27 september 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 27 september 2015 ~Jeugddienst in de Gereformeerde kerk

Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema ~ Thema: Wie ben ik?

Met medewerking van de huisband: Sieneke Abma, Pim Huitink, Gijs Huitink en Bas van Maanen.
En zang van Rebecca Wielstra met Jan Spelt op de vleugel. Verder jongeren uit de kerken.

 • Voor de dienst: How He loves us. (Huisband)
 • Woord van welkom,
 • Aanvangslied: NLB 139 b (Heer, U doorgrondt en kent mij)
 • Stil gebed, beginwoord en groet
 • Zingen: God maakt vrij (Opw. 720)
 • Gebed.
 • Wie ben ik? (uitwerking idee Gert Jan)
 • Romeinen 12: 1 (uit: Bijbel in gewone taal
 • Zingen: Al wat ik ben (Opw. 697)
 • Wie ben ik?
 • Rebecca zingt: Lead me to the cross (Hillsong United)
 • De Bijbel open: Jakobus 1:19-2:1
 • Zingen: Jezus, ik hou van U (Opw.731)
 • Wie ben ik?
 • Rebecca zingt: What faith can do (Kutless)
 • Zingen: Our God
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten (3x) door Oh, Lord hear my prayer...
 • Collecten
 • Slotlied: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw. 710)
 • Zegen
 • Zegekroon (Opw. 764) (Huisband)

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden