30 augustus 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 30 augustus 2015 

Voorganger:Ds. Jaap Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 837: 1,2 Iedereen zoekt U
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 837:3 Heer als ons denken U ontkent
 • Kijken in de spiegel van de wet
 • NLB 837:4 Koning, uw rijk is zo nabij
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Schriftlezing: Psalm 139:1-6
 • Psalm 139: 1,2 Heer die mij ziet zoals ik ben
 • Schriftlezing: Psalm 139:7-12
 • Psalm 139: 4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht
 • Schriftlezing: Psalm 139: 13-18
 • Psalm 139: 8 Ik loof U die mijn schepper zijt
 • Schriftlezing: Psalm 139: 19-24
 • Psalm 139:14 Doorgrond o God mijn hart
 • Verkondiging

Tijdens verkondiging de volgende slide  daarbij de volgende woorden:

Doorgrond mij, God,
en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten; zie,
of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij op de eeuwige weg.

 • (psalm 139:23-24)
 • Muzikale meditatie
 • NLB 139b Heer, U doorgrondt en kent mij.
 • Voorbede en dankzegging – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden