15 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op  15 november 2015 

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en
 • mededelingen
 • Ps 34,1 Ik loof de Heer altijd
  Stil gebed,bemoediging en groet,
 • Ps 34,4 Kom nader, zie en proef
 • Gebed om Gods ontferming
 • Leefregel:Joh. 8,12
 • NLB 921 Christe Lux Mundi (3x in Nederlands)
  Christus licht der wereld wie U volgen durft
  Zal licht en leven vinden, leven en licht
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 16: 1-5 en 11-35
 • Ps 105: 15 God gaf een wolk die hen geleidde
 • Verkondiging 'Brood uit de hemel'
 • NLB 653:2 Gij zijt het brood van God gegeven
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: Hemelhoog 527: 1,9 Neemt en gedenkt
  Neemt en gedenkt - dat God u schenkt:
  zichzelf, in brood en beker.
  Weest, wanneer Hij roept en wenkt,
  van zijn liefde zeker.

  Zelfs in de dood - Is waarlijk brood
  Tot ons behoud gegeven
  Christus is het die ons noodt
  Brood van eeuwig leven

 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: NLB 512:2 Uw naam die onze wonden heelt
 • Na tafel 2: NLB 981:4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven
 • Na tafel 3: NLB 518: 2 Gij zijt mijn parel en mijn kroon
 • Dankgebed
 • Slotlied: NLB 687: 3 Wij teren op het woord

 btnluisterenbtndownloaden