22 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 22 april 2018
Voorganger: Ds. A Juffer uit Wageningen

 • Welkom enz.
 • Intochtslied 23b:1,2
 • Stil gebed; bemoediging en groet
 • Lied 23b:5
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Fil.4:4-9
 • Lied 654:4,5
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Ez.34:1-6, 11-12
 • Lied 23c:1,2,3 (= Lied 10, Hemelhoog)
 • Schriftlezing: Joh.10:1-10
 • Lied 23c:4,5
 • Verkondiging
 • Meditatief orgel- of pianospel; kinderen terug
 • Lied 653:1,6
 • Dankgebed en voorbeden, 'Onze Vader'
 • Inzameling der gaven
 • Lied 905:4
 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

22 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 22 april 2018
Spoken word Peter Hansum

 • Prijs Adonai
 • Zegekroon
 • Mighty to save

Gebed en lezing

 • Niemand is als U
 • Majesteit
 • Lord I need You

Spoken word

 • No longer a slave
 • God maakt vrij
 • Nooit meer alleen

Gebed

Collecte

 • How great

Zegen aanbidding

 • U zij de glorie

ps: Onder de knop "Orde van dienst" kunt u het Spoken Word vinden van Peter Hansum om nog eens na te lezen. (Dit zal op een later tijudstip worden toegevoegd.)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Ds.W. Schaap uit Veenendaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25 : 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Leefregel : 1 Johannes 1 : 5-10
 • Lied: Lied 600 : 1,2, 4 en 5: Licht, ontloken aan het donker..
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing uit het O.T. : Genesis 3 : 1-6
 • Lied: Psalm 111:6
 • Evangelielezing: Marcus 1 : 9-12
 • Lied: Lied 539 Jezus diep in de woestijn
 • Verkondiging: Thema: Het raadsel van het kwaad.
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Lied 599 : 1,2 4 en 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven . Daarbij luisteren we in stilte naar orgelspel als voorbereiding op ons slotlied
 • Slotlied
 • Opwekking 602 – Vrede van God.

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Prop. C. Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 641
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 93 vers 1, 3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Romeinen 8 vers 31 - 39
 • Lied 145 vers 4 en 5
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 907
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 150A
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 675
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

13 april 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Gerco van den Brandhof & Daphne van Middendorp 13 april 2018
Voorganger: ds. Wim Schaap
Ouderling van dienst: Herma van Vlastuin
Diaken: Henk van Hierden
Organist: Sipke de Boer

 • Voorganger, ouderling, diaken en bruidspaar komen binnen (de gemeente gaat staan)
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon:
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Psalm 146:1 en 3
 • Tekst en woordverkondiging : 'Wees waakzaam, volhardt in het geloof, wees moedig en sterk'
 • 1 Korinthe 16: 13
 • Zingen: Hemelhoog 629
 • Inleiding op de huwelijksbevestiging
 • Onderwijzing
 • Het bruidspaar staat op
 • Zingen: lied 245:1 uit Zingende gezegend op de melodie van Psalm 136
 • Vragen:
 • Gebed
 • Zingen: lied 245: 3
 • Zegen
 • Bruid en bruidegom knielen, de voorganger legt de gehuwden de handen op
 • Zingen lied 245: 4
 • Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan aan de Paaskaars
 • Zingen : Lied 794: 2
 • Overhandiging huisbijbel
 • Zingen Psalm 119: 28
 • Dankgebed, voorbede en stil gebed
 • besloten met het zingen van ELB 376 Abba Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 791: 1,2,3 en 4
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Ds.F.A. van Velzen

 • Zingen ps.89,1+17
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen LZB 632
 • Gebed (toenadering)
 • Leefregel (Efe.5,6-14)
 • Zingen HH 387,1
 • Gebed (om Geest)
 • Kindermoment
 • Kinderen naar KND
 • Bijbellezing Mar.9,14-29
 • Zingen LZB 610
 • Verkondiging 'Geloven nu te midden van dit soort'
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen terug
 • Zingen HH 667
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed & Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen HH 374a
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 136 : 1, 8 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 136 : 11, 13 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 21:1-19 (NBV)
 • Zingen: Psalm 139 : 1, 2 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 908 : 1, 2, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 869 : 1 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 723 : 1, 2 (NLB)
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

2 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 2 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon - Paaszangdienst mmv. Het Elspeets Mannen Ensemble

  • zingen NLB 287:1 en 5 Rond het licht dat leven doet
  • zingen HH 583: 1 en 3 Gorie aan God
  • afkondigingen
  • zingen psalm 118: 1 intochtslied
  • votum en Groet
  • zingen psalm 118: 6 en 9
  • koor :HH 171 Geprezen zij de Heer
  • koor :Het is volbracht
  • koor en gemeente :HH 169 Daar juigt een toon zie bijlage
  • gebed opening van het woord
  • Zingen OLB 210: 1 en 2 Een morgen ongdacht
  • schriftlezing Markus 16: 1-8
  • koor : Jezus alleen
  • koor:  voor mij

2018-04-02-Zangdienst

 • preek
 • muzikale meditatie
 • koor: HH 605 Juigt want Jezus is Heer 2e en 3e keer het refrein door de gemeente
 • koor: Hich and lifted up Vertaling via de beamer + afdrukken op de liturdie
 • koor: De weg weer vrij
 • gebed voorbede en dank gebed
 • zingen NLB 654: 5 en 6 tijdens dit lied collecteren
 • zingen HH 200: 1,2 en 3 U zei de Glorie
 • zegen
 • zingen OLB 456: 3 amen lied
 • koor: HH 668 toegift, Daar is kracht in het bloed

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

1 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 1 april 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • 9.25 uur Projectkoor zingt: Nu wordt het licht
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Daar juicht een toon (HH169)
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Morning has broken (koor)
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Kolossenzen 3: 1-4 en 12-17
 • Zingen: Psalm 150
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Uitleg bij liturgische bloemschikking
 • Paasproject en -lied (kinderen van de onderbouw)
 • Schriftlezing: Lukas 24: 13-35
 • God zal ons hoeden (LB 426)
 • Verkondiging (afbeelding zie voorzijde orde van dienst)
 • Open the eyes of my hart Lord (koor)
 • Zingen: LB624 Christus onze Heer verrees
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen: U zij de glorie (HH200)
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

30 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avondddienst op 30 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen psalm 40:1,3 Met heel mijn hart
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH172: 1,2,6,7 Getsemane die nacht moest eenmaal komen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 18: 1-12
 • Luisterlied: Via Dolorosa https://www.youtube.com/watch?v=irYED8FcxuE&list=PL51554EEF82DBB6F3&index=4 (graag beeld en geluid)
 • Verkondiging: 'Hij voor mij'

2018-03-30-Goedevrijdag

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Zingen LB576b 1,3,4 O hoofd vol bloed en wonden

2018-03-30-Avondmaal

 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: LB 381: 2,3,4,5 Genadig Heer die al mijn zwakheid weet
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Zingen LB575: 1,6 Jezus leven van ons leven
 • Dankgebed
 • Slotlied: LB590 Nu valt de nacht
 • (Tijdens dit lied wordt de kaars gedoofd en zoveel mogelijk lampen in de kerk)
 • Zending en zegen
 • We verlaten in stilte de kerk.

 Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

25 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 25 maart 2018

Jeugddienst in de Gereformeerde kerk

Voorganger Da. Ria Scheltens-Ritzema
orde van dienst gez. Jeugddienst op Palmzondag 25 MAART 2018.
Thema: My help comes from You.
M.m.v. Gospelband Amio uit Aalten.
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema

 • Voor de dienst Amio: Shackles
 • Welkom
 • Zingen: Opw 554 Mijn verlosser leeft
 • Stil gebed en groet namens de Heer.
 • Gebed
 • Inleiding op het thema: My help comes from You
 • We luisteren en kijken naar dit lied Shoulders via de beamer.
 • De Bijbel open: Psalm 121
 • Zingen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Opw. 640)
 • Jongeren over: Hoe helpt God jou?
 • Zingen: No longer slaves ( Opw 794)
 • Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: Mijn hulp... van de Heer!
 • Zingen: Ik ben zo dankbaar, Heer (Opw 580)
 • Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte Amio: Oceans
 • Slotlied: Zegenlied (Opw 710)
 • Zegen
 • Amio: Rooftops

btnluisteren btndownloaden

25 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 25 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 84: 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 84: 6 Want God onze Heer die ons mild
 • Presentatie van de belijdeniskandidaten
 • Onderwijzing
 • Belijdenislied: Hemelhoog 367 Wij blijven geloven
 • Geloften
 • Handoplegging en bemoediging
 • Verwelkoming
 • Vraag aan gemeente
 • Zingen: Op Toonhoogte 136 Vrede zij u
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en - lied
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 13: 1-17 en 34-35
 • Zingen: Liedboek 970 Vlammen zijn er vele
 • Verkondiging: "Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben"(Joh. 13,34b)(afbeelding zie orde van dienst voorzijde)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Hemelhoog 401 Toon mijn liefde
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Luisterlied
 • Slotlied: Liedboek 969 In Christus is noch west noch oost
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 maart 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Jan van de Burgt op 22 maart 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Inleidende muziek bij binnenkomst
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Woorden van herinnering
 • Luisteren naar muziek: 'De vleugels van mijn vlucht'
 • Gebed
 • Bijbelwoorden: Psalm 23
 • Overdenking
 • Muziek: 'De Heer is mijn Herder'
 • Dankgebed en voorbede
 • Uitleidende muziek:
 • Defileermars der Koninklijke Marine - Marinierskapel
 • Op de algemene begraafplaats te Lunteren
 • Gedicht 'Tot ziens'
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 18 maart 2018

Voorganger:Cock Kroon
MMV: Vox Vivenda uit Voorthuizen

Klik onderaan op de knop orde van dienst voor de uitgewerkte versie met liederen etc.

 • Koorzang: Palmzondag
 • Opening
 • Koorzang: Het geheim van het Middelaarschap
 • Samenzang: Lied 562 vers 1 en 3..Ik wil mij gaan vertroosten
 • Koorzang:
  -U voor ons
  -Alles wat over ons geschreven is
 • Samenzang: Lied 575 vers 1, 2 en 6 Jezus, leven van mijn leven..
 • Meditatie
 • Orgelsolo
 • Koorzang:
  -Als ik het wond're kruis aanschouw - vers 4 met samenzang:
  Lof Hem die door zijn kruis en dood
  gena voor zondaars heeft bereid!
  Lof Hem en zijne liefde groot, alom en tot in eeuwigheid!
  -Mijn Jezus ik hou van U - vers 4 met samenzang:
  Als ik in Uw glorie Uw eeuwigheid kom,
  dan buig ik mij vóór U in Uw heiligdom,
  gekroond met Uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U
  'k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als U
 • Samenzang: Lied 619 vers 1, 2, 4 en 6 Lof zij God in de hoogste troon
 • Koorzang:
  - Zingen wij voor Jezus
  - De Heer is verrezen
 • Samenzang: Lied 634 vers 1 en 2 U zij de glorie...
 • Koorzang: Finale uit Oratorium Jozef: Geloofd zij onze God!
 • Sluiting
 • Samenzang: Lied 624 vers 1,2 en 3 Christus onze Heer verrees

btnluisteren btndownloaden

18 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 18 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Doopdienst

In deze dienst worden Sen Noah van de Fliert, Gijsbert Gerrit Teunis van Holland en Emma Lianne Lammers gedoopt.
Voor de uitgewerkte orde van dienst klik op de betreffende knop onderaan.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: psalm 100 vers 1,2
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 100 vers 4
 • Woorden bij de doop & gebed
 • Zingen: Hemelhoog 479 Heer U bent mijn leven
 • Presentatie & doopbeloften
 • Zingen: Hemelhoog 506 Laat de kind'ren tot Mij komen (tijdens dit lied worden de dopelingen de kerk binnengedragen)
 • Bediening van de doop: Sen Noah van de Fliert, Gijsbert Gerrit Teunis van Holland en Emma Lianne Lammers
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente:
 • Zingen: Hemelhoog 61 De Here zegent jou (Dit lied in tegenstelling tot wat er in de gedrukte orde van dienst staat)
  de Here zegent jou
  en Hij beschermt jou
  Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij je zijn
  Hij zal Zijn vrede aan je geven

  de Here zegent u
  en Hij beschermt u
  Hij schijnt Zijn licht over uw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij u zijn
  Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

   (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en -lied met kinderen van de onderbouw (kinderen gaan naar de kindernevendienst)
 • Schriftlezing: Johannes 3: 22-30
 • Zingen: Hemelhoog 416:2 Jezus, U bent het licht in ons leven (3x)
 • Verkondiging: Hij moet groter worden en ik kleiner. (Joh. 3,30) (afbeelding zie voorzijde orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Liedboek 939 Op U alleen
 • (Kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 547 Onze Vader
 • Collecten (Tijdens de collecte: Kerk in Actie filmpje bij collectedoel)
 • Slotlied: Hemelhoog 472 Ga nu heen in vrede
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

16 maart 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Mark Heijting & Reijnanda Moor op 16 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Intochtsmuziek: 'A Thousand Years' (Christina Perri)
 • Woord van welkom
 • Zingen: Psalm 103: 1en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH609 Machtig God, sterke Rots (2x)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 40: 27-31 (NBV)
 • Zingen: NLB 868: 1, 2 en 4
 • Verkondiging: Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. (Jesaja 40, 31b Herz. Statenvert.)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH629 De kracht van uw liefde
 • Woorden over het huwelijk
 • Beloften van trouw
 • Gebed & zegen
 • Zegenlied: NLB 363
 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging huwelijksbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: HH473 Gebed om zegen
 • Zending en Zegen
 • Uittochtsmuziek (orgel/piano)

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 14 maart 2018
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • - Intochtslied: Psalm 65:1, 5.
 • - Stil gebed, Votum en Groet,
 • - Zingen: Psalm 65: 6.
 • - Gebed.
 • - Bijbellezing: Jesaja 58: 6-14
 • - Zingen: Lied 103c: 1,2,3
 • - Bijbellezing: Marcus 4: 1-9,13-20
 • - Zingen: Lied 923
 • - Verkondiging: Onvoorwaardelijke liefde doorgeven
 • - Zingen: Lied 978
 • - Voorbeden.
 • - Collecte
 • - Slotlied: Lied 117a
 • - Zegen.

btnluisteren btndownloaden

14 maart 2018, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Middagdienst op 14 maart 2018 - Kinderbiddagdienst voor Gewas & Arbeid

Voorganger: Ds. Ria Scheltens-Ritzema
Pianist: Sipke de Boer

 • Welkom d.m.v. filmpje, we doen dit staande: https://www.youtube.com/watch?v=t5aJDSXWmhU 
 • Votum en Groet
 • We blijven staan en zingen; Psalm 81:1 en 9
 • Gebed
 • Inleiding op het thema van de Kinderbiddagdienst: Vertel het maar!
 • We zingen; Lees je Bijbel bid elke dag
 • Bijbellezing: 2 Koningen 4: 1 -7 Elisa helpt een arme weduwe. (Uit de Startbijbel)
 • Zingen op de melodie van psalm 100:
 • - Dominee Ria gaat iets vertellen over het Bijbelverhaal : Vertel het maar! Open je hart, open je mond!
 • We zingen; 'k Stel mijn vertrouwen (OTH 291)
 • De gebedsbriefjes worden verzameld
 • Gedicht: Vertel het maar (themalied Onderbouw, ingekort)
 • We zingen Als je bidt zal Hij je geven (OTH 475) https://www.youtube.com/watch?v=42vf7cLxbsA
 • Danken & Bidden (gebedsbriefjes van de kinderen).
 • We zingen; het Onze Vader
 • Collecte; IJM Nederland.
 • Tijdens de collecte luisteren we naar het lied en zingen we mee
 • Is je deur nog op slot https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8
 • We zingen; De Here zegent jou
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 maart 2018 - Vesper

"Ik heb u vrienden genoemd..." ( Joh. 15:15)

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

Klik onderaan op de knop orde van dienst voor de uitgewerkte versie met liederen etc.

 • Luisterlied: 'Ubi Caritas' : Waar Liefde en vriendschap zijn, daar is God
 • Mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 195, 'Klein Gloria'
 • Zingen: Psalm 117 d
 • Zingen: Psalm 116: 3 en 6 (Lector leest de psalm en afwisselend zingt de gemeente)
 • Zingen: Psalm 118: 5, 6 en 9
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Johannes 15: 9-17
 • Inkeer en verstilling
 • Zingen: Lied 790
 • Zingen: Lied 970
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed
 • Slotlied: 248
 • Zegenbede
 • gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'
 • Uitleidende muziek: Evening Prayer, Margaret Rizza
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 maart 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Mededelingen
 • Psalm 146: 1,3 Zing mijn ziel voor God uw Here (melodie JdH446)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 146: 4 Aan wie hongert geeft hij spijze (melodie JdH 446)
 • Leefregel: Romeinen 13: 8-10
 • Filmpje Imago Dei 'Naastenliefde'
 • HH 685 Laat zo je licht maar schijnen (2x)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Veertigdagenproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Johannes 6: 1-15
 • Antwoordlied: NLB 653: 2,6 Gij zijt het brood van God gegeven
 • Verkondiging: Delen is vermenigvuldigen
 • 2018-03-11-gebroken-brood
 • Muzikale meditatie
 • NLB 836: 1,2 O Heer die onze Vader zijt (melodie LvK Gz 463)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: sela – woord van God (graag met beeld en geluid)
 • Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

4 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 4 maart 2018

Aan deze dienst wordt medewerking verleend door:
De Solisten : Arrien en Violaure van Prooijen
Deklamatie: Fred Takken
Organist/pianist: Ina Tamerus
Ds.A.Groeneveld zal mediteren over het Thema: "Levensgenieters....??!!"

 • De dienst begint rond 18.50 uur met het zingen van een tweetal liederen:
 • Lied 413 (Ldb.2013) Grote God wij loven u...
 • Lied 298 (OTH) Heer wij zijn bijeen gekomen.....
 • Afkondigingen
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • Lied 211 (OTH) Abba Vader U alleen.....
 • We belijden zingend en staande ons geloof : Lied 289 (ELB) Ik geloof in God de Vader.....
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Son nata a lagrimar ( Händel)
 • Pie Jesu ( A.Llyod Webber)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied 178 (ELB) Als ik maar weet....
 • Schriftlezing: Prediker 3 : 1-15 (Emma)
 • Lied 209 (OTH) Wees mijn verlangen o Heer van mijn hart...
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Panis Angelicus ( César Franck)
 • You raise me up ( Josh Groban)
 • Schriftlezing: 1 Tim.6 : 6-11 (Jasmine)
 • Lied 256 (jOh.de Heer) 1-3-4 Als op 's levenszee....
 • Meditatie: "Levensgenieters....??!!" Nav. Pred.3 :13
 • Muzikaal intermezzo
 • Lied 823 (lied.2013) Gij hebt o Vader van het leven verzen: 1-2-4-5
 • Declamatie Fred Takken: "Alles heeft Zijn tijd...."
 • Lied 351 (ELB) Machtig God sterke rots....
 • Arrien/Violaure zingen:
 • Some say love it is a river ( LeAnn Rimes)
 • Via Dolorosa (sela/ Sandi Patty)
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed- gez. Onze Vader
 • Inzameling van de gaven......
 • Lied 416 (liedb.2013) Ga met God en Hij zal met je zijn...
 • Zegen (gesproken Amen)
 • Lied 416 : 4 Ga met God en Hij zal met je zijn....

 btnluisteren btndownloaden

4 maart 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 4 maart 2018
Voorganger: Da a.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal

 • Combo speelt een " lijdenstijd" lied: lied 177 uit Hemelhoog?
 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: lied 215 : 1,4, 7 ( liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: psalm 131: 1
 • Verootmoediging
 • Tien Woorden/samenvatting
 • Zingen: lied 413; 3 ( liedboek 2013)
 • Gebed om licht en leiding van de Heilige Geest
 • Paasproject- leiding van de kindernevendienst
 • Kinderen ( OB eb MB) gaan naar de kindernevendienst, intussen speelt het combo lied 228 of 274 uit Hemelhoog?)
 • Schriftlezing: Jesaja 52 : 13-53: 12
 • Zingen: lied 562 ( Liedboek 2013)
 • Schriftlezing: Marcus 9 : 30 t/m 37
 • Zingen: lied 991: 1, 7 en 8 ( liedboek 2013)
 • Verkondiging : Gekomen om te dienen
 • Muzikale mediatie : combo: lied 726 uit Hemelhoog ? of iets anders?
 • Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • Zingen: lied 181 ( Hemelhoog)
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van gaven- intussen zingen we : lied 181 ( Hemelhoog)
 • Slotlied: lied 578: 1 en 6 ( liedboek 2013)
 • Zending en zegen, beantwoorden met het zingen van lied 425 ( liedboek 2013)
 • Combo speelt een " lijdenstijd" lied : 191 Hemelhoog?

btnluisteren btndownloaden

25 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 25 februari 2018
Voorganger: Ds. H. van Dolder

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 25a: 1 – Mijn ogen zijn gevestigd
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25a: 2 – Maar wees mij dan genadig
 • Gebed
 • Schriftlezingen: 2 Samuel 7: 12-16 en Marcus 10: 46-52
 • Lied: Psalm 119: 12 en 14 - Ik klem mij vast
 • Verkondiging – Zoon van David, Jezus, ontferm U over mij (Marcus 10: 48b)
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: LB 556: 1, 2 en 3- Alles wat over ons geschreven staat
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: LB 412: 3, 4 en 6 – U, Vader, U zij lof
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: LB 978: 1 en 4 – Aan U behoort, o Heer der Heren
 • Zegen
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

25 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 25 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Nlb 289: 1,2 Heer, het licht van uw liefde schittert
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Nlb 289: 3 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Mt 16: 24-26
 • Ps. 86,4 Leer mij naar uw wil te handelen
 • Gebed om de Geest
 • Veertigdagenproject en –lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: 1 Petrus 4, 12-19 en Mt 11: 28-30
 • HH181: 1,4 Hij kwam bij ons heel gewoon
 • Verkondiging: Delen in Jezus' lijden

2018-02-25-Ochtend

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 835 Jezus ga ons voor
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied (beeld en geluid): hh721 Er is een dag
 • Slotlied: NLB 907 Jezus mijn verblijden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

18 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 18 februari 2018
Voorganger: Ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en mededelingen
 • Toelichting op Iona
 • Lied: God welcomes al
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 975
 • Lied 301k, Lied 308a (Kyrie en Gloria-lied, met toelichting)
 • Gebed bij de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Mar.1:9-15
 • Lied 27a
 • Verkondiging
 • Lied: A voice proclaims...
 • Lied 131a
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven. Tijdens de inzameling van de gaven zingt de cantorij: I am the vine....
 • Slotlied 257
 • Zegen
 • Lied 426

 btnluisteren btndownloaden

18 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 18 februari 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 57 : 5 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 57 : 6 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel: Galaten 5:13-18
 • Zingen: Lied 1008 : 1 (Rechter in het licht verheven, Liedboek 2013)
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Lied 104 (Alzo lief had God de wereld, Hemelhoog)
 • Kinderen naar kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • 1e Lezing: Ruth 4
 • Zingen: Psalm 107 : 2 (Liedboek 2013))
 • 2e Lezing: Titus 2:11-14
 • Zingen: Psalm 107 : 4 (Liedboek 2013)
 • Verkondiging: Er is een Verlosser!
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Zingen: Lied 557 (Er is een Verlosser) Hemelhoog)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 966 : 1, 3, 4 (Liedboek 2013)
 • Zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

11 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
In deze avonddienst zal de preek worden verzorgd door Tonny Havinga, 3e-jaars stagiaire van de CHE.

 • Psalm 27,2 Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ln913:5 Neem mijn wil en maak hem vrij
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: HH 517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging en viering
 • Danklied: HH 548 Breng dank aan de eeuwige
 • Dankgebed voor avondmaal en gebed om de Geest
 • Schriftlezing: 2 Korinthe 3: 6 - 18
 • Verkondiging deel 1
 • Tijdens preek HH 294 De rivier
 • Verkondiging deel 2
 • Muzikale meditatie orgel/piano
 • Antwoord Lb833 Neem mij aan zoals ik ben (3x)
 • Gebed (eventueel Onze Vader)
 • Lb413 Grote God wij loven U
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

11 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Lb405: 1,3,4 Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 97:6 Gods heil Gods glorie staat
 • Gebed
 • Kinderlied HH503 God kent jou
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 34: 1-10
 • Lb 938 Christus die U wilt tooien
 • Verkondiging: In het voorbijgaan
 • Muzikale meditatie
 • HH667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding Lb 273: 1,2,4 Loof God, die zegent al wat leeft
 • Nodiging
 • Viering
 • Na tafel 1: lb 426 God zal je hoeden
 • Na tafel 2: lb 833 Neem mij aan zoals ik ben
 • Na tafel 3: lb 16b Behoed mij o God
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lb 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

4 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 4 februari 2018
Voorganger: Ds. W. Smelt - ZWO dienst in de Gereformeerde kerk

Voor de uitgewerkte orde van dienst klikt u op de knop onderaan.

 • Welkom
 • Lied vooraf (staande) : LvdK gezang 304: 1 en 3
 • We worden stil tot God
 • Votum en groet (Wij gaan daarna zitten.)
 • Begintekst: Jesaja 52:7
 • Zingen: Psalm 66:2 en 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Marcus 4:26-29
 • Bas en Sieneke zingen:
 • Verkondiging Thema: Terwijl de boer slaapt.....
 • Gedicht: gezang 65:
 • Zingen psalm 127 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Op Toonhoogte lied 50 (= Opwekking 54)
 • Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
 • Info over het project NOAD
 • Collecte
 • Bas en Sieneke zingen:
 • Slotlied: OTH 111 (= Opwekking 44)
 • Zegen
 • Amenlied: Psalm 118:9
 • Als we de kerk verlaten zingen Bas en Sieneke: Lopen op het water

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

4 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 4 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Psalm 43:3, 4 o Here God kom mij bevrijden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps 43: 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen?
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Markus 12: 28-31
 • Hh 657 U die mij geschapen hebt
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied: hh389 ben je groot of ben je klein
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 33: 12-23 en Markus 9:2-8
 • Hh16 Als een hert (2x)
 • Verkondiging - Met als kernvers: 'Toen zei Mozes: toon mij toch Uw heerlijkheid' (Ex. 33,18, HSV)
  2018-02-04-Ochtend
 • Muzikale meditatie (suggesties: hh626, hh653,hh627, hh647, hh294)
 • Hh656 U Heer bent wonderschoon (3x)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorstellen Gijs Bleijenberg
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Combo speelt (en zingt?) HH637 Houd me dichtbij U
 • Slotlied: hh479 Heer U bent mijn leven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

28 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 28 januari 2018
Voorganger:

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 66: 1, 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 64: 1, 2, 6 Behoed mij heer hoor naar mijn klagen
 • Gebed
 • Schriftlezing(en):
 • Lezing 1: Genesis 3: 9-10
 • Lezing 2: Hebreeen 10: 23-25
 • Lied NLB 799: 1 Kom, kinderen niet dralen
 • Lezing 3: Johannes 15: 1-11
 • Lied: NLB 799: 5, 6 Kom, kinderen niet dralen
 • Verkondiging: Bemoedigen doet goed
 • Gebed
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 426 (engels en nederlands) God to enfold you
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 793 Bron van liefde, licht en leven
 • Avondgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 838: 1, 3 O grote God, die liefde zijt

 btnluisteren btndownloaden

28 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 28 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Kerkschooldienst

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 100: 1, 2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 582a, Dit is de dag
 • H582b, This is the day
 • Gebed om ontferming
 • De Tien woorden
 • Zingen: HH 88, Zoek eerst het koninkrijk
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • We bekijken en bespreken het volgende filmpje:van de catechisanten
 • Zingen: HH338, 'k stel mijn vertrouwen
 • Filmpje Imago Dei
 • Schriftlezing: Exodus 16: 1-12 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: Psalm 81:9
 • Schriftlezing: Exodus 16: 13-30 (Bijbel in gewone taal)
 • Psalm 105: 15 en 18
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 885
 • Kinderen van de onderbouw komen terug in de dienst
 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • HH547 Onze Vader die in de hemelen zijt
 • Collecten
 • Luisterlied tijdens collecten: Ik zal er zijn
 • Slotlied: Psalm 23c Mijn God mijn herder zorgt voor mij
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

21 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 21 januari 2018
Voorganger:Richard Verhoef - Jeugddienst

 • Band speelt voor aanvang dienst 1 of 2 nummers (+/- 18.45 uur)
 • People get ready(Joss Stone) en Hands to the heaven(Kari Jobe)
 • (JD commissie komt binnen en gaat zitten)
 • Welkom & afkondigingen (Jouke)
 • Intochtslied Opwekking 668 Heer U bent goed
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen (2x) Opwekking 610 – Als gebed de hemel raakt
 • Opwekking 640 – Mijn hulp is van U Heer
 • Gebed
 • Zingen (1) Opwekking 680 – Mijn Redder
 • Schriftlezing
 • Zingen (2) Hillsong – Oceans
 • Opwekking 802 – Hier is mijn hart Heer
 • Overdenking
 • Zingen (2) Opwekking 764 – Zegekroon
 • Opwekking 772 – Overwinnaar
 • Slotgebed
 • Collecten Onder collecte Opwekking 782 – Geloofd zij de Heer
 • Slotlied Opwekking 698 – Nooit meer alleen
 • Zegen en /of zegenlied Opwekking 710 – Gebed om zegen
 • Uitlooplied Shackles

 btnluisteren btndownloaden

21 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 21 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 66, 3,5 Doe onze God uw loflied horen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 1008: 1,2 Rechter in het licht verheven
 • Leefregel: Efeziërs 5:1-7
 • NLB 1008:3 Houd wat Gij hebt ondernomen
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied HH101 Als je bidt zal hij je geven
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 30:1-10 en Psalm 141
 • Psalm 141: 1,2 U Heer roep ik U geldt mijn smeken
 • Schriftlezing: Openbaring 8:1-5
 • HH539 Hier in uw heiligdom
 • Verkondiging:Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan (psalm 141,2a HSV)
 • 2018-01-21-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: HHH232 Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
 • Slotlied: Psalm 17: 2,3 Gehoorzaam aan uw heilige woord
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

20 januari 2018, Vrouwendag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Vrouwendag 20 januari 2018
Spreker Carianne Ros

10.00u Welkom
10.05u Aanbidding
10.20u Gebed
10.30u Aanbidding
10.40u Spreekster Carianne Ros
11.55u Gebed voor lunch
12.00u Lunch

btnluisteren btndownloaden

14 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 14 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Themadienst Engelen en demonen.

Complete orde van dienst kunt u vinden onderaan onder de knop orde van dienst!

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 91: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91: 5 en 6
 • Gebed
 • Schriftlezing 2 Koningen 6:8-17
 • Efeziërs 6:10-20
 • Zingen: HH682, Laat heel de wereld het zien
 • Verkondiging: Engelen en demonen
 • Luisterlied: HH452 o Kerk sta op
 • Interactie
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: HH200, U zij de glorie
 • Zending en zegen

Dienst nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 14 januari 2018
Voorganger: Ds. J. HansumWelkom en mededelingen

 • Psalm 25,4 God is goed, hij is waarachtig
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 1005: 1,2,3 Zoekend naar licht
 • Leefregel: Jakobus 2,12-18
 • NLB 1005: 4,5 Zoekend naar troost zijn velen dakloos
 • Gebed om Gods Geest
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderlied: HH703 Ik was hongerig
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 22: 20-30 en 23: 10-12
 • NLB 718 God die leven hebt gegeven
 • Schriftlezing: Lukas 6: 27-38
 • NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
 • Verkondiging 'Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.' (Lukas 6,36)
 • 2018-01-14-Ochtend
 • Muzikale meditatie (suggestie HH309 Meer liefde, meer kracht)
 • Antwoordlied: HH375 Heer raak mijn hart aan (1e keer gezongen door enkele gemeenteleden, daarna een 2e en 3e keer door hele gemeente)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Bijdrage van Cvk mbt actie Kerkbalans
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • NLB1006 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: Ik wens je (Trinity)

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

7 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 7 januari 2018
Voorganger: Prop. J. Bassie

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 42: 1, 3, 5
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 146-C: 1, 3 'Alles wat adem heeft...'
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Psalm 13
 • Zingen: Psalm 25: 7, 8
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 139: 2, 10, 14
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 968: 1, 3, 4 'De ware kerk des Heren...'
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 904: 1, 4, 5 'Beveel gerust uw wegen...'
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

7 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 7 januari 2018
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 3
 • Bemoediging
 • Drempelgebed
 • Gemeente gaat zitten
 • Kyriëgebed
 • Glorialied: Psalm 99: 1 en 4
 • Groet
 • Gebed van de zondag
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Jesaja 42: 1-7
 • Lied: Hemelhoog 581
 • Lezing: Marcus 1: 9-13
 • Lied: 524 : 1,2,3, en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: 523 op de melodie van gezang 184:" Met de boom des levens .....
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Hemelhoog 353:1 en 3
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

1 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 1 januari 2018 - nieuwjaarsdag
Voorganger: Ds. J. Hansum - gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

 • NLB 513: 1,4 God heeft het eerste woord
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 71: 1,2 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 91
 • Psalm 91: 1,2,7 Heil hem wie God een plaats bereid
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • Antwoordlied: Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 904: 1,4,5 Beveel gerust uw wegen
 • Zending en zegen

preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden