25 oktober 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 25 oktober 2015 

Voorganger: Ds. Anne Verbaan-v.d. Heuvel

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 27: 1 en 4
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Maranathabundel 41 (Als een hert dat verlangt naar water)
 • Gebed van verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Zingen: Lied 921
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen
 • orgelspel
 • Schriftlezing: Jesaja 35: 1-10
 • Markus 10: 46-52
 • Zingen: Lied 534 (Hij die de blinden weer liet zien)
 • Verkondiging
 • - meditatief orgelspel-
 • Zingen: Lied 909 (Wat God doet...)
 • Gebeden
 • Collecten
 • Slotlied: Maranathabundel 18 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden