27 september 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 27 september 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Voor de dienst leren we aan als lied van de maand oktober:NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Ps. 25: 4,7 God is goed, Hij is waarachtig
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Hemelhoog 626 Aan uw voeten Heer (ELB 261)
 • Leefregel Micha 6:8
 • NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Luisterlied: Ik neem even de tijd
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: 1 Samuel 3 t/m de eerste woorden van hfst 4: ...en heel Israël luisterde naar Samuëls woorden.
 • NLB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen
 • Verkondiging: 'Contact met de Koning' ~ 'Spreek, HEER, uw dienaar luistert.' (1 Samuël3, 10b)
 • Muzikale meditatie
 • Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking 464)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: Hemelhoog 436 (U bent mijn schuilplaats Heer) (ELB 230) (2x)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Hemelhoog 547 Onze Vader (ELB 466)
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 313: 1,2,3,4 Een rijke schat van wijsheid
 • Zending en zegen
 • Gezongen amen

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden