8 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op  8 november 2015 

Voorganger: Ds H. van Dolder uit Amersfoort

 • Welkom en
 • afkondigingen
 • Intochtslied:Ps 65: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: LB 906:1 en 2
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: LB 705: 1, 2 en 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezingen: Jesaja 62
 • Lied: Ps 122: 1 en 3
 • Preek/Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied: LB 176: 1, 4, 5 en 6
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Gezang 95: 1 en 2 (Liedboek 1973)
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden