1 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op  1 november 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum ~ Doopdienst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 75:1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 348: 1,2 en 5
 • Woorden bij de doop
 • Doopbeloften
 • Zingen: Hemelhoog 506
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Bediening van de Heilige Doop
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente (allen staan)
 • Zingen: Hemelhoog 61
 • Dopelingen worden de kerk uitgedragen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Schriftlezing 1 Filippenzen 4:10-13
 • Zingen: NLB 921 Christe Lux Mundi (3x in Nederlands)
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 12: 1-10 (HSV)
 • Zingen: Hemelhoog 112
 • Verkondiging 'Mijn genade is voor u genoeg.' (2 Kor. 12,9a)
 • Amazing grace (luisterlied)
 • Antwoordlied: Hemelhoog 298
 • (kinderen komen terug uit KND)
 • Dankzegging en voorbeden – stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 905: 1,3 en 4
 • Zending en zegen

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden