20 december 2015, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 20 december 2015 - vierde Advent
Voorganger: Ds. A. Groeneveld

 • Orgelspel
 • Afkondigingen
 • Intochtslied: Ps.98 : 1 en 2
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we : ELB lied 302 : 1 en 2
 • Verootmoedigingsgebed
 • ELB lied 302 : 3
 • Apost.vermaan Rom. 13 : 8 ev
 • ELB lied 302 : 4
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Projekt :Liefderijk aangeraakt.."
 • Kinderen van de onderbouw , onder orgelspel verlaten kinderen de kerk
 • Schriftlezing: OT Jesaja 9 : 1-6
 • Gez.26 : 1 (liedboek 1973)
 • Schriftklezing NT Lukas 1 : 57-80
 • Lied 158a : 1 en 3
 • Verkondiging Thema: "Zacharias dankt God.... Het Licht schijnt in de duisternis...??!!"
 • Lied 441 : 1-5-6
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed- gez.Onze Vader
 • Tijdens de inzameling van de gaven zingen we: Lied 442
 • Slotlied: Ps.72 : 6 en 7
 • Zegen.Gez.456 : 3 (liedboek 1973)

 btnluisterenbtndownloaden