31 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 31 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Oudejaarsavond

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 84: 1,3,6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 84
 • Psalm 84a Wat hou ik van uw huis
 • Verkondiging 'Onbevangen op weg gaan'

2018-12-31-Avond

 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied HH420 Heer wijs mij uw weg
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte als luisterlied HH8 Ik val niet uit zijn hand
 • Slotlied: Psalm 90a O God die droeg ons voorgeslacht
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

30 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 30 december 2018
Voorganger: Dr. André F. Troost

 • AANVANGSLIED psalm 84:3,4 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • GROET EN BEMOEDIGING
 • INLEIDING OP DE DIENST
 • GEBED OM ONTFERMING
 • LOFZEGGING
 • SAMENZANG psalm 43:3,4,5 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • WOORDEN TEN LEVEN
 • SAMENZANG lied 632 Hemelhoog in wisselzang (1 Allen; 2 Meisjes en vrouwen; 3 Jongens en mannen; 4 Meisjes en vrouwen; 5 Allen)
 • GEBED OM DE HEILIGE GEEST
 • MOMENT MET DE KINDEREN
 • SCHRIFTLEZING Jesaja 54:1-10 NBV
 • SAMENZANG lied 122 Hemelhoog
 • SCHRIFTLEZING Lucas 2:22-38 NBV
 • SAMENZANG gezang 339a Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • VERKONDIGING GELUKKIG NIEUWJAAR!
 • TEKST Ze bracht hulde aan God. Lucas 2:38 NBV
 • MEDITATIEF ORGEL- OF PIANOSPEL
 • SAMENZANG gezang 146a:1,6,7 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • GELOOFSBELIJDENIS gesproken
 • SAMENZANG gezang 152:1,6,10 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • DANKZEGGING, VOORBEDEN, STIL GEBED, ONZE VADER
 • INZAMELING VAN DE GAVEN tijdens orgel- of pianospel
 • SAMENZANG gezang 146c:3,6 Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk
 • HEENZENDING, ZEGEN

btnluisteren btndownloaden

25 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 25 december 2018 - Eerste Kerstdag
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • LB477 Komt allen tezamen (koor en gemeente)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 476 Nu sijt wellekome
 • Gebed
 • Mary's boychild (koor)
 • Liturgische bloemschikking
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen Onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing Mt 2:1-12
 • LB506 Wij trekken in een lange stoet (koor en gemeente)
 • Verkondiging 'Als een dwaze wijze geloven'
 • Graag bijgevoegde plaat projecteren + thema vermelden
 • Muzikale meditatie
 • LB478 Komt verwondert u hier mensen
 • HH620 U bent heilig (koor)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we:
 • LB482 Er is uit 's werelds duistere wolken
 • Slotlied: Op Toonhoogte 62 Blaas de bazuin en sla de trom
 • Zending en zegen
 • Op Toonhoogte 65 Ere zij God

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2018, Nacht

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerstnachtdienst op 24 december 2018 in de Gereformeerde kerk
Voorganger Ds. J. Hansum

 • - 21.55 Halleluja
 • - Zingen: Hemelhoog Lied 142 Komt allen tezamen
 • - Zingen: Lied 486 Midden in de winternacht
 • - Welkom, stil gebed, bemoediging en groet
 • - Zingen: Lied 481 Hoor de engelen zingen d'eer
 • - Zingen: Hemelhoog Lied 649 Licht van de wereld
 • - Zingen: Hemelhoog 40 In het licht
 • - Gebed
 • - Schriftlezing: Lukas 2: 1-7 (Bijbel in gewone taal)
 • - Zingen: Hemelhoog 59 Wijs mij de weg naar Bethlehem
 • - Schriftlezing Lukas 2: 8-20 (Bijbel in gewone taal)
 • - Zingen: Lied 483 Stille nacht
 • - Overdenking 'licht in de nacht'
 • - Zingen: Opwekking 527 Licht in de nacht
 • - Gedicht 'Eén ster' (Jacqueline Roelofs-van der Linden)
 • - Zingen: Hemelhoog 39 Ik kniel aan uwe kribbe neer
 • - Dankgebed
 • - Zingen: Lied 487 Eer zij God in onze dagen
 • - Zending en zegen
 • - Zingen: Op Toonhoogte 65 Ere zij God

