13 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 13 september 2015 

Startzondag "Leven in het koninkrijk"
Voorganger: Ds. J. Hansum (klik voor de uitgewerkte orde van dienst op de knop "orde van dienst" onderaan.

 • Voorafgaand aan de dienst leren we NLB 309a aan: Gloria a Dios/God alle eer
 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 98: 1 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 98: 4
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: NLB 413:3
 • Leefregel Romeinen 12:1-2 (Bijbel in Gewone Taal)
 • Gloralied: NLB 309a: (koor, gemeente)
 • Zingen: lied 682 Hemelhoog: Laat heel de wereld het zien
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Schriftlezing: Markus 1:14-20 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: NLB 531
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder
 • Wanneer ik naar Uw bergen kijk
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden en stil gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 416 (koor en gemeente)
 • Zegen (3x keer amen)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden