13 december 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 13 december 2015 - derde Advent
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 440: 1,2 en 4 Ga, stillen in den lande
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 461: 1,2,3 Wij wachten op de koning
 • Leefregel Hebr 10, 19-25
 • Ps. 119: 13 en 24
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 1,39-56
 • NLB 464: 4,5,6 De hemel spreekt, Maria hoort
 • Verkondiging: Gegroet en gezegend
 • Luisterlied 'Ave Maria'  (0.12-4.47) Graag het lied afspelen als een geluidsfragment.

Ave Maria, gratia plena,                             Wees gegroet, Maria, vol van genade
Dominus tecum.                                        De Heer is met u.
Benedicta tu in mulieribus,                         Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.      En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

 • Kinderen komen terug uit KND
 • Presentatie Steun Syrische kinderen in Anjar
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we: Hemelhoog 570 Bron van licht en leven

Bron van licht en leven, wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig. Heer, wij danken U.

Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Vader, wij aanbidden U.
U geeft ons genade, Heer, wij eren U.

Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

U bent onze Koning, wij aanbidden U.
U wilt bij ons wonen, Heer, wij prijzen U.

Refrein:Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

 • Slotlied: Op Toonhoogte 135 Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Zending en zegen

btnluisterenbtndownloaden