25 december 2015, Kerst Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Ochtenddienst op 25 december 2015 
Voorganger: Ds. Jaap Hansum

De uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Ere zij God (opwekking 537, projectkoor)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 486: 1,2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gemeente gaat zitten
 • Blaas de bazuin (Op Toonhoogte 62, projectkoor)
 • Gebed om ontferming
 • Woord van genade 2 Korintiërs 8, 9
 • Zingen: NLB 483
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Zingen: Kinderlied Hemelhoog 125: 1en 3
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Lukas 2: 1-7
 • In Bethlehems velden (projectkoor en gemeente)
 • Schriftlezing: Lukas 2: 8-20
 • Zingen: NLB 485
 • Verkondiging
 • Luisterlied: A Christmas Halleluja
 • Antwoordlied: NLB 475
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we: NLB 478
 • Slotlied NLB 481 (projectkoor en samenzang)
 • Projectkoor: 1,2 Gemeente: 3
 • Zending en zegen
 • Ere zij God (Op Toonhoogte 62)

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden