6 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 6 september 2015  - viering Heilig Avondmaal

Voorganger:Ds. Jaap Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 84:1 Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 84: 3 Welzalig die uit uw kracht leeft
 • Leefregel: Hebr 13:1-6
 • Ps. 84: 6 Want God onze Heer die ons mild
 • Gebed
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-8
 • NLB 942 Ik sta voor u in leegte en gemis
 • Verkondiging: Sta op en eet
 • Muzikale meditatie
 • NLB 886 Abba Vader U alleen (Engels en Nederlands)
 • Woorden bij de tafel
 • Moment van gedenken
 • NLB 23b: 1,4 De Heer is mijn herder
 • Voorbeden – stil gebed – Onze vader
 • Lied van toebereiding: Zingende gezegend 12: 1,8 en 9

Neemt en gedenkt
dat God u schenkt:
zichzelf, in brood en beker.
Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
van zijn liefde zeker.

In de woestijn
zult Gij er zijn;
voor al wie is bezweken
welt een heldere fontein,
bron van waterbeken!

Zelfs in de dood
is waarlijk brood
tot ons behoud gegeven:
Christus is het die ons noodt
brood van eeuwig leven.

 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: psalm 91:1 Heil hem wien God een plaats bereid
 • Na tafel 2: psalm 91:5 Maar Gij moogt schuilen bij de Heer
 • Na tafel 3: psalm 91:6 Ja zij zijn om u als een wacht
 • Dankgebed
 • Slotlied: Psalm 32:3 Gij zijt o Heer mijn schuilplaats en mijn haven
 • Zending en zegen

 

 btnluisteren btndownloaden