11 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 11 oktober 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum

Orde van dienst zo mo 11 okt 2015 MK Lunteren
Voorgangers: Ds. Jaap Hansum en Dr. Rima Nasrallah (Beiroet, Libanon)

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 286: 1,2 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 286:3 Steek een kaars aan tegen al het duister
 • Uitleg
 • Gebed om ontferming
 • NLB 413:3 Heer ontferm U over ons
 • Leefregel Romeinen 12:9-21
 • Lied van de maand NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Hemelhoog 494 Uw woord is een lamp voor mijn voet (2x)

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

 • Kinderen gaan naar de KND
 • Korte introductie Rima Nasrallah
 • Schriftlezing Psalm 118:1-14
 • Verkondiging (1) a.d.h.v. foto's 1 t/m 4
 • Zingen: Psalm 118: 3 't is beter bij de Heer te schuilen
 • Schriftlezing Psalm 25:1-10 Verkondiging (2) a.d.h.v. foto's 5 t/m 9
 • Zingen: Psalm 25: 2 Here maak mij uwe wegen
 • Schriftlezing Psalm 22: 1-21
 • Verkondiging (3) a.d.h.v. foto's 10 t/m 14
 • Muzikale meditatie
 • Hemelhoog 367 Wij blijven geloven (de gemeente staat)

Wij blijven geloven, dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

en dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven
ons kleine begin van Zijn groot ideaal

Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt
en 't morgenrood rijst dan Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht..

 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Korte presentatie van de werkgroep Libanon
 • Dankzegging en voorbeden –stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zegengroet vanuit Lunteren
 • Slotlied: NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn.
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden