20 september 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 20 september 2015 

Voorganger: Ds. J. Alma uit Veenendaal

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • We zingen lied 117-A
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • We zingen lied 25 : 2 en 4
 • Woord van lofprijzing uit Psalm 8
 • We zingen lied 871
 • Gebed
 • Lezing van Psalm 86
 • We zingen lied 823 : 1 en 2
 • Lezing van Jacobus 3 : 17 – 4 : 10
 • We zingen lied 823 : 4 en 5
 • Verkondiging
 • Tekst – Filippenzen 4 : 9
 • De God des vredes zal met u zijn
 • We zingen lied 103-C : 1, 3 en 5
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven
 • We zingen lied 1014
 • Zegen (beantwoord met gezongen Amen)
 • Orgelspel

De liederen zijn gekozen uit het 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk'; uitgave 2013

btnluisteren btndownloaden