18 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 18 oktober 2015 

Voorganger: Ds. J.Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 617a Tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 146: 1,4 Zing mijn ziel voor God uw Here (melodie ELB 37)
 • Leefregel: Mt. 5: 14-16
 • NLB 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed
 • Moment met de kinderen met de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Mt. 5: 1-12
 • Hemelhoog 548 Breng dank aan de eeuwige
 • Verkondiging 'nederigheid of trots' en als kernvers: 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.' (Matteüs 5,3 NBV)
 • Muzikale meditatie
 • NLB 833: Neem mij aan zoals ik ben (3x in NL)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Hemelhoog 181: 1,4 Hij kwam bij ons heel gewoon
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden