4 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 4 oktober 2015 

Voorganger: Ds. J. Eschbach uit Amersfoort

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Liedboek Zingen en bidden: Lied 84a: Wat hou ik van Uw huis
 • Votum en begroeting
 • Lied van verootmoediging: ELB 302: Heer, ik kom tot U.
 • Woord van vergeving
 • Lezing van de tien geboden
 • Samenzang: Psalm 119: 1,3.
 • Gebed om verlichting
 • Tijd voor de kinderen
 • Het aansteken van de kaarsen - De kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Jeremia 29: 4 - 14
 • Samenzang: Gezang 37: 1,2,3,4,5. Zo sprak de Heer der legerscharen.
 • Preek: 'Een hoopvolle toekomst'
 • Muzikaal intermezzo
 • Samenzang: Lied 905: 1, 2,3,4. Wie zich door God alleen laat leiden
 • Dank- en voorbeden – Onze Vader
 • Collecte
 • Slotzang: Lied 871: 1,2,3,4 Jezus zal heersen waar de zon..
 • Zegen.

 btnluisterenbtndownloaden