20 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 20 september 2015 

Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Lied 287: 1,2 en 5 Gemeente staat
 • Stil gebed Votum en groet
 • Gemeente gaat zitten
 • Lied: Psalm 27 : 1 en 2
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: Psalm 113: 1 en 2
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kinderblok/ bovenbouw
 • Lezing : Jesaja 49 : 1 - 6
 • Zingen: Lied: 942: 1 en 3
 • Evangelielezing: Marcus 9: 14-29
 • Zingen: Lied 938
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 916 op de melodie van gezang 423
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 675
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden