4 november 2015, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Middag dienst op 4 november 2015 - Dankdag voor gewas & arbeid

Voorganger: Ina Hansum ~ Kinderdankdag

 • Intochtslied:psalm 118:1
 • Binnenkomst van kerkenraad en dankdagcommissie
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Introtekst:psalm 77: 12-13:
 • Zingen:dank u voor deze nieuwe morgen (op toonhoogte 146)
 • Geloofsbelijdenis:
 • Zingen:Heer U bent mijn leven (op toonhoogte 190)
 • Gebed om ontferming en de opening van het Woord
 • Zingen:God kent jou vanaf het begin (op toonhoogte 497) (refrein)
 • Eerste Schriftlezing: Genesis 28:10-22 (NBV)
 • Zingen: Themalied onderbouw 1e couplet: eens liep daar Jacob...
 • Tweede schriftlezing: Genesis 35: 1-15 (NBV)
 • Zingen: Themalied onderbouw 2e couplet: na vele jaren...
 • Drama, Ben Wielstra
 • Meditatie
 • Meditatief moment en aansluitend zingen: Themalied bovenbouw:
 • Zingen:Bij Bethel deed God een belofte
 • Gebeden, dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Zingen: de zon komt op, maakt de morgen wakker (Op toonhoogte 302).
 • Zegen

 

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden