31 december 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Oudejaarsavonddienst op 31 december 2016

Voorganger: Ds. J. Hansum

In vrede gaan

 • Orgel/piano Mw. Ina Tamerus
 • Welkom en mededelingen
 • NLB 245 'k wil u o God mijn dank betalen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 16,3 Ik prijs de Heer, Hij heeft mijn hart verlicht
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 2: 22-35
 • NLB 426 God zal je hoeden, Christus je voeden (3x)
 • Schriftlezing: Lukas 2: 36-40
 • Luisterlied: Nu laat u mij in vrede gaan – Sela (Graag beeld en geluid)

Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.

Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied Hemelhoog 600 Jezus wat een heerlijke naam

Jezus, wat een heerlijke naam;
Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
al mijn schuld is weggedaan;
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam;
zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
waarheid die mij sterk doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam;
heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht, held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
liefde die mij op doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.

Vergeving en reiniging, warmte en licht,
liefde die mij op doet staan;
Jezus, wat een heerlijke naam.
Jezus, wat een heerlijke naam.

 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens collecte: 'Wohl mir dass ich Jesum habe' (J.S. Bach BWV 147a) ()

Wohl mir, dass ich Jesum habe, o wie feste halt ich ihn,
Dass er mir mein Herze labe, wenn ich krank und traurig bin.

Wat een voorrecht dat ik Jezus heb, o, hoe stevig houd ik hem vast,
Dat hij mijn hart verkwikke, als ik ziek ben en bedroefd.

Jesum hab ich, der mich liebet und sich mir zu eigen gibet;
Ach drum lass ich Jesum nicht, wenn mir gleich mein Herze bricht.

Ik heb Jezus, die mij liefheeft en zich aan mij gegeven heeft;
Ach, daarom laat ik Jezus niet los, ook al breekt mijn hart in mij.

 • Slotlied: NLB 512: 1,2,3,6 en 7 O Jezus hoe vertrouwd en goed
 • Zending en zegen

Preek nalezen? dat kan op: http://preach-it.nl/in-vrede-gaan-oudejaarsavond-2016/

btnluisteren btndownloaden

25 december 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Kerstochtenddienst op 25 december 2016

Voorganger: Ds. J. Hansum

Voor de uitgewerkte orde van dienst met liederen etc, klik op de knop orde van dienst onderaan deze pagina!

 • Mijn ziel maakt groot de Heer (projectkoor)
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477: 1,2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 481
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Filippenzen 4, 1 en 4-9
 • Zingende gezegend 110: Die waarlijk mens geworden zijt
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Adventsproject
 • Schriftlezing: Lukas 2: 1-7
 • Zingen: HH129 Er is een kindeke
 • Schriftlezing: Lukas 2: 8-14
 • Zingen: NLB 476: 1,3
 • Schriftlezing Lukas 2: 15-20
 • Zingen: NLB 483 Stille nacht
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • HH 146 Mary did you know (projectkoor)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Zingen: HH 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens de collecte
 • Peuters komen terug uit de peuterdienst
 • Slotlied NLB: 487 (projectkoor zingt tegenstem bij refrein)
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2016, Nacht

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Kerstnachtdienst op 24 december 2016

Voorganger Ds W. Scheltens & Ds. J. Hansum - Kerstnacht
Thema: Gevonden!

Voor de uitgewerkte orde van dienst met liederen etc  klik op de knop orde van dienst onderaan deze pagina!

 • Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht.
 • Heerlijk klonk het lied der eng'len (Joh. de Heer, lied 70)
 • Voor de dienst zingt de ameezing-band: O come, o come Emmanuel.
 • Welkom.
 • Samenzang: Lied 477: 1,2 (staande).
 • Beginwoord en groet.
 • Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten).
 • Gebed.
 • De ameezing-band zingt: Verwachten
 • Gedicht: En het geschiedde (M. Steenhouder)
 • De ameezing-band zingt: Wijs mij de weg naar Bethlehem
 • De Bijbel open: Lucas 2: 1-7
 • Samenzang: Lied 483: 1,2,3
 • De Bijbel open: Lucas 2: 8-20.
 • Samenzang: Lied 487: 1,2
 • Meditatie: Gevonden
 • Samenzang: Lied 475: 1,2,3
 • Gedicht: Kerstlied (Thijs Weerstra)
 • Dankgebed.
 • Collecte. Tijdens de collecte zingt de Ameezingband: Volheid van genade
 • Slotlied: Ere zij God (staande)
 • Zegen.
 • Bij het uitgaan zingt de Ameezingband: Glory

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 december 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 18 december 2016
Voorganger: Ds. J. Stelwagen uit Leersum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: psalm 19:1 en 2
 • Stil gebed
 • Onze hulp en groet
 • Zingen: gezang 517:1 en 2
 • Gebed om opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jeremia 31:31 t/m 34
 • Zingen: gezang 158a:1
 • Schriftlezing: Lucas 1:57 t/m 80
 • Zingen: gezang 158a:2 en 3
 • Verkondiging
 • Zingen: gezang 437:1, 4, 5 en 6
 • Wij belijden ons geloof
 • Zingen: gezang 441:7
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: gezang 444
 • Zegen

btnluisteren  btndownloaden

18 december 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 18 december 2016

Voorganger Ds A. Juffer uit Wageningen - Vierde Advent

 • Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen
 • Lied.89:9,13
 • Stil gebed; bemoediging en groet
 • Lied 89:17,18
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: 310:3,4
 • Lofprijzing: lied 474:1,4
 • Gebed om opening van het Woord
 • Kerstproject kindernevendienst; kinderlied
 • Schriftlezing: 2 Sam.11:1-4; 12:2-9
 • Lied 51:1,4
 • Schriftlezing: Mat.1:1-6
 • Lied 157a
 • Verkondiging
 • Lied 473
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling; lied 444
 • Lied 158a:1
 • Zegen 

btnluisteren btndownloaden

11 december 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 11 december 2016
Voorganger: proponent G. den Dikken, Wageningen

 • Welkom & Mededelingen
 • Intochtslied: NLB 118:1 en 10 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Lied: NLB 886 (NL) Abba, Vader
 • Schriftlezing 1: Efeziërs 3:1 en 14-21
 • Schriftlezing 2: Openbaring 7:9-17
 • NLB 377: 1, 4, 6 en 7 Zoals ik ben, kom ik nabij
 • Verkondiging (kerntekst: Ef.3:18-19): "Onmetelijke liefde!"
 • Antwoordlied: NLB 838: 1 en 4 O grote God die liefde zijt
 • Geloofsbelijdenis (gelezen)
 • Antwoordlied: NLB 939 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht
 • Dank- en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
 • Zegen
 • Gezongen Amen

btnluisteren btndownloaden

11 december 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 11 december 2016

Voorganger Ds J. Hansum - Derde Advent

 • 9.25 Informatie vanuit de werkgroep Libanon
 • 9.30 Welkom en mededelingen vanuit de kerkenraad
 • LvK Gz 117: 1,3 Hoe zal ik u ontvangen?
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 441: 4,5 Van boeien die mij bonden
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Jakobus 4: 5b (vanaf: Hij die ons het leven gaf...) t/m 6 en 10
 • NLB 439 1,3 Verwacht de komst des Heren
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Toelichting op liturgische bloemschikking
 • Adventsproject
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: psalm 146
 • NLB Psalm 146: 4,5 aan wie hongert geeft hij spijze (melodie elb 37)
 • Schriftlezing: Lukas 1:46-55
 • NLB 157a:1,3 Mijn ziel maakt groot de Heer
 • Verkondiging: God keert alles om
 • Graag de volgende slide projecteren met daarop het thema:
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbede en dankzegging, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte bekijken en beluisteren we: 'God keert alles om' (Sela)
 • Slotlied: Hemelhoog 367 Wij blijven geloven
 • Zending en zegen

preek nalezen kan op:http://preach-it.nl/god-keert-alles-om-psalm-146/

btnluisteren btndownloaden

4 december 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Zangdienst op 4 december 2016
Voorganger: Ds. J. Hansum
Thema: Hoopvol gestemd

Zingen voor de dienst:
• Zingen: HH 350, Jezus, hoop van de volken
• Opwekking 337, Mijn hoop is op u Heer
• Mededelingen
• Zingen: NLB 885, Groot is uw trouw o Heer
• Bemoediging en groet.
• Het koor zingt:
Emmanuel
come rejoice
Ancient of days
• Gebed
• Lezing: Psalm 130
• Zingen: NLB 130c, Uit de diepten roep ik U.
• Overdenking: Hoopvol gestemd
• Zingen: NLB 442, Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
• Gebed
• Het koor zingt:
Overdenking
My life is in Your hands
Geloofsbelijdenis
• Collecte
• Tijdens de collecte zingen we: HH 347, Jezus alleen
• Zegen
• Samenzang koor en gemeente: NLB 416, Ga met God
• Na de dienst is er koffie en thee

Preek nalezen? ...

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

4 december 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 4 december 2016

Voorganger Ds J. Hansum - Tweede Advent

• Welkom en mededelingen
• Hemelhoog 145: 1,3,5 O kom, o kom Immanuel
• Stil gebed, bemoediging en groet
• NLB 598 Als alles duister is (3x)
• Gebed om ontferming
• Wetslezing Exodus 20: 1-17 en als samenvatting Joh 8, 12
• Psalm 119: 12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis
• Gebed bij de opening van de Schriften
• Adventsproject
• Schriftlezing: Psalm 13 en 2 Korintiërs 4, 7-18. (Let op in de uitgewerkte orde van dienst staat een verkeerde schriftlezing vermeld! Deze is later gewijzigd.)
• NLB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
• Verkondiging: 'Hoe lang nog, Heer?'
• Muzikale meditatie
• Kinderen komen terug uit de KND
• Voorbeden, dankzegging en stil gebed
• Hemelhoog 547 Onze Vader
• Inzameling van de gaven
• Tijdens de collecte als luisterlied Hemelhoog 433 Stil, mijn ziel, wees stil
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY afspelen als geluidsbestand

• Slotlied: NLB 910: 1,2,4 Soms groet een licht van vreugde
• Zending en zegen
• Luisterlied:
https://www.youtube.com/watch?v=smzyAZlynnA
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY
https://www.youtube.com/watch?v=qUCaSkRDuOA

preek nalezen kan op:http://preach-it.nl/hoe-lang-nog-heer-psalm-13/

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 november 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 27 november 2016
Voorganger: Ds. R. Scheltens - Ritzema
Thema: Friend - Jeugddienst in de Gereformeerde kerk

 • - Voor de dienst: Huisband:' Best Friend' van Jason Mraz
 • - Welkom, door Sven Wielstra
 • - Zingen Samen in de naam van Jezus (Ev. liedboek, 218)

1. Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is de Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

 • - Stil gebed , aanvangswoord en groet
 • - Zingen: Opw. 705: 'Toon mijn liefde'

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Refrein:
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Refrein

 • - Gebed
 • - Inleiding op het thema: Friends
 • - Gedicht: Voor altijd mijn vriend (tekst opw. 562)

U noemde mij bij mijn naam
Uw liefde raakte mij aan
nu ben ik vrij
en in uw hand geborgen
door uw genade gekocht
vond ik de rust, die ik zocht
heel dicht bij
ben ik niet bang voor morgen

Jezus, mijn redder
U bent voor altijd mijn vriend
en door uw liefde leer ik nu om te leven met U

U bent mijn schild en mijn kracht
en heel de licht in mijn nacht
U bent voor mij een held die ik bewonder
uw liefde beter dan mij
maak dat ik bij u wil zijn
heel dicht bij u
want U bent zo bijzonder

Jezus, mijn redder
U bent voor altijd mijn vriend
en door uw liefde leer ik nu om te leven met U

 • - De Bijbel open: Johannes 15: 11-17

11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

 • - Zingen: Opw. 770: Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 • - 'Friend'
 • - Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

 • - 'Friend' (vervolg)
 • - Zingen: Heer ik kom tot U (Opwekking 488)

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Want, Heer ik heb ontdekt,
dat, als ik aan Uw voeten ben
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.

Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde

Heer, kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde. Refrein.

 • - Dankgebed, voorbeden (met Oh Lord, hear my prayer....), Onze Vader
 • - Collecten
 • - Slotlied: Ga met God, Lied 416 (staande)

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

27 november 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 27 november 2016

Voorganger Ds R. van Laar uit Rhenen - Eerste Advent

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 98: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Lied: Gez. 118: 1,2 (Liedboek 1973)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Psalm 130: 2,4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Gesprekje met kinderen, aansteken kaars
 • Lezingen: Numeri: 13: 25-33, 14: 22-24, Hebreen 3: 12-19
 • Gezang 452: 1,2,3 (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Gezang: 302: 1,3,5 (Liedboek 1973)
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, we zingen tijdens de collecte: Gez. 127: 1,4,5 (Liedboek 1973)
 • Slotlied: Gezang 127: 6,7 (Liedboek 1973)
 • Zegen
 • Zingen: "Amen"

btnluisteren btndownloaden

20 november 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 20 november 2016
Voorganger: Dr. J. Verburg uit Doorn

 • Gez. 801:1.3.4
 • Stil gebed / Votum en Groet
 • Gez. 801:7

Almachtige God, voor wie alle harten open zijn en alle wensen bekend en voor wie geen geheimen zijn verborgen, reinig de gedachten van ons hart door de beademing v uw HG dat wij U volkomen mogen liefhebben en uw Heilige naam met eerbied groot maken door Jezus Christus onze Heer. Amen
Het behage U, o God mij te redden
O Heer, haast U mij ter hulpe

 • Klein Gloria

Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor uw aangezicht
De opheffing mijner handen als het avondoffer

 • Ld. 103:1

Barmhartig en genadig is de Heer, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altijd zal Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie

 • Ld. 103:5 [Hem vrezen.

Gelijk zich en vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over hen, die Hem vrezen. Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds zo bloeit hij.Wanneer de wind daarover is gegaan, bloeit zij niet meer en haar plaats l

 • Ld. 103:7 [kent men niet meer.

Looft de Heer, gij krachtige helden, die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. Looft de Heer, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn woord volbrengt. Looft de Heer, die zijn wil volvoert. Looft de Heer, al zijn werken, aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer mijjn ziel.

 • Ld. 195
 • Gebed
 • Eerste lezing: Jesaja 38 (..... halleluja)
 • Ld. 73:9,10
 • Evangelie: Joh 14:1-3
 • Prediking
 • Ld. 943
 • Gebeden - Stil gebed – Avondgebed, waarna collelcte
 • Ld. 726:1,6
 • Zegen (..... en de Heilige Geest) / Amen

btnluisteren btndownloaden

20 november 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 20 november 2016 - Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger Ds J. Hansum (Klik op de knop "Orde van dienst" onderaan voor de uitgebreide orde van dienst met liederen)

 • Zingen: Psalm 103c: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 103c: 3 en 4
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Hebreeën 12: 1-3
 • Zingen: Psalm 139:14
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Ezechiël 47:1-12
 • Zingen: Hemelhoog 294 De rivier
 • Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21
 • Zingen: Lied 412: 2,3
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gedenken van de overledenen
 • Zingen: Psalm 91a
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingt Jannie van Dijk 'Ik geloof'
 • Slotlied: psalm 90a: 1,3 en 6
 • Zending en zegen

nalezen van de preek kan op:http://preach-it.nl/pootjebaden-of-zwemmen-efeziers-314-21/

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 november 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 13 november 2016 - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 145:1 O Heer mijn God Gij koning van t'heelal
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Psalm 145:3 Genadig en barmhartig is de Heer
 • Woorden bij de tafel
 • NLB 886,2 Abba Vader (Nederlands)
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • NLB 653: 2 Gij zijt het brood van God gegeven
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Schriftlezing: psalm 145
 • Zingen: psalm 145: 5 zie, aller ogen zijn op u gericht
 • en Markus 6:30-44
 • NLB 885 Groot is uw trouw o Heer
 • Verkondiging: 'U geeft brood op de juiste tijd, gul is uw hand geopend' (psalm 145, 15b-16a)
 • Muzikale meditatie
 • Gebeden
 • Slotlied: NLB 905: 1,3,4 wie zich door God alleen laat leiden
 • Zending en zegen

  Nalezen van de preek kan op:http://preach-it.nl/de-handen-van-god-psalm-145/

btnluisteren btndownloaden

13 november 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 13 november 2016 - Viering Heilig Avondmaal

Voorganger Ds J. Hansum (Klik op de knop "Orde van dienst" onderaan voor de uitgebreide orde van dienst met afbeelding en liederen)

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 289: 1,2 Heer het licht van uw liefde schittert
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 289:3 Heer hoe meer wij uw helder licht zien
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Galaten 5, 13-25
 • Hemelhoog 555 Dank u vader van de lichten
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing psalm 124
 • Zingen: Psalm 124: 1,3,4 Laat Israël nu zeggen blij van Geest
 • Verkondiging: Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. (Psalm 124,7 Herziene Statenvertaling)
 • Muzikale meditatie
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding
 • Hemelhoog 517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na de 1e tafel zingen we psalm 146: 4 Aan wie hongert geeft hij spijze
 • Na de 2e tafel zingen we psalm 107: 7 Laat ons nu voor de Here
 • Na de 3e tafel zingen we psalm 32: 3 Gij zijt o Heer mijn schuilplaats
 • Dankgebed
 • Slotlied: NLB 939 Op U alleen
 • Zending en zegen

 nalezen van de preek kan op:http://preach-it.nl/god-maakt-vrij-psalm-124/

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

6 november 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 6 november 2016

Sing-in met als thema Geloof Genade Genoeg

Spreekster:  Hadassa Stehouwer

Welkom en mededelingen

Gebed

Aanbiddingsblok Genade
• Genade zo groot (opw. 688)
• This is amazing grace (Bethel)

Band zegt een paar woorden over het volgende blok

Aanbiddingsblok Redding
• Amen (Opw. 795)
• Mighty to save
• God maakt vrij (Opw. 720)

Overdenking door Hadassa
Jona 4

Aanbiddingsblok Overgave
• Dank U mijn Vader (Sela)
• Jezus alleen (Opw. 575)
• No longer slaves

Collecte
Band zegt een paar woorden over het volgende blok

Aanbiddingsblok Prijzen
• De vreugde van U (opw. 654)
• Psalm 98:3 en 4
• Prijs Adonai (opw. 638)
• You are holy (opw. 609)

Afsluiting

Zegenlied
• Gebed om zegen (opw. 710)btnluisteren btndownloaden

6 november 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 6 november 2016

Voorganger Ds J. Hansum

 • Psalm 146c: 1,4 Alles wat adem heeft love de Here
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Psalm 146c: 7 Roem dan Gij mensen en lof zing samen
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Matteus 6:25-34
 • Psalm 8b Zie de zon, zie de maan
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • We bekijken het filmpje van denkstof 'we hebben de aarde in bruikleen'
 • Kinderen van de midden- en bovenbouw gaan naar de kindernevendienst.
 • Schriftlezing: psalm 104 (graag bijgevoegde powerpointpresentatie gebruiken,
 • Ondersteund door een stuk van Vivaldi's Lente als geluidsfragment:
 • NLB 981: 1,3,5 Zolang er mensen zijn op aarde
 • Verkondiging: What a wonderful world
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Informatie van de werkgroep 'Groene kerk'
 • Informatie i.v.m. het collectedoel (Rob & Erna Slikker)
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Tijdens de inzameling van de gaven bekijken en beluisteren we For the beauty of the earth (John Rutter)
 • Uitnodiging om volgende zondag samen avondmaal te vieren.
 • Slotlied: Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Zending en zegen

nalezen van de preek kan op:http://preach-it.nl/what-a-wonderful-world-psalm-104/

btnluisteren btndownloaden

2 november 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Gezamelijke Dankdagdienst op 2 november 2016
Voorganger: Ds. W.J.W. Scheltens
Aanvang: 19.30 uur

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

2 november 2016, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Gezamelijke Kinderdankdagdienst op 2 november 2016 (klik voor de uitgewerkte orde van dienst op de button "Orde van dienst" onderaan)
Voorganger: Da. H.Z. Scheltens-Ritzema
Aanvang: 14.30 uur

 • Welkom
 • Votum en Groet
 • Intochtslied: Psalm 65:5 en 6
 • Gebed
 • Geloofsbelijdenis in kindertaal
 • We zingen: Dank U voor deze fijne dankdag
 • Inleiding op het thema: Dankend bij Eén door Ben Wielstra en kinderen
 • Zingen: Dank U, dank U wel Met behulp van het filmje: https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ
 • De Bijbel gaat open en we lezen: Psalm 65: 1-14 (NBV)
 • Zingen: Themalied onderbouw (wijs Hoger dan de blauwe luchten OTH 512)
 • Meditatie: Dankend bij Eén
 • Zingen: Themalied bovenbouw (wijs Psalm 65)
 • Collecte voor het inloophuis 'De Tweede Mijl' in Amsterdam
 • Ondertussen zingen wij: : Sta 's even op ...
 • Gebeden, dankzegging en voorbeden
 • We zingen; Onze Vader - Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
 • Zegen
 • Zingen het zegenlied: De Here zegent jou

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

30 oktober 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 30 oktober 2016
Voorganger: Dr.E.J. de Ruiter (Amerongen)

INTREDE

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Lied 713: 1, 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 713: 3, 4, 5

DE HEILIGE SCHRIFT

 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Rechters 14 [NBV]
 • Zingen: Psalm 19: 2, 4
 • Preek
 • Zingen: Lied 837: 1, 2, 4

GELOOFSBELIJDENIS

 • We belijden het geloof (gesproken)
 • Zingen: Lied 704: 3

GEBEDEN en GAVEN

 • Dank- en voorbeden – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 268
 • Wegzending en zegen
 • Orgelspel

 

btnluisteren btndownloaden

28 oktober 2016, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Rouwdienst op 28 oktober 2016

Afscheidsdienst van Dhr. G. Jacques

Voorganger: Ds. J. Hansum

Klik op de knop orde van dienst voor een samenvatting van de dienst, voor deze dienst maken we gebruik van de beamer.
Deze presentatie kunnen we hier helaas niet tonen.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

23 oktober 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 23 oktober 2016
Voorganger: Kand. A. Zeeman uit Huizen

 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Intochtslied: Ps 108:1
 • Stil gebed
 • Aanvangswoord en groet
 • Zingen: NLB 885
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezing OT: Psalm 145
 • Schriftlezing NT: Efeziërs 3:14-21
 • Zingen: Psalm 145:3
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 145:1,2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: 939:1,3
 • Gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 838:1,4
 • Zegen met gezongen amen

btnluisteren btndownloaden

23 oktober 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 23 oktober 2016 

Voorganger ds J. Alma uit Veenendaal

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • We zingen lied 283
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • We zingen lied 100
 • Woord van onderricht uit Efeze 4 : 17 – 32
 • We zingen lied 119 : 42 en 66
 • Gebed
 • Aandacht voor de kinderen
 • De kinderen mogen naar de nevendienst
 • Lezing van I Korinthe 12 : 12 – 27
 • We zingen lied 412 : 1 en 3
 • Lezing van Mattheüs 4 : 12 – 22
 • We zingen lied 412 : 5 en 6
 • Verkondiging
 • Tekst – Filippenzen 2 : 5
 • Laat die gezondheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was
 • We zingen lied 634
 • Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de inzameling zingen we lied 43 : 3, 4 en 5
 • We zingen lied 416
 • Zegen (beantwoord met gezongen Amen)
 • Orgelspel

De liederen zijn gekozen uit het 'Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk'; uitgave 2013

btnluisterenbtndownloaden

16 oktober 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 16 oktober 2016
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom
 • Zingen: Psalm 34 : 4
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 86 : 2, 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 9:1-19
 • Zingen: Psalm 51 : 1
 • Schriftlezing: Filippenzen 3:1-9
 • Zingen: Lied 837 : 1, 3, 4
 • Verkonding
 • Zingen: Lied 723 : 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 723 : 2
 • Dankgebed en voorbede
 • Collecte
 • Zingen: Lied 908 : 1, 4, 6
 • Gebed om de zegen van God (gezongen amen)

btnluisteren btndownloaden

16 oktober 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 16 oktober 2016 

Voorganger ds J. Hansum
In deze dienst wordt ds. A. Juffer verwelkomd als bijstand in het pastoraat
en worden Ineke Beuker, Carin Budding en Marian Ruttenberg geïnstalleerd als pastoraal medewerker

 • Afkondigingen
 • NLB 971 Zingt een nieuw lied voor God de Here
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Als ons gebed van verootmoediging zingen we:NLB 1005: 1,4,5 Zoekend naar licht
 • Leefregel: Joh 15:9-17
 • Psalm 119: 24 Aan wie u dient heb ik mijn hart verpand
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • We luisteren en bekijken het lied Hokjes, vakjes van Elly & Rikkert
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen uit het oude testament 1 Samuël 22: 1-2 en Psalm 133
 • Zingen: Psalm 133: 1 (uit NLB) en 3 (berijming 1773)

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

 • Lezing uit het nieuwe testament: Efeziërs 2: 11-22
 • Hemelhoog 393: 1,3 Gij die gelooft, verheugt u samen

Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is d'aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!

Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saam,
wij roemen in één Vadernaam.

 • Verkondiging 'Genade verbindt'
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Begroeting en kennismaking ds. Juffer als bijstand in het pastoraat
 • Verwelkoming van Ineke Beuker, Carin Budding en Marian Ruttenberg als pastoraal medewerksters
 • Vraag aan de gemeente:

Gemeente van onze Heer, nu deze zusters als pastoraal medewerker zijn geïnstalleerd en ds. Juffer als bijstand in het pastoraat is verwelkomd, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: ja, van harte!

 • NLB 363 'Dat 's Heren zegen op u daal'
 • Allen gaan zitten
 • Voorbeden, dankzegging en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • We bekijken en beluisteren het lied: Breng ons samen – Sela
 • Slotlied: NLB 969 In Christus is noch west noch oost
 • Zending en zegen
 • Na de dienst kunnen de nieuwe bijstand in het pastoraat en pastoraal medewerksters voorin de kerk worden begroet.

Preek nalezen? Dat kan op: http://preach-it.nl/genade-verbindt-efeziers-211-22/

btnluisterenbtndownloaden

9 oktober 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 9 oktober 2016 (klik voor de uitgewerkte orde van dienst op de button "Orde van dienst" onderaan

Orde van dienst voor de ZWO - dienst
Thema: " In verbondenheid met "
Voorganger: Drs. Roel van Riezen
Oranist: Margret Spelt
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Gereformeerde kerk, Lunteren

ZWO-dienst van: Maranatha kerk Lunteren
Gereformeerde kerk Lunteren
Molukse Evangelische kerk Lunteren
Welkom

 • Intochtslied: Psalm 111 vers 1, 3, 4 (Van ganser harte)
 • Stil gebed
 • Zingen: Lied 1008 (Rechter in het licht) alle verzen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jozua 9 (verzorgd door ZWO commissie)
 • Zingen: Psalm 56 vers 1 (Wees mij genadig)
 • Verkondiging
 • Zingen: Zingende gezegend 31 (melodie psalm 19)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 45 uit Liederen ter bemoediging
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecten
 • Slotlied: Psalm 111 vers 6 (Van alle wijsheid)
 • Zegen, waarna de gemeente Lied 423 zingt (Nu wij uiteengaan) alle verzen

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

9 oktober 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 9 oktober 2016 

Voorganger ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 33:2 Zingt al wie leeft van Gods genade
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 33:8 Wij wachten stil op Gods ontferming
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1e brief van johannes 1:5-9
 • Hemelhoog 275: 1,2,4 Heer ik kom tot U

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Efeziërs 2:1-10
 • NLB 314 Here Jezus om uw woord
 • Verkondiging: 'Alles is genade' : als kernvers vers 8
  "Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
  Maar dat dankt u niet aan u zelf; het is een geschenk van God." (Efeziërs 2:8)
 • zingen 3x lied 833. Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn.
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gebeden – stil gebed en Onze vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens de collecte: Opwekking 688 genade zo groot

Genade zo groot
aan mij die het niet verdient
liet Christus zijn liefde zien
want Hij kocht mij vrij

Genade zo groot
de schuld die ik voor Hem leg
wast Hij geduldig weg
zijn bloed reinigt mij

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

Liefde zo groot
die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij

Liefde zo groot
wiens kracht onverslaanbaar is
verdrijft elke duisternis
ja, nu zijn wij vrij

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

 • Slotlied: Hemelhoog 330: 1,3 Eigen roem is uitgesloten

1 Eigen roem is uitgesloten:
alle lof aan God alleen!
Ik heb Hem niet uitgekozen,
Hij koos mij, loof Hem alleen!
Zelfs nog voor ik werd geboren,
voor Gods hand, die alles schiep,
lucht en land tot leven riep,
heeft Zijn liefde mij verkoren.
God is liefde, hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!

3 Weergaloos, wat een ontferming,
onvoorwaardelijk, zo vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
opent deuren, ook voor mij.
Als ik, zwak in onvermogen,
door de nacht weer wordt verleid,
straalt het paaslicht, wijd en zijd,
hemels licht vol mededogen.
God is liefde, hart en stem,
zing nu mee, dit lied voor Hem!

 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op: http://preach-it.nl/alles-is-genade-efeziers-21-10/


btnluisterenbtndownloaden

2 oktober 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 2 oktober 2016 

Zangdienst met als thema

Voorganger : Ds. A. Juffer

 • Welkom door de ouderling van dienst, eventuele mededelingen
 • Lied 898:1,2
 • Stil gebed,
 • bemoediging en groet (Kort woord over gemeentezang als nieuw fenomeen in de Reformatie.)
 • Lied 670:1-4 met toelichting over de H.Geest en de mondigheid van de gemeente
 • Gebed (Woord van Luther over bidden)
 • Lied 375, avondmaalslied, ingeleid door woord van Luther over avondmaal
 • Schriftlezing: Rom.4:1-8
 • Lied 618:1,3,5
 • Verkondiging waarin Gez.402:2,3 uit het oude liedboek een rol spelen
 • Lied 522:1,4,5 dooplied, met een enkel woord over de betekenis van de doop voor Luthers geloof
 • Geloofsbelijdenis uit Luthers Kleine Katechismus
 • Gebed ingeleid door een citaat uit diezelfde KK, gevolgd door zijn avondgebed
 • Inzameling waarbij lied ... wordt gespeeld Lied 414
 • Zegen (beantwoord door gemeente met gezongen amen) 

btnluisterenbtndownloaden

2 oktober 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 2 oktober 2016 

Voorganger ds C. Fieren uit Rhenen

 • Lied 868:1,2,3 (NLB=Nieuwe Liedboek)
 • Psalm 87:1,2,3,4
 • Lied 834: 1,2,3 (NLB)
 • Psalm 139:1,7
 • Psalm 139 ;8,9
 • Lied 886 (NLB)
 • Lied 416:1,2,3,4 (NLB)
 • De Schriftlezing is Psalm 139:1-17

  btnluisterenbtndownloaden

25 september 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 25 september 2016 

jeugddienst met als thema " HOUD VOL"

Voorganger : Kees Kraayenoord
Band : Ameezingband

 • We zingen:Door Uw genade Vader (opw. 369)

Door Uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid
en dankzij Uw Zoon.
Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
voor u staan.
Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,
Mogen wij het binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
Maar door het bloed van het Lam.

 • Amazing Grace

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
[Chorus]
My chains are gone
I've been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy rains
Unending love, Amazing grace
The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures
[Chorus]
The earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, Who called me here below
Will be forever mine
Will be forever mine
You are forever mine
[Chorus: x2]
Amazing Love, Amazing Grace
Amazing Love, Amazing Grace

 • Mededelingen
 • Votum en groet Kees
 • Solo Kees: Roep om Rust
 • We zingen Juicht aarde! Juicht alom de Heer:

Juicht, aarde! Juicht alom de Heer.
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

De Heer is God: erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
tot schapen die Hij voedt en weidt;
een volk, tot zijne dienst bereid.

Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem.

Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

 • Jezus hoop van de volken (opw. 618)

Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.
U bent de bron van hoop die in ons leeft.
Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.
U bent een bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

Jezus hoop van de volken. Jezus trooster in elk verdriet.
U bent een bron van hoop die God ons geeft.
Jezus licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint.
U bent een bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

Heer ik geloof¦ (4x)

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

Jezus hoop van de volken¦(3x, vrouwen)
Heer ik geloof¦ (3x, mannen)

 • Gebed
 • We zingen: Amen (opw 795)

Ik geloof in de Zoon.
Ik geloof in de verrezen Heer.
Ik geloof dat ik door Hem
ondanks alles triomfeer.

Refrein:
Amen. Amen.
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid,
omdat Hij leeft!
Ik lag dood in het graf,
bedolven onder al mijn schuld,
maar Genade riep mijn naam
en de steen werd weggerold!
Amen. Amen.
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid...
Bridge:
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen.
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang.
Ik weet: Hij heeft mijn lot,
mijn toekomst in zijn hand.
Amen. Amen.
Ja, ik leef! Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid...
(Refrein)

 • Schriftlezing:Hb. 12: 1
  Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. 4 U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. 5 Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: 'Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, 6 want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.' 7 Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen
 • Kees zingt: Van Slaaf tot Koning (tekst zie bijlage)
 • Preek "HOUD VOL"
 • Kees zingt: Houd vol (tekst zie bijlage)
 • Gebed
 • Collecte
 • Tijdens collecte speelt de band Build your Kingdom

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray

Come set Your rule and reign
In our hearts again
Increase in us we pray
Unveil why we're made
Come set our hearts ablaze with hope
Like wildfire in our very souls
Holy Spirit come invade us now
We are Your Church
And we need Your power
In us

We seek Your kingdom first
We hunger and we thirst
Refuse to waste our lives
For You're our joy and prize
To see the captive hearts released
The hurt, the sick, the poor at peace
We lay down our lives for Heaven's cause
We are Your church

And we pray revive
This earth (We're prayin' for revival)

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Change the atmosphere)

Unleash Your kingdom's power
Reaching the near and far
No force of hell can stop
Your beauty changing hearts
You made us for much more than this
Awake the kingdom seed in us
Fill us with the strength and love of Christ
We are Your church
Oh, and we are the hope
On earth

Build Your kingdom here
Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here

We pray (Change the atmosphere, build Your kingdom here)
Build Your kingdom here

Let the darkness fear
Show Your mighty hand
Heal our streets and land
Set Your church on fire
Win this nation back
Change the atmosphere
Build Your kingdom here
We pray (Let's win this nation back!)

 • We zingen Zegenkroon

U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

-Refrein-
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.

-Refrein-
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon

 • Zegen
 • Band speelt Blessed be Your name

Blessed Be Your Name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name

Blessed Be Your name
When I'm found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed Be Your name

Every blessing You pour out, I'll
Turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name
When the sun's shining down on me
When the world's 'all as it should be'
Blessed be Your name

Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there's pain in the offering
Blessed be Your name

Every blessing You pour out I'll
Turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name, oh

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

God you give and take away
Oh you give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name, oh

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name

You give and take away
God give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

God you give and take away
Oh you give and take away
But my heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

Oh you give and take away
God give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name, oh

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name

 

btnluisterenbtndownloaden

25 september 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 25 september 2016 

Voorganger Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 609 Machtig God, sterke rots

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.

Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig.
Aard en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam.
Lam van God hoogste Heer, Heilig en rechtvaardig.
Stralend licht Morgenster, niemand is als U.

Prijs de Vader, prijs de Zoon.
Prijs de Geest die in ons woont.
Prijs de Koning der eeuwigheid.
Prijs hen tot in eeuwigheid.
Stil gebed bemoediging en groet

 • We zingen als ons gebed
 • NLB 1006: 2,4,5 Zoekend naar rust
 • Leefregel Deut. 6:4-9
 • Psalm 84:3 Welzalig die uit uw kracht leeft
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Jozua 1:1-9
 • NLB 675: 1 Geest van hierboven
 • Efeziërs 1: 15-23
 • NLB 675: 2 Wat kan ons schaden
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte bekijken en beluisteren we: Opwekking 493 Jezus wat een heerlijke naam
 • Slotlied Hemelhoog 200 U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer weer.
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af,
heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind,
en zegt telkens kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn goddelijk wezen, is zijn glorie groot;
niets heb ik te vrezen, in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

 • Zending en zegen

preek nalezen: http://preach-it.nl/de-kracht-van-genade-efeziers-115-23/

 btnluisterenbtndownloaden

18 september 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 18 september 2016 

Voorganger Ds. J. Hansum ~ Startzondag mmv het projectkoor

 • Voor de dienst oefenen we van 9.20-9.25uur NLB 1005
 • Om 9.25 zingt het koor Genade zo groot (Opwekking 688)

Genade zo groot
aan mij die het niet verdient
liet Christus zijn liefde zien
want Hij kocht mij vrij

Genade zo groot
de schuld die ik voor Hem leg
wast Hij geduldig weg
zijn bloed reinigt mij

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

Liefde zo groot
die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij

Liefde zo groot
wiens kracht onverslaanbaar is
verdrijft elke duisternis
ja, nu zijn wij vrij

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 399 Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
Het werk van God is niet te keren
Omdat hij erover waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer, de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator,
mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • We zingen als ons gebed aan het begin van deze dienst:
 • NLB 1005 Zoekend naar licht (Couplet 1 koor, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 allen)
 • De tien geboden als tien beloften
 • Psalm 79 vers 5 O Heer wij zijn het volk door U verkoren
 • Gebed bij de opening van de Schriften.
 • Kinderen van de onderbouw komen naar voren.
 • We bekijken en bespreken samen het volgende filmpje:
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Efeziërs 1:1-14 (NBV)
 • NLB 342 In God de Vader op zijn troon
 • Verkondiging
 • NLB 940 Hide me now (koor) graag tekst projecteren
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Moment van gedenken
 • Psalm 84 vers oude berijming

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

 • Verwelkoming stagiaire Hadassa Stehouwer
 • Voorbede, dankzegging – stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingt het projectkoor 'Wil toch mijn herder wezen'

Wil toch mijn Herder wezen
in voor- en tegenspoed,
dan heb ik niets te vrezen
dan gaat het mij steeds goed
Al word ik aangevallen
door vijanden gewond
Ik zal steeds overwinnen
U bent mijn vaste grond!

Ik ben bij U geborgen,
U wilt mijn helper zijn,
u draagt mijn moeit' en zorgen
al is 't geloof soms klein.
Maar U wilt mij dan sterken
en werken in mijn hart,
Uw Geest zal mij verlichten,
maakt vast mijn levenspad.

U dank ik voor het lijden,
het offer dat U bracht,
voor Uw onmens' lijk strijden
en zo mij 't leven gaf.
Ik dank U voor Uw sterven
en opstaan uit de dood,
zo hebt U mij gegeven
het leven in Uw schoot.

 • Logistieke aanwijzingen voor startdagprogramma
 • Slotlied: Hemelhoog 298 Genade zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Zending en zegen

preek nalezen: http://preach-it.nl/leven-uit-genade/

 btnluisterenbtndownloaden

18 september 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 18 september 2016 

Voorganger: Dhr. C. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Lied 754 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 139 : 1
 • Gebed
 • Schriftlezing I: Genesis 3:1-10
 • Zingen: Psalm 6 : 2, 3
 • Schriftlezing II: Lukas 19:1-10
 • Zingen: Lied 441 : 1, 3
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 531 : 1, 2, 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 72 : 7
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 578 : 1, 5, 6
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisterenbtndownloaden

16 september 2016, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Trouwdienst op 1 juli 2016

Bevestiging van het huwelijk van Daan Vorst & Cora van Kruistum
Voorganger: Ds. J. Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 september 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 11 september 2016 

Voorganger kand. B. Kriekaard uit ede

 • Afkondigingen
 • Aanvangslied: Psalm 63 : 1 en 2
 • Stilte
 • Votum en groet
 • Zingen: NLB 943 : 1, 4 en 6
 • Gebed van verootmoediging
 • Zingen: Psalm 90 : 5
 • Genadeverkondiging:
 • Zingen: Psalm 90 : 7
 • Leefregel
 • Zingen: Psalm 90 : 8
 • Gebed om de heilige Geest
 • Kindermoment
 • Kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Jesaja 41 : 8-13
 • Schriftlezing: Prediker 1 : 1-11
 • Zingen: NLB 720
 • Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen: NLB 155 : 1, 2, 6, 8 en 9
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen tijdens collecte: NLB 350 : 1, 3, 5 en 7
 • Slotlied: NLB 807 : 1, 4, 5, 6
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

11 september 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 11 september 2016 

Voorganger: Dhr. C. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 111 : 1, 6
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 105 : 1, 18
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 7:54-60 & Romeinen 12:14:21
 • Zingen: Psalm 56 : 1, 2, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 653 : 1, 4, 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 704 : 1, 3
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: 634 : 1, 2
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisterenbtndownloaden

4 september 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 4 september 2016 

Voorganger Ds. J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 95,1 Steek nu voor God de loftrompet
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 95,3 Kom werpen wij ons voor de Heer
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Kolossenzen 3: 12-17
 • NLB 836: 1,2 O Heer die onze Vader zijt (op melodie LvK Gz 463)
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Kinderen gaan naar de KND (orgel/piano/combo: Jezus is de goede Herder)
 • Schriftlezing 1: Psalm 23
 • NLB 23c: 1,2 Mijn God, mijn herder zorgt voor mij
 • Schriftlezing 2: Lukas 15:1-7
 • NLB 23c: 3,4,5 Al moet ik door het doodsravijn
 • Verkondiging 'Hij verkwikt mijn ziel.' (Ps. 23,3a – Herziene Statenvertaling)
  2016-09-02-shepard
 • Muzikale meditatie
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: Hemelhoog 517 Aan uw tafel (combo speelt melodie een keer voor en iemand zingt het eerste couplet solo)

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: Hemelhoog 444,1 Als God mijn God maar voor mij is

Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een eng'lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.

 • Na tafel 2: Hemelhoog 444,2 en wat er dreigt of wie er woed

En wat er dreig', of wie er woed',
mijn Herder blijft mij leiden.
Geen donker dal van tegenspoed
kan van zijn staf mij scheiden.
Hij blijft mij overal nabij,
naar stille waat'ren voert Hij mij
en liefelijke weiden.

 • Na tafel 3: Hemelhoog 444,3 Ik heb mijn God dat is genoeg

Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

 • Dankgebed
 • Slotlied NLB 653: 6 Gij zijt tot herder ons gegeven
 • Zending en zegen

Nalezen van de overdenking:http://preach-it.nl/hij-verkwikt-mijn-ziel/

 btnluisterenbtndownloaden

4 september 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 4 september 2016 

Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 33: 2 Kom nu met zang en roer de snaren
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 33: 7 Heil hem die hoopt in vrees en beven
 • Woorden bij de tafel
 • NLB 381: 2,3, 5 Gij hebt mij Heer geroepen aan uw dis
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • NLB 381: 6 U wil ik danken grote Levensvorst
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 50 ; Matteus 7: 21-23 en Romeinen 12: 1-3
 • Zingen Psalm 50: 3,6 en 11 Verzamel hen tot wie mijn gunst zich neigt
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Voorbeden en dankzegging
 • Slotlied NLB 246b: 1,5,7 De maan is opgekomen
 • Zending en zegen

nalezen van de overdenking:http://preach-it.nl/de-lokroep-van-de-wilde-ganzen-psalm-50/

btnluisterenbtndownloaden

28 augustus 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 28 augustus 2016 

Voorganger Ds. J. Hansum - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 42: 1 Evenals een moede hinde
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Hemelhoog 729: 1,2 Mijn hart wacht stil op U o Heer

1. Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Uw komst verwacht ik, meer en meer,
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
Ik wacht op U, wacht als een bruid,
Reikhalzend hunkert mijn verlangen.

2. Onrustig leef ik, opgejaagd,
Door duizend dromen uitgedaagd
Die liegen, lokken en verleiden;
De boze, briesend als een leeuw,
Gaat brullend rond – ik roep, ik schreeuw
Tot U o God: kom mij bevrijden!

 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Mt. 22, 34-40
 • Hemelhoog 729 3,4 De kracht van oorlog en geweld

3. De kracht van oorlog en geweld,
De macht van goud en goed en geld,
Hoe kan ik daaraan ooit ontkomen?
Schandelijk schamel is de schijn:
Steeds meer te hebben en te zijn,
Dat is, o God, waar wij van dromen!

4. Ik roep, ik smeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
O overvloed, o milde regen,
Dan wordt mijn hart verrassend rein,
Dan drink ik fris uit uw fontein:
Water des levens, zuiver zegen!

 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Psalm 63 en Filippenzen 3: 7-14
 • Zingen: Psalm 63: 1,2,3
 • Verkondiging: Naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. (naar Psalm 63:1 berijmd)

2016-08-27-reach-out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van: Mieke Diekmann, Reach out and touch.

 • Muzikale meditatie
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: Psalm 139,1 Heer die mij ziet zoals ik ben
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze vader
 • Inzameling van de gaven
 • We bekijken en beluisteren: Ik ben (Sela) Graag afspelen als geluidsbestand 

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem:
Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

 • Slotlied: Hemelhoog 453: 1,3,4 Wat komt en weer gaat

Wat komt en weer gaat,
rotsvast blijft mijn God.
Hij staat aan mijn zij,
Al wisselt mijn lot.
Al bonkt soms mijn hart
In het heetst van de strijd,
Zijn liefde geeft leiding
En troost voor altijd.

Als God mij vertroost,
Is niets mij te zwaar,
Dan ben ik niet bang,
Al dreigt ook gevaar,
Dan krijg ik al strijdend
Vertrouwen en kracht,
En zing ik mijn psalmen
Hoe donker de nacht.

Zo loof ik mijn God,
Zo prijs ik zijn trouw,
De rots van mijn hart,
Waarop ik steeds bouw.
Ik zal Hem lofzingen
Al nadert mijn dood,
Dan nog klinkt mijn loflied:
Zijn goedheid is groot!

 • Zending en zegen

Nalezen van de overdenking: http://preach-it.nl/verlangen-naar-god/

 btnluisterenbtndownloaden

28 augustus 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 28 augustus 2016 

Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps 122: 1,2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps. 122: 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 122, Jesaja 2: 1-5 en Matteus 16: 21-26
 • Psalm 87: 1,2,4
 • Verkondiging
 • NLB 1010: 1,2,3 Geef vrede, Heer, geef vrede
 • Muzikale meditatie
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 48: 3,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 737: 1,3,5, 21
 • Zending en zegen

nalezen van de overdenking: http://preach-it.nl/waar-ligt-jeruzalem/

btnluisterenbtndownloaden

21 augustus 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 21 augustus 2016 

Voorganger Ds. J. Hansum

 • Welkom & mededelingen
 • Psalm 146c: 1,4 Alles wat adem heeft love de Here
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 146c: 7 Roem dan gij mensen
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Mt 5: 14-16
 • Psalm 119: 40 Uw woord is als een lamp
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de KND.
 • Schriftlezing: Psalm 19
 • Psalm 19: 1,3 De hemel roemt de Heer
 • Verkondiging Godmoment (klik op de link voor de afbeelding)
 • Muzikale meditatie
 • Voorbeden en dankzegging – stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens de collecte:
Oh Lord, my God, when I in awesome wonder
Consider all the worlds thy hands have made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
When through the woods and forest glades I wander
And hear the birds sing sweetly in the trees
When I look down, from lofty mountain grandeur
And hear the brook and feel the gentle breeze
Refrein:
Dan zingt mijn ziel, tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Then sings my soul my Savior God to Thee
How great Thou art, how great Thou art
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
When Christ shall some, with shouts of acclamation
And take me home. What joy shall fill my heart
Then I shall bow, in humble adoration
And there proclaim, "My God, how great Thou art!"
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Then sings my soul: My Savior God to Thee
How great Thou art, how great Thou art

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Slotlied: NLB 978: 1,4 Aan u behoort o Heer der heren
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden

21 augustus 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 21 augustus 2016 

Voorganger: kand. J. Bassie uit Utrecht

 • Intochtslied: Psalm 65: 1, 2
 • Stil gebed, Votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 314
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Ruth 2
 • 2 Korinthiërs 9: 6-15
 • Zingen: Psalm 18: 8, 9
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 112: 3, 4
 • Apostolische geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 146-C: 5, 6, 7
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 978
 • Zegenbede

btnluisterenbtndownloaden

14 augustus 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 14 augustus 2016 

Voorganger Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Psalm 89 : 1 en 6
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 89:7
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: Lied 713: 1 en 5
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kinderblok
 • Lezing uit het eerste testament: Psalm 31 : 1-7
 • Zingen: Psalm 31 : 6
 • Apostellezing: Filippenzen 4:1-9
 • Zingen: Lied 450
 • Evangelielezing: Lucas 1: 46-55
 • Zingen: lied 157a : 1 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 907 : 1 en 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 418: 1,2 en 3
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

14 augustus 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 14 augustus 2016 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens (gez. dienst in de Gereformeerde kerk)

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied: Psalm 95: 1,3 (staande)
 • Stil gebed, Votum en groet.
 • Gebed om de Heilige Geest
 • De Bijbel open: Genesis 18: 20-33
 • Zingen: Psalm 25: 7,10
 • De Bijbel open: Lucas 11: 1‐13.
 • Zingen: Lied 704: 1,2
 • Verkondiging: Abraham komt heel dichtbij
 • Zingen: Lied 910: 1,2,3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Lied 340b (staande)
 • Collecten:
 • Slotlied: Lied 653: 1,7
 • Zegen, waarna we zingen: 'amen, amen, amen'.
 • Orgelspel

btnluisterenbtndownloaden

7 augustus 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 7 augustus 2016 

Voorganger Dhr. J. Both uit Lopik

 De liederen zijn allen gekozen uit het nieuwe liedboek.

 • Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Psalm 65:1,2
 • Stil gebed
 • Votum en Groet:
 • Zingen: Psalm 89:3
 • Wetslezing
 • Zingen: Ps. 19:3,5
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Moment voor de kinderen
 • Schriftlezing: Johannes 9:1-41
 • Zingen: Lied 314:1,2,3
 • Prediking
 • Zingen: Lied 868:1,2
 • Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling der gaven
 • Tijdens de collecte. Zingen Lied 885:1,2
 • Slotzang: Lied 978:1,2,3,4
 • Zegen
 • Amen

 btnluisterenbtndownloaden

7 augustus 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 7 augustus 2016 

Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal (gez. dienst in de Maranathakerk)

 • Lied voor de dienst Psalm 84: 1 en 2
 • Bemoediging en groet,
 • Zingen: Psalm 84: 3 en 4
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Lezing eerste testament Jesaja 41 : 8: 14
 • Zingen: Psalm 78:5
 • Apostellezing: Filippenzen 3 : 1-14
 • Zingen: Lied 313: 1 en 5
 • Verkondiging
 • Zingen : Lied 966: 1,2 en 3
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven tijdens orgelspel
 • Geloofsbelijdenis :
 • Slotlied : Lied 704
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

31 juli 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 31 juli 2016 

Voorganger Dhr. J. Both uit Lopik

De keuze voor het liedboek staat achter de liederen

 • Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 • Zingen: Psalm 89:1,3 (1973)
 • Stil gebed
 • Votum en Groet:
 • Zingen: Psalm 89:6 (1973)
 • Wetslezing
 • Zingen: Ps. 116:1,3 (1973)
 • Gebed voor de opening van het Woord
 • Moment voor de kinderen
 • Schriftlezing: Lukas 7:36-50 en 8:1-3
 • Zingen: Gezang 313:1,2 (2013)
 • Prediking
 • Zingen: Lied 313:3,4,5 (2013)
 • Danken, bidden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling der gaven
 • Tijdens de collecte Lied 838:1,2 (2013)
 • Slotzang: Lied 835:1,2,3,4 (2013)
 • Zegen
 • Amen

btnluisterenbtndownloaden

31 juli 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 24 juli 2016 

Voorganger: Ds. M. Tahitu uit Lunteren

Deze gez. dienst vind plaats in de Gereformeerde kerk

 • Welkom
 • Intochtslied: Psalm 65 : 1, 5
 • Stil gebed. Votum en Groet
 • Zingen: Lied 634: 1, 2
 • Gebed
 • Schriftlezing uit Lukas 12: 13-21
 • Zingen: Lied 843 : 1, 2, 3
 • Verkondiging. Thema "De arme rijkaard"
 • Zingen: Lied 885: 1
 • Geloofsbelijdenis(gesproken
 • Zingen: Lied 886 (engels/ned)
 • Dankzegging en voorbeden, eindigend met gezamenlijke "Onze Vader."
 • Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
 • Slotlied: Lied 247: 1, 2, 3
 • Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

btnluisterenbtndownloaden

24 juli 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 24 juli 2016 

Voorganger Prop J. Bassie uit Utrecht

 • Intochtslied: Lied 314 'Here Jezus om uw Woord...'
 • Stil gebed, Votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 871 'Jezus zal heersen waar de zon...'
 • Lezing van het gebod
 • Zingen: Psalm 119: 5, 6, 7
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen:
 • Ruth 1: 6 – 22
 • Mattheüs 13: 44- 46
 • Zingen: Psalm 22: 11, 12
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 146A: 1, 5, 7 'Laat ons nu vrolijk zingen...'
 • Dankgebed, voorgebed, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 87
 • Zegenbede + gezongen Amen.

btnluisterenbtndownloaden

24 juli 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 24 juli 2016 

Voorganger: Ds. W. Schaap uit Veenendaal (gez. dienst in de Maranathakerk)

 • Lied voor de dienst Psalm 65: 1, 2 en 3
 • Bemoediging en groet,
 • Zingen: Psalm 95: 1 en 3
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Lezing eerste testament Genesis 18: 22-33
 • Zingen: Lied 272
 • Evangelielezing: Lucas11: 1-13
 • Zingen: Lied 339a
 • Verkondiging
 • Zingen : Lied 370
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven tijdens orgelspel
 • Als slotlied zingen we staande : Lied 342 op de melodie van Psalm 134
 • Zegen
 • Daarna zingen we : Lied 425

btnluisterenbtndownloaden

17 juli 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 17 juli 2016 

Voorganger Ds. J. Hansum

 • Psalm 92: 3 Gij hebt mij door uw daden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 92: 7 Zoals de cederbomen
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Matteüs 7,13-20
 • Hemelhoog 295: 1,2,3 Doorgrond mijn hart
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de onderbouw

2016-07-17-A

 • Schriftlezing: Psalm 1
 • Zingen psalm 1
 • Verkondiging: De altijd groene boom
  kernvers: Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1,3)

btnluisterenbtndownloaden

Preek nalezen:http://preach-it.nl/de-altijd-groene-boom/

 

17 juli 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 17 juli 2016 

Voorganger:Prop. J. Bassie uit Utrecht

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Intochtslied: Psalm 62: 4, 5
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 81: 1, 8, 9
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 825: 3, 8
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Ruth 1
 • Zingen: Lied 315: 1, 3
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 835
 • Zegenbede

btnluisterenbtndownloaden

10 juli 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 10 juli 2016 

Voorganger Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 250: 1,2 Komt, laat ons vrolijk zingen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Hemelhoog 250: 3 O God, die ons in Christus
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: De 10 woorden in vraagvorm
 • Psalm 139,14
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de MB + groep 7:
 • https://www.youtube.com/watch?v=DeUXvq03-Ek
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Filippenzen 4:1-9
 • NLB 215:1,2,3,4 Ontwaak, o mens
 • Verkondiging 'Verveling of verwondering' met als kernvers:Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Filippenzen 4, 8)
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling
 • Tijdens de collecte is er het luisterlied: Morning has broken (Cat Stevens)  afspelen als geluidsbestand 

1 Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for the springing fresh from the word

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2 Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3 Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's recreation of the new day

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

 • Slotlied: NLB 871 Jezus zal heersen waar de zon
 • Zending en zegen

btnluisterenbtndownloaden

Preek nalezen:http://preach-it.nl/leven-in-het-koninkrijk-7-verwondering…/

 

10 juli 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 10 juli 2016 

Voorganger: dhr G Westerlaken uit Voorthuizen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 89:1 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)
 • Stil moment (we willen een moment stil zijn voor God als voor voorbereiding op deze viering)
 • Welkom

Als gemeente van Jezus Christus zijn we bijeengeroepen in Gods naam en daarom is het goed dat wij hier bijeen mogen zijn.
Om vrede te vieren - Hoop te verkondigen - En geloof te vernieuwen

 • Bemoediging

We worden steeds opnieuw bemoedigd om het geloof vol te houden, doordat we weten dat....
Onze hulp is van de Heer - Die hemel en aarde gemaakt heeft - En tot voltooiing zal brengen.
Namens die God ...die hiervoor in staat; mag ik jullie groeten:

Genade en vrede - Zij u van God, de Vader - En van Jezus Christus zijn Zoon - En van de Geest, die levend maakt....Amen.

 • Lied: Psalm 63 : 1 (Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat)
 • Gebed van toenadering
 • Inleiding: we zijn nog maar net over de drempel gekomen van deze kerk. We laten onze gedachten die ons misschien in beslag nemen even rusten om ons te richten op het gebed met God.

Heer, Onze God
als we de aansluiting missen
staan we stil
of worden we een ongeleid projectiel
dodelijk voor anderen
en lopen we zelf ook dood

we zoeken steeds naar aansluiting
collega's, vrienden
familie, lotgenoten
mensen met wie je iets kunt delen
ontvangen en geven doet leven

soms vinden we de aansluiting
dan erkennen we elkaar
dwars door weerstanden heen
we groeien in begrip

voor elkaars geschiedenis
en stap voor stap
gaan we samen op weg Amen

 • Woord van bevrijding Hebreeën 4:16 "Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden".
 • Lied: 939: 1 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jesaja 3:25- 4:1-6
 • Psalm: 119: 1 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)
 • Evangelielezing: Marcus 5: 22-43
 • Gezang:869:4 (Ik riep de Heer aan in de nood)
 • Uitleg en verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied: 418: 1 en 2 (God, schenk ons de kracht)
 • Voorbeden (denk aan toestand in gemeente en wereld)
 • stil gebed
 • Afsluitend Onze Vader
 • Collecten
 • Slotlied: 886 (Abba, Vader, U alleen) Alleen Nederlandse versie
 • Uitzending en Zegen

Moge de Heer voor u uitgaan
Om u de juiste weg te wijzen
Moge de Heer naast u zijn
Om u in zijn armen te sluiten
En u te beschermen

Moge de Heer achter u zijn
Om u te bewaren tegen
List en leugen van boze mensen

Moge de Heer onder u zijn
Om u op te vangen als u valt.

Moge de Heer in u zijn
Om u te troosten als u verdriet hebt
Moge de Heer om u heen zijn
Om u te sterken tegen alles wat u kan overvallen

Moge de Heer boven u zijn
Om u en jou te zegenen.

 • Gezongen Amen

btnluisterenbtndownloaden

3 juli 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 3 juli 2016  - Overstapdienst KND en Peuterdienst
Voor de volledig uitgewerkte orde van dienst klik onderaan op de knop orde van dienst.

Voorganger Ds. J. Hansum
Thema: Uitvliegen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 84a: 1,2 en 5
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 868: 1 en 2
 • Uitleg thema overstapdienst en voorstellen van de kinderen die de overstap maken van kindernevendienst naar catechese.
 • De 10 goede zinnen van God
 • Zingen: NLB 912: 1,2,5 en 6
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de onderbouw door dominee
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schrifltlezing: Deuteronomium 32: 1-14
 • Zingen: NLB 891
 • Verkondiging: "Uitvliegen" met als kernvers: Deut. 32: 11,12
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • Overstap van de jongeren: Uitvliegen vanuit het warme nest naar de veilige plaats onder Zijn vleugels.
 • Woordje van de jeugdouderling
 • De gemeente zingt de overstappers toe: (melodie: Samen in de naam van Jezus)
 • Woordje aan Marien, Marieke en kinderen
 • Zingen: Op Toonhoogte 395:2
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte bekijken en beluisteren we NLB 940 Verberg mij nu
 • Binnenkomst van en momentje met peuters die overstappen van de peuterdienst naar de kindernevendienst.
 • Gedicht (Reindert)
 • Slotlied: NLB 139b
 • Zending en Zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

Preek nalezen:http://preach-it.nl/als-een-arend/

 

3 juli 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 3 juli 2016  - Gezamenlijke Jeugddienst 

Spreker: Open Doors
mmv. Band Asaf uit kootwijkerbroek

(Band speelt vanaf 18.50 t/m binnenkomst van de JD commissie en kerkraadsleden)

 • Welkom
 • Intochstlied Ik wil juichen voor U mijn Heer opw. 589
 • Mijn verlosser leeft opw. 554
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Opw. 227, Machtig God, Sterkte Rots
 • Psalm 40: 1 en 7
 • Gebed
 • Zingen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen opw 640
 • Schriftlezing
 • Overdenking
 • Zingen Wat de toekomst brenge moge (gezang 293)
 • Dankgebed
 • Collecten
 • Slotlied O Kerk sta op, opw. 704
 • Zegen


btnordevandienst  Deze dienst zal alleen rechtstreeks worden uitgezonden! / er is dus geen opname beschikbaar.

 

1 juli 2016, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Trouwdienst op 1 juli 2016

Bevestiging van het huwelijk van Jan-Willem Nap & Wilma van Ee
Voorganger: Ds. J. Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

26 juni 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 26 juni 2016
voorganger Dhr. C. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Lied 287 : 1, 5
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 119 : 43, 44
 • Gebed
 • Schriftlezing 1: Genesis 27 : 1 – 41
 • Zingen: Psalm 25 : 3
 • Schriftlezing 2: 1 Korinthe 15 : 12 – 20
 • Zingen: Lied 621 : 1, 2
 • Verkondiging: Zin & Zegen
 • Zingen: Lied 621 : 3, 4, 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 103 : 9
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven, ondertussen zingen: Psalm 127 : 1, 2
 • Slotlied: 415 : 1, 2, 3
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisterenbtndownloaden

26 juni 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 26 juni 2016  - Afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers en verwelkoming van pastoraal medewerkers
Voor de volledig uitgewerkte orde van dienst klik onderaan op de knop orde van dienst.

Voorganger Ds. J. Hansum
Thema: Stap in je schoenen

 • Welkom & mededelingen
 • Zingen: Psalm 84: 1
 • Stil gebed, bemoediging & groet
 • Zingen: Op Toonhoogte 150: 1,3 en 4
 • Afscheid van aftredende ambtsdrager: Andries van de Top
 • Presentatie van aantredende ambtsdragers:

Marco Bouw (sectie-ouderling)
Tineke Bouw-Thomassen (sectie-ouderling)
Niesje van Donkelaar-Otse (diaken)

 • Onderwijzing
 • Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten:

Henny van Beek-van Deelen (sectie-ouderling)
Henny Neutel-van Holland (diaken)

 • Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden
 • Bevestigingsgebed
 • Handoplegging en bemoediging
 • Gebed na de handoplegging
 • Installatie nieuwe pastoraal medewerkers

Gert-Jan van Doorn,
Rosalie Foppen-van Schooneveld,
Ellen van Maanen-Harbers,
Andries van de Top,
Jolanda van der Vlies-van der Meulen
Rijk Snellen.

 • Zegening
 • Aanvaarding en verwelkoming van (her)bevestigde ambtsdragers en verwelkomde pastoraal medewerkers
 • Gemeente gaat staan

Gemeente van onze Heer, nu deze broeders en zusters tot ouderling en diaken zijn bevestigd of als pastoraal medewerker zijn verwelkomd, belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Broeders en zusters, wat is daarop uw antwoord?
Antwoord: ja, van harte!

 • Zingen: Psalm 90 vers 8
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: 2 Timotheüs 1: 1-14
 • Zingen: NLB 723
 • Verkondiging: Stap in je schoenen - 2 Tim 1: 7-8a (afbeelding zie orde van dienst)

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen;

 • Meditatief moment
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens collecte: Heer, wijs mij Uw weg.
 • Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

Preek nalezen: http://preach-it.nl/stap-in-je-schoenen/

 

19 juni 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 19 juni 2016

voorganger Ds. S.A. v/d Veer uit Arnhem

 • verwelkoming
 • lied 899 vers 1 en 2,
 • stil gebed - votum en groet
 • lied 42 vers 1 en 2.
 • lezen geloofsbelijdenis
 • lied 412 vers 1.
 • gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 8 vers 26 t/m 39.
 • lied 87 vers 1, 3 en 4.
 • tekstlezing: Handelingen 8 vers 39.
 • lied 313 vers 1, 2 en 4,
 • Dankgebed
 • collecte
 • slotzang lied 97 vers 6.
 • zegen met gezongen amen

btnluisterenbtndownloaden

19 juni 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 19 juni 2016

Voorganger Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 85: 3,4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • NLB 272: 1,2,4 Wij zoeken in uw huis uw aangezicht o Here
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel 2 Kor 8: 6-9
 • NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Mt. 6: 19-24
 • Psalm 119: 6,24 O God ik ben van harte zeer verblijd
 • Verkondiging: Van geven wordt je rijk (over hebzucht of vrijgevigheid).
 • Luisterlied: Opwekking 582 Jezus, alles geef ik u

Jezus, alles geef ik U
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.
Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd
leg ik in uw hand, vertrouw ze aan U toe.
Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.

 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte bekijken en beluisteren we het lied: Wat gaan we nu doen (Schrijvers voor gerechtigheid)
 • Slotlied: NLB 978: 1,4 Aan u behoort o Heer der heren
 • Zending en zegen

btnluisterenbtndownloaden

12 juni 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 12 juni 2016

voorganger Ds. A. Groeneveld
Voor de dienst zingen we: (vanaf 18.50 uur)

 • Zingende Gezegend Lied 244 Vader U loven wij..
 • Elb.lied 382 Heer uw licht en uw liefde schijnen....
 • Elb.Lied 209 Kom in mijn hart...
 • Afkondigingen
 • Intochtslied: Ps.139 : 1 en 14
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • .......door Jannie van Dijk beantwoord
 • Lied 653 : 1 en 2 (allen) 3 (d+m) 4 (h+j) en 5 (allen)
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Jannie van Dijk zingt.....
 • Schriftlezing (OT) Jesaja 5 : 1-7 (Niesje van Donkelaar)
 • Lied 518 : 3 en 4
 • Schriftlezing (NT) Joh.15 : 1-8 (Niesje van Donkelaar)
 • Lied 252: 1-3-5 (bundel 1973) Wat zijn de goede vruchten
 • Meditatie: (1) "Een blijvertje....??"
 • Lied 78 (bundel 1973) Laat me in u blijven groeien, bloeien....1 (allen) , 2 (d+m) 3(h+j), 4 (allen).
 • Meditatie (2) "Een blijvertje....??!!"
 • Zingende Gezegend lied 70 O Vader die de landman zijt melodie Ps.84
 • Jannie van Dijk zingt:....
 • Ter inleiding op ons gebed zingen we: Lied 886...Abba Vader
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed. Gez.Onze Vader
 • Tijdens de inzameling van de gaven zingen we Lied 939
 • Slotlied: Lied 912 :1-2-5-6
 • Zegen/Gez.456: 3

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

12 juni 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 12 juni 2016

Voorganger Ds. R. van Laar uit Rhenen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 27: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Gez. 858: 1,2,3,4 (Nieuwe Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: Gezang 836: 1,2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezingen: 1 Samuel 17: 1-11; 45-47; Efeze 6: 10-18
 • Lied: Psalm 18: 8,10
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied: Gezang 401: 1,2,4 (Liedboek 1973)
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, we zingen tijdens de collecte: Gezang 284: 1,2,3 (Liedboek 1973)
 • Slotlied: Gezang 297: 1,2 (Liedboek 1973)
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

5 juni 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 5 juni 2016

Viering avondmaal - voorganger Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 92: 1, 7 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 92: 8 Zij zullen vruchten dragen
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • NLB 273: 1,4,5 Loof God, die zegent al wat leeft
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Psalm 145,5 Zie aller ogen zijn op u gericht
 • Gebed
 • Schriftlezing psalm 127
 • Zingen: Psalm 127: 1,2
 • Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • NLB 263 Wees Gij mijn toevlucht
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied: Psalm 4,3 Ik kan gaan slapen zonder zorgen
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

5 juni 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 5 juni 2016

Voorganger Ds. Jaap Hansum - viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • NLB 103c: 1,2 Loof de koning heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Hemelhoog 617 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 1x)

Slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

 • Gebed om Gods ontferming
 • Leefregel: Kol. 2:6-7
 • NLB 103c Bless the Lord my soul (engels, nederlands, engels)

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs Zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft.

 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing psalm 103
 • Zingen psalm 103, 1,2,3 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren
 • Verkondiging:

Prijs de Heer, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Avondmaal

 • Muzikale meditatie (graag slide bij preek laten staan zonder tekst)
 • Antwoordlied: Hemelhoog 657 U die mij geschapen hebt

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: Hemelhoog 548 Breng dank aan de eeuwige

Breng dank aan de Eeuwige,
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Breng dank aan de Eeuwige,
breng dank aan de Heilige,
breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk;
zegt de arme: ik ben rijk,
om wat de Here heeft gedaan voor ons.
Breng dank.

 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: Psalm 103,4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
 • Na tafel 2: Psalm 103,5 Zoals een vader liefdevol zijn armen
 • Na tafel 3: Psalm 103,7 Maar 's Heren gunst zal over die hem vrezen
 • Dankgebed
 • Slotlied: NLB 868: 2,4,5 Lof zij de Heer de almachtige
 • Zending en zegen

btnluisterenbtndownloaden

29 mei 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 29 mei 2016

Sing-in ~met als thema: "Royalty"mmv De Ameezingband

 • Juicht, want Jezus is Heer (opw 174)
 • Welkom, afkondigingen en gebed om zegen
 • Aanbidding (opw 454),
 • Build your Kingdom
 • Ik hef mijn ogen op (opw 640)
 • Bijbellezing

'God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen, niets kan verborgen blijven voor Hem aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hogepriester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan Hem twijfelen. Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.'
‭‭Hebreeën‬ ‭4:13-16‬ ‭HTB‬‬

 • 1e gedeelte getuigenis Dennis
 • Lord I need you
 • 2e gedeelte getuigenis Dennis
 • No longer slaves to fear
 • Vader, U bent goed (opw 630)
 • You never let go of Nooit meer alleen (opw 698)
 • Gebed
 • Zegenlied
 • Zegenkroon (opw 764)

btnluisterenbtndownloaden

29 mei 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 29 mei 2016

Voorganger Ds. Jaap Hansum

In deze dienst wordt de doop bediend aan
Liam Gijsbert van Ginkel,
Noah Dennis van Harten,
Siem Jansen en
Joppe Jan Harm Telgen.

We bereiden ons ook voor op het vieren van de maaltijd van de Heer volgende week zondag.

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 68 vers 10 (oude berijming)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 105 vers 3 God die aan ons zich openbaarde
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingende gezegend 236 vers 1,4 en 5 Welkom, welkom in ons midden
 • (tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen binnengebracht)
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Bediening van de doop.
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente : Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof? En wilt u hen helpen Jezus te volgen? Antwoord: ja, dat willen wij
 • Terwijl de dopelingen de kerk worden uitgebracht luisteren we naar het lied 'Doop' (Sela)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Psalm 27
 • Zingen NLB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Verkondiging: één ding - psalm 27 vers 4-5
 • Muzikale meditatie Hemelhoog 656 U Heer bent wonderschoon (gespeeld en gezongen door Jan Hendrik)
 • Antwoordlied: Psalm 27: 2,3 Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte luisteren we naar Psalm 27 (The Psalm Project)
 • Slotlied: NLB 139b Heer u doorgrondt en kent mij
 • Zending en zegen

Helaas mist een deel van de opname door een storing bij Kerkdienstgemist. Onze excuses namens hen voor dit ongemak.

U kunt wel de tekst van de gehele verkondiging nalezen op http://preach-it.nl/een-ding/

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

22 mei 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 22 mei 2016
Voorganger: Prop. H. van Maanen uit Ede

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: NLB 8: 6
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Lied: NLB 705: 1, 2, 3
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding: 1 Korinthe 12:12-21
 • Lied: NLB 1005: 1, 5 (NE)
 • Gebed
 • Moment met de kinderen Midden Bouw
 • Schriftlezingen: Spreuken 8:22-31 / Johannes 3:1-16
 • Lied: NLB 29: 1, 5
 • Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: NLB 704: 3
 • Gebeden
 • Gaven + lied: NLB 716: 1, 2, 3
 • Slotlied: NLB 858: 1, 2, 3, 4
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

22 mei 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 22 mei 2016 ~Jeugddienst in de Gereformeerde kerk
Voorgangers: Ds. Ria Scheltens
Thema "When music meets faith"
Muzikale begeleiding door Glorify, Rebecca en Jan

 • Voor de dienst: Opwekking 599: Kom tot de Vader
 • Welkom
 • Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Stil gebed en groet
 • De Bijbel open: Efeze 5: 18b–20
 • Zingen: Opwekking 489: Create in me
 • Gebed
 • Faithful God – door Rebecca Wielstra met begeleiding van Jan Spelt
 • Bijbellezing: Deutronomium 32: 11-12a en Deutronomium 33: 27a
 • Zingen: Opwekking 488: De kracht van Uw liefde
 • Glorify zingt: Ons moment
 • Uitleg bij de schilderijen
 • Zingen: I still haven’t found
 • Lezen: Muziek, van Plato
 • Zingen: Praise Adonai
 • Collecten
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: We are one in the Spirit
 • Slotlied: Love shine a light
 • Zegen

ps: klik op de knop "orde van dienst" hier kunt u de gezongen liederen vinden.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

20 mei 2016, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Rouwdienst op 20 mei 2016

Afscheidsdienst van Dhr. H. van Hunnik

Voorganger: Ds. W. Schaap

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

 

16 mei 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 16 mei 2016- Zangdienst tweede Pinksterdag

Uitgewerkte orde van dienst kunt u vinden onder de knop Orde van dienst onderaan.

Voorganger : ds Wim Schaap
Ouderling van dienst: Carolien van Zijl
Medewerking verleent het kinder- en tienerkoor ,de Horizon, o.l.v. Henriette Broekman.
Solozang: Janny van Dijk
Organist: Ina Tamerus.

 • Wij zingen voor de dienst:
 • Heer, ik hoor van rijke zegen.
 • O Heilige Geest, o Heilige God Gez. 80 bundel 1938
 • Mededelingen... gemeente gaat staan
 • Wij zingen: Psalm 68: 1 en 2
 • Stil gebed, votum en groet
 • Wij zingen: Psalm 68 : 3 en 7
 • Gemeente gaat zitten
 • Kinderen zingen : 
  Net als een duif
  Geef me de vijf
  Liefde, blijdschap, vrede
 • Wij zingen het gebed om de opening van de Schriften: Lied 680 Kom Heilige Geest, Gij vogel Gods
 • Wij lezen uit de Bijbel: Johannes 14: 15-20
 • Wij zingen: Lied 894: Wanneer ik zoek naar woorden..op de melodie van Gezang 174 "Ik wil mij gaan vertroosten..."
 • Wij lezen uit de Bijbel: Romeinen 8: 14-21
 • Tieners zingen:
  Power of prayer
  Kom, o Heilige Geest
 • Meditatie
 • Janny van Dijk zingt: De Geest van God onder ons, op de melodie van Jeruzalem, Jeruzalem
  Het refrein allen : Halleluja(2x), de Geest van God is onder ons, Waar mensen leven is God aanwezig, Halleluja.
 • Dankgebed
 • Kinderen + tieners zingen
  I'm so glad, Jesus lifted me
  10.000 reasons
 • Ga met God
 • Collecte met samenzang: opw. 710 : Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
 • Orgel solo die uitloopt in het lied, Heer God U loven wij ,( opw. 007)
 • Zegen met als antwoord :Vrede zij u,vrede zij u ELB 79-1
 • Eventueel een toegift door het koor

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

12 mei 2016, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Trouwdienst op 12 mei 2016

Bevestiging van het huwelijk van Henk Budding en Carin Boonstoppel
Voorganger: Ds. J. Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

9 mei 2016, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Rouwdienst op 9 mei 2016

Afscheidsdienst van Cornelia Kattenbroek-v.d.Weetering

Voorganger: Ds. W. Schaap

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

 

8 mei 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 8 mei 2016
Voorganger: Ds. B. de Ruiter uit Amerongen
Orgelspel

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 19: 1, 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 19:3
 • Inleiding op de lezingen
 • Zingen: Gezang 333 (3x)
 • Schriftlezing: Exodus 20:1-21
 • Zingen: Psalm 119:65
 • Schriftlezing: Johannes 14:15-21
 • Zingen: Lied 663
 • Preek
 • Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340b
 • Dank- en voorbeden
 • Zingen tijdens de collecte: Lied 875
 • Inzameling der gaven
 • Slotlied: Lied 263
 • Wegzending en zegen
 • Orgelspel

 btnluisterenbtndownloaden

8 mei 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 8 mei 2016
Voorganger: Ds. J.H. van Osch uit Vaassen

 • Orgelspel
 • Woord van welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 111:1,6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst: "Hij heeft ons samen met Christus uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten." (Ef.2:6)
 • Lied: Lied 632 (Nieuwe Liedboek)
 • Verootmoediging en aanmoediging
 • Lied: Psalm 86:2,5,4
 • Gebed
 • Kindermoment (hierna gaan de kinderen naar de nevendienst)
 • Schriftlezing: Kolossenzen 2:16-3:4 (uit NBV)
 • Lied: Gezang 169:6 (Oude Liedboek)
 • Prediking over Kolossenzen 3:1 – 'Sisyfus'
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied: Lied 86 (Evangelische Liedbundel)

Bekleedt u met de nieuwe mens
en houdt u naar de Heer gewend,
maakt u gereed en blaakt van vuur
verwacht zijn uur!

Legt daarom alle leugen af,
al wat bederft is voor het graf,
maar doet van Die is opgestaan
de waarheid aan.

Wij zijn elkanders hart en hand
op weg naar het beloofde land,
verdraagt en steunt de zwakken maar,
vergeeft elkaar.

En gaat niet toornig in de nacht,
maar laat de vrede als een wacht
uw slaap verlichten, in uw droom
gaan eng'len om.

O broeders, zusters van de Heer:
geeft aan de boze plaats noch eer,
maar arbeidt liever voor het brood
en deelt in nood.

Hebt gij niet van die dag gehoord
dat God zal richten met zijn Woord,
zo doet dan heden aan de tijd
gerechtigheid!

 • Gebed (besloten met het gezamenlijk gebeden 'Onze Vader')
 • Inzameling der gaven
 • Collectelied: Lied 332 (Hemelhoog, melodie Gezang 301, "Wij moeten Gode zingen")

Gezegend is de Vader,
die ons gezegend heeft.
Ons liefdevol gekozen
en deel aan Christus geeft.
Met Hem zijn wij gestorven,
begraven in zijn dood,
om opgewekt te leven;
te leven van de hoop!

Geworteld zijn in Christus,
die ons zijn vruchten geeft,
van hoop, geloof en liefde;
de vruchten van de Geest.
Vergevende de ander,
verdragende elkaar,
gekleed in medeleven;
zo dienen wij elkaar!

Geprezen is de Vader,
die ons verzekerd heeft.
van liefde en genade;
een leven door de Geest.
Wat kan ons van Hem scheiden?
Geen leven en geen dood.
Wij roepen: Abba Vader;
uw goedheid is zo groot!

 • Slotlied: Gezang 75:1,3 (Oude Liedboek)
 • Zegen  en gezongen 'Amen'
 • Orgelspel

btnluisterenbtndownloaden

6 mei 2016, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Trouwdienst op 6 mei 2016

Bevestiging van het huwelijk van Wessel Stomphorst & Rianne Stok
Voorganger: Ds. J. Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

5 mei 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 5 mei 2016 ~ Hemelvaartsdag
Voorganger: Ds. J. Hansum in de Gereformeerde kerk.

 • Lied voor aanvang van de dienst: Psalm 47: 1,2 Volken wees verheugd
 • Welkom.
 • Intochtslied: Palm 97: 1,6 Groot koning is de Heer
 • Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria.
 • Zingen: NLB 663 (op melodie LvK Gz 234) Al heeft Hij ons verlaten
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
 • Schriftlezing: Romeinen 8: 18-39
 • Zingen: NLB 342 In God de Vader op zijn troon
 • Verkondiging.
 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • Zingen: NLB 902: 1,5,6 Is God de Heer maar voor mij
 • Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden "Onze Vader"
 • Collecten.
 • Slotlied: NLB 675 Geest van hierboven
 • Zegen en 3x Amen.

Helaas is deze dienst door de Gereformeerde kerk niet opgenomen.
U kunt hem wel nalezen op http://preach-it.nl/met-vlag-en-wimpel/

 

4 mei 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 4 mei 2016 ~Dodenherdenking
Voorgangers: Ds. Wim Scheltens

ps: klik op de knop "orde van dienst" hieronder om de liederen etc mee te lezen.

 • Inleidend orgelspel
 • Woord van welkom
 • Samenzang: Gelukkig is het land - Gezang 416 (LVK 1973)
 • Uit het kaddisj voor de doden (joods gebed).
 • Samenzang: Psalm 136: 11, 23 (o.b.),24 (o.b.),13
 • Declamatie: Stil (Eline Huberts, 16 jaar, Bedum)
 • Muzikaal intermezzo: Nacht op de berg Ivan Sheklov (1942)
 • Declamatie: Twee en zeventig (Kitty de Josselin de Jong)
 • Muzikaal intermezzo: Koraalbewerking (Psalm 68) voor 2 fluiten en piano (Lisa en Tamara en Margret)
 • Declamatie: Fragment uit het boek van Ed van Tijn, '18 adressen'.
 • Muzikaal intermezzo: Andante uit sonate in sonate in e-moll (BWV 1034) van JS Bach
 • Declamatie: Het blijft maar komen (Isa Hamerlinck, 14 jaar, Koudekerke)
 • Muzikaal intermezzo: Schindlers List thema John Williams
 • Bezinningswoord - 'Vrijheid geef je door'
 • Gebed
 • Samenzang: uit het Wilhelmus, couplet 14 en 15 (staande)
 • Slotwoord.

Bij het ophalen van de kransen en bij uitgaan wordt op fluiten en piano nog gespeeld het thema van "Schindler's List".

Na deze herdenkingsbijeenkomst wordt u uitgenodigd voor een stille tocht naar het monument op de Kerkhoflaan.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

1 mei 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 24 april 2016
Voorganger: Kand. B. Kriekaard uit Ede

Zangdienst mmv. KNA

Liturgie zangdienst Maranathakerk Lunteren 1-5-2016

[Toelichting: ELB = Evangelische Liedbundel; LvK = Liedboek voor de Kerken (1973); NLB = Liedboek 2013, Zingen en bidden in huis en kerk]

 • Mededelingen
 • Aanvangslied: LvK 1
 • Votum en groet
 • Zingen: LvK 323 : 1, 6 en 8
 • Psalmgebed Psalm 8:
 • Zingen: Psalm 8 : 1 (LvK)
 • Lezen: Psalm 8 : 2-3
 • Zingen: Psalm 8 : 3 en 4 (LvK)
 • Lezen: Psalm 8 : 7-9
 • Zingen: Psalm 8 : 6 (LvK)
 • Gebed om de heilige Geest
 • Zingen: NLB 313 : 1, 2, 4 en 5
 • Schriftlezing: Markus 9 : 30-37
 • Zingen: NLB 991 (1 en 7: allen; 2, 4 6: vrouwen; 3 en 5: mannen)
 • Schriftlezing: 1 Korinthe 13 : 1-13
 • Zingen: NLB 791 (1 en 6: allen; 2 en 4: mannen; 3 en 5: vrouwen)
 • Zingen: ELB 119

Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot,
toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht
Voor Uw Naam, zo groot en heerlijk,
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet.

 • Overdenking
 • Zingen: NLB 8a
 • Zingen: NLB 146c : 1, 3, 4, 5, 6, 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: NLB 304
 • Gebeden
 • Zingen : Psalm 149 : 1 3 en 5 (LvK)
 • Collecte
 • Slotlied: LvK 426 : 1, 2, 3 en 5
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

1 mei 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 1 mei 2016
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Eerste psalm: Psalm 84: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Zingen : Lied 364: 1,4,5
 • Gebed om vergeving
 • Zingen: Lied 364: 6
 • Genadeverkondiging
 • Wij bidden zingend om de opening van de Schrift met de woorden van lied 317: 1 en 2 Kinderblok
 • Lezing uit het eerste testament: Psalm 122
 • Zingen: Lied 750: 1 en 2
 • Apostellezing Romeinen 8 : 22-26
 • Zingen: Lied 894 , Wanneer ik zoek naar woorden .... Op de melodie van gezang 174 uit het liedboek der kerken
 • Evangelielezing: Johannes 14 : 1-14
 • Zingen: Lied 663
 • Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen: Lied van de maand 858
 • Kinderen komen terug
 • Dankgebed en voorbeden
 • Stil gebed en Onze Vader.
 • Tijdens inzameling van de gaven zingen Lied 310
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen
 • Wilhelmus gezang 411: 1 en 6

btnluisterenbtndownloaden

29 april 2016, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Trouwdienst op 22 april 2016

Bevestiging van het huwelijk van William Mulder & Geurrike Hol
Voorganger: Ds. W. Schaap

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 april 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 24 april 2016
Voorganger: Ds. J. Verburg uit Doorn

 • Ld 871:1,2,3
 • Stil gebed / Votum en Groet
 • Ld 871:4

Almachtige God, voor wie alle harten open zijn en alle wensen bekend en voor wie geen geheimen zijn verborgen, reinig de gedachten van ons hart door de beademing v uw HG dat wij U volkomen mogen liefhebben en uw Heilige naam met eerbied groot maken door Jezus Christus onze Heer. Amen Het behage U, o God mij te redden O Heer, haast U mij ter hulpe

 • Ld 195

Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor uw aangezicht De opheffing mijner handen als het avondoffer

 • Ld 98:1

Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid en aan zijn trouw jegens het huis van Israel: alle einden der aarde hebben aanschouwd het heil van onze God.

 • Ld 98:3

Psalmzingt de Heer met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal. Juicht voor de Koning, de Heer.

 • Ld 98:4

Looft de Heer, alle gij, volken, prijst Hem alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.

 • Ld 195
 • Gebed
 • Eerste lezing: 2 Sam 6 (..... halleluja)
 • Ld 118:9,10
 • Evangelie: Matth 21:1-11
 • Prediking
 • Ld 146a:1,4,7
 • Gebeden - Stil gebed – Avondgebed, waarna collelcte
 • Ld 244:1,2,3
 • Zegen (..... en de Heilige Geest)
 • Amen

 btnluisterenbtndownloaden

24 april 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 24 april 2016
Voorgangers: Ds. J. Hansum

 • Voor de dienst leren we van 9.25-9.30uur als lied van de maand
 • NLB 858
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 145:1,2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 289Gebed om ontferming
 • Leefregel: Efeziërs 5: 8b-14
 • Zingen: NLB 1 en 2
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Zingen: Op Toonhoogte 24
 • Dit is de dag in Nederlands en Wit-Russisch
 • (Tijdens dit lied komen de kinderen van de OB en de Wit-Russische kinderen naar voren)
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Hemelhoog 382
 • Lees je Bijbel Nederlands en Wit-Russisch
 • Kinderen van OB en uit Wit-Rusland gaan naar de KND.
 • Schriftlezing: Jesaja 60: 1-3
 • Mattheus 5:14-16
 • Zingen: Op Toonhoogte 345
 • Verkondiging: Sta op en schittter!
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Hemelhoog 685
 • Laat zo je licht maar schijnen (1x Jan Hendrik solo, 2x samenzang)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Afscheid van de kinderen uit Wit-Rusland
 • Zingen: Hemelhoog 61:1
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: NLB 23b:1
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547 Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte is er een luisterlied
 • 'This little light of mine' (gezongen en gespeeld door Jan-Hendrik)
 • Slotlied: NLB 838: 1 en 4
 • Zending en zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

22 april 2016, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Trouwdienst op 22 april 2016

Bevestiging van het huwelijk van Harry Bouw & Annette Bloemendal
Voorganger: Ds.J Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

17 april 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 17 april 2016
Voorganger: Dhr J Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Lied 598 (in het Nederlands)
 • Stil gebed (staande)
 • Votum en bemoediging (staande):
 • Zingen: Lied 723 : 1, 2 (staande)
 • Geloofsbelijdenis (staande)
 • Zingen: Psalm 72 : 7
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Genesis 28:10-22
 • Zingen: Psalm 77 : 3, 4
 • Verkondiging, thema: Leef ik mijn droom?
 • Zingen: Lied 800 : 1, 2, 3
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling/collecte, tijdens collecte: Psalm 56 : 3, 4
 • Zingen: Lied 869 : 1, 3, 6 (staande)
 • Gebed om de zegen van God (amen gezongen)

 btnluisterenbtndownloaden

17 april 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 17 april 2016
Voorgangers: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Presentatie door Henriëtte Nieuwenhuis uit Indonesië
 • Psalm 67,1 God zij ons gunstig en genadig
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 119, 4 O God, ik ben van harte zeer verblijd
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Lukas 11: 34-36
 • Psalm 119,14 Bewaar mijn oog dat niet de valse schijn
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied: Ho, stop! Sta eens even stil
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Matteus 5: 27-30
 • NLB 16b Behoed mij o God (3x)
 • Verkondiging: Lust of liefde
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Hemelhoog 383 Maak mij rein voor U.

Maak mij rein voor u
als gelouterd goud en zuiver zilver
laat mij zijn voor u
als gelouterd goud, puur goud

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienst knecht te zijn van u mijn meester
steeds tot u wil bereid

Maak mij rein voor u
was mijn leven schoon vergeef mij zonden
laat mij zijn voor u
zuiver als uw Zoon heiligheid

Dwars door het vuur
maakt u mij rein en puur
ik strek mij uit Jezus
naar meer van uw Geest en uw Heiligheid
ja ik besluit Jezus
een dienstknecht te zijn van u mijn meester
steeds tot Uw wil bereid [2x]

 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankzegging, voorbeden – stil gebed – Onze vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens de collecte: https://www.youtube.com/watch?v=6qL1lDx4V6g

complete tekst in engels en nederlands op één slide.
Create in me a clean heart o God                     Schep, o God, een zuiver hart in mij,
and renew a right spirit within me                    vernieuw mijn geest, maak mij standvastig
Cast me not away from Thy presence O Lord     verban mij niet uit uw nabijheid,
Take not Thy Holy Spirit from me                     neem uw heilige Geest niet van mij weg
Restore unto me the joy of Thy salvation          Geef mijn de vreugde van vroeger,
And renew a right Spirit within me                   de kracht van een sterke Geest.

 • Slotlied: NLB 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
 • Zending en zegen

btnluisterenbtndownloaden

10 april 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 10 april 2016 - Thema: "You are what you eat" ~ jeugddienst
Voorgangers: Ds. A. de Rover

 • Welkom en mededelingen
 • Opwekking 462, Aan Uw voeten Heer.
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Opwekking 599: nog voordat je bestond
 • Opwekking 488, De kracht van Uw liefde
 • Gebed
 • Bijbellezing Lukas 14: 16-24 en verkondiging
 • Opwekking 705: Toon uw liefde
 • Opwekking 585, Er is een dag
 • Dankgebed
 • Collecte
 • (tijdens collecte) Victor's crown (by Darlene Zschech) /
 • (na collecte) Opwekking 764 Zegenkroon
 • Zending en zegen
 • Opwekking 589: ik wil juichen voor U mijn Heer

 btnluisterenbtndownloaden

10 april 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 10 april 2016
Voorgangers: Ds. W. Schaap uit Veenendaal

 • Lied van de maand Lied 16b , driemaal
 • Mededelingen
 • We zingen: Psalm 33 : 1 en 5
 • Votum en groet
 • We zingen: Psalm 33: 8
 • Gebed om ontferming
 • We zingen als glorialied: Lied 305
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kinderblok
 • Lezing uit het eerste testament: Psalm 16
 • We zingen: Lied 16b , eenmaal
 • Evangelielezing: Lucas 24: 35-48
 • We zingen: Lied 644
 • Verkondiging
 • We zingen: Lied 641
 • Kinderen komen terug
 • Dankgebed en voorbeden
 • Tijdens de inzameling van de gaven zingen we: Lied 310
 • Als slotlied zingen we: Lied 418
 • Zegen
 • We zingen: Amen, amen,amen

btnluisterenbtndownloaden

3 april 2016, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 3 april 2016 - Thema: "Het zijn de kleine dingen die het doen" ~ zangdienst
Voorgangers: Ina Hansum
(klik voor orde van dienst, met liederen etc,op de linker knop onderaan)

(Op de orde van dienst staat de verkeerde datum ( 6 maart) en tijd, onze excuses hiervoor, maar deze hoort dus wel bij de avonddienst van 3 april)

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

3 april 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 3 april 2016
Voorgangers: Ds. J.J. Blok uit Lunteren

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied lied 150 : 1 en 2 (Psalm 150)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 654 : 1,4 en 6
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Tien Woorden/ Woord van bevrijding: Deuteronomium 30 : 11 - 20
 • Lied 801 : 1 en 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Lezingen Hooglied 1 : 1 – 8 en Johannes 21 : 9 - 19
 • Lied, ik ben gewend om na iedere lezing een lied te zingen. Na Hooglied : Lied 659 : 1 en 2 en na de Johannes 21, lied 659 : 3,5 en 6
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Antwoordlied Liedboek voor de Kerken (1973 versie) lied 305 : 1 en 2 (Waar God de Heer ...)
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven met zingen van aangegeven lied 16B (3 keer)
 • Slotlied Lied 653 : 1,2 en 6
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

 

28 maart 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 28 maart 2016 - Tweede Paasdag ~ zangdienst
Voorgangers: Ina Hansum (klik voor orde van dienst, met liederen etc,op de linker knop onderaan)

Zingen voor de dienst:

 • Zingen: Lied 645
 • Zingen: Lied 637

Stil gebed

 • Votum
 • Groet: Voorganger: De Heer is waarlijk opgestaan Gemeente: Halleluja
 • Zingen: lied 624
 • Openingslied door het koor: votum en groet
 • Zingen:Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
 • Gebed
 • Koor:
 1. Iedere morgen
 2. De rots van mijn bestaan
 3. Psalm 108, koraal met de gemeente (vers 1 en 2 oude berijming)
 • Schriftlezing: Johannes 20: 19-31
 • Zingen: opwekking 58
 • Meditatie: "Ik wens je vrede"
 • Zingen: lied 610: 1, 4-6
 • Koor:
 1. U zond Uw Zoon
 2. In His Love
 • Dankzegging
 • Zingen en Collecte: lied 642: 1, 2, 3 en 8
 • Slotlied:
 • Gebed om de Zegen
 • Gezongen Amen

 btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

 

27 maart 2016, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Ochtenddienst op 27 maart 2016 - Eerste Paasdag
Voorgangers: Ds. J. Hansum (klik voor orde van dienst, met liederen etc,op de linker knop onderaan)

 • Voor de dienst oefenen we kort NLB 16b
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Zingende gezegend 155: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Zingende gezegend 155: 3
 • Gebed om ontferming
 • NLB 16b Behoed mij o God (3x)
 • Woord van genade: Johannes 11:25-26a
 • Sing Halleluja to the Lord (projectkoor)
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Weet je dat de lente komt (beeld + geluid)
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Markus 16: 1-7
 • Zingen: Zingende gezegend 158
 • Verkondiging 'De steen is weg!'
 • Lord, I stretch my hands to You (projectkoor)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • Zingen: Hemelhoog 428
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: There is a longing in our hearts  beeld en geluid
 • De allerkleinsten komen terug uit de peuterdienst
 • Slotlied: Hemelhoog 200 (projectkoor en gemeente)
 • Zending en zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

 

25 maart 2016, Goede vrijdag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Avonddienst op 25 maart 2016
Voorgangers: Ds. J. Hansum

Voor de uitgewerkte orde van dienst klik op de knop orde van dienst onderaan!

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 69: 1 en 8
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 577
 • Gebed
 • Schriftlezing: Markus 15:22-39
 • Hemelhoog 191: 1en 2 Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten
 • Gedicht: De soldaat die Jezus kruisigde (Martinus Nijhoff)
 • Hemelhoog 191: 5,7 Dit breekt mijn trots waar zou ik nog op bogen?
 • Overdenking
 • Muzikale meditatie 'Op die heuvel daarginds' (Jannie van Dijk)
 • Onderwijzing
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: Hemelhoog 345: 1 en 2
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: Hemelhoog 345: 3
 • Na tafel 2: Hemelhoog 345:4
 • Na tafel 3: Hemelhoog 466:1
 • Dankgebed
 • Slotlied: NLB 590: 1,3,5
 • Zending en zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden

 

21 maart 2016, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2016

Rouwdienst op 12 maart 2016

Afscheidsdienst van Dhr. Albertus van de Vliert

Voorganger: Ds. Jaap Hansum

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden