29 november 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 29 november 2015 - 1ste Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Voorafgaand aan de dienst oefenen we NLB 461 Wij wachten op de koning
 • Welkom en mededelingen
 • NLB 461 Wij wachten op de koning
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 130c: 1,2 Uit de diepten roep ik U
 • Gebed om ontferming
 • Psalm 130c: 3,4 Ik blijf wachten tot U komt
 • Woord van genade: Klaagliederen 3: 20-26
 • NLB 887 Wees stil en weet
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Adventsproject
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 1: 5-25
 • Hemelhoog 667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Verkondiging 'Anders stil' ( Rembrandt van Rhijn, Zacharias en de engel, 1635)
 • Luisterlied: 
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecte speelt en zingt Jan Hendrik Hemelhoog 433 (gemeente zingt evt refrein mee)

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Refrein

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

Refrein

 • Slotlied: Hemelhoog 627: 1,2 Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden