30 augustus 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 30 augustus 2015

Voorganger: Ds. John Alma uit Veenendaal

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • We zingen lied 868 : 1, 2 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • We zingen lied 868 : 5
 • Woord van inkeer uit Efeze 3 : 14 – 21
 • We zingen lied 670 : 1, 2 en 6
 • Gebed
 • Lezing van Psalm 119 : 33 – 56
 • We zingen lied 912 : 1, 2, 3 en 6
 • Lezing van Markus 7 : 1 – 16
 • We zingen lied 726 : 1 en 6
 • Verkondiging
 • Tekst – Markus 7 : 14
 • Hoort naar Mij!
 • We zingen lied 969
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven
 • We zingen lied 89 : 5 en 6
 • Zegen (beantwoord met gezongen Amen)
 • Orgelspel

btnluisterenbtndownloaden