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

24 december 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Maasje van de Bunt op 24 december 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)

(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 

23 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 23 december 2018
Voorganger: Ds. W. Schaap
4-de Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 19 : 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Lied Psalm 19: 4 en 5
 • Kyriegebed.
 • Kyrielied 463 in beurtzang : allen 1 en 8 ;vrouwen: 2,4 en 6;mannen 3,5 en 7
 • De tien woorden naar lied 310 gesproken
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment en projectlied. Kinderen van de MB mogen naar voren komen
 • Projectlied:Dragers van Gods licht te zijn,

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kindje, dat Johannes heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
't grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.

 • Schriftlezing Jesaja 45 : 8-13 in de Herziene Statenvertaling
 • Lied 437: 1, 2, 4 en 5
 • Schriftlezing Openbaring 12 : 1 - 12 (NBV)
 • Lied 445 : 1,2 en 3
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Lied : Hemelhoog 122
 • Kinderenkomen terug
 • Dankgebed, voorbeden , stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied Hemelhoog 124
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

16 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 16 december 2018
Voorganger Da A.M. Verbaan-vd Heuvel uit Ermelo

 • Orgelspel
 • Zingen: Psalm 122: 1 en 2
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 122: 3
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing:
 • Maleachi 3: 1-4
 • Lukas 3: 1-6
 • Zingen: Lied 452
 • Verkondiging
 • meditatief orgelspel
 • Zingen:Lied 439: 1,2 en 3
 • Geloofsbelijdenis,
 • beantwoorden we met het zingen van Psalm 72: 7
 • Dank- en Voorbeden
 • Stil Gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 433
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

16 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 16 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
Derde Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 150
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 910: 1,2,4 Soms groet een licht van vreugde
 • Gebed om ontferming
 • Tien geboden kort en krachtig

In Christus spreekt God je aan:
Ik ben de Heer je God.
Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde.
Ik heb je vrijgekocht van de duivel.
Ik wil jouw God zijn.
1. Ga niet naar een ander - Ik heb je lief
2. Eer mij niet op jouw manier - Mijn manier geeft vrijheid
3. Misbruik mijn naam niet - Mijn naam redt jouw leven
4. Gebruik mijn dag goed - Dit is de dag van ons samen
5. Respecteer je vader en moeder - Door hen leer je mij kennen
6. Kom niet aan het leven van een ander - Ik bescherm het jouwe toch ook
7. Bewaar het geheim van man en vrouw - Ik maak hen één in mij
8. Neem niet wat van een ander is - Ik zorg toch voor je
9. Wees trouw in wat je zegt - Zo heb je mij ook leren kennen
10.Wees niet jaloers - Ik vervul het verlangen van je hart

 • Psalm 84, 6
 • Gebed om de Geest
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 15:19-21 en Lukas 1, 39-56
 • LB 157a Mijn ziel maakt groot de Heer
 • Verkondiging (Aan begin van de preek na korte uitleg het volgende fragment afspelen
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Op Toonhoogte 140 Al zou de vijgeboom niet bloeien
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten, tijdens collecten speelt het combo HH731 Soon and very soon
 • Slotlied: LB 903: 1,3,5,6 Zou ik niet van harte zingen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op www.Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

9 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 9 december 2018
Voorganger Ds J. Meertens uit Rhenen

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 85 vers 1,3 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 445 vers 1 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Mattheus 25 vers 1 t/m 13
 • Lied 24 vers 1 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 751
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 95 vers 1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 444
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

9 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 9 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
tweede Advent

 • Welkom en mededelingen
 • LB 439: 1,3 Verwacht de komst des Heren
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 440: 1,2 Ga stillen in den lande
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Markus 12:28-31
 • Zingen: Psalm 25: 4 God is goed hij is waarachtig
 • Gebed om Gods Geest
 • Adventsproject en -lied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 2, 26-38
 • LB 906: 2, 4, 8 God is tegenwoordig
 • Verkondiging
 • Luisterlied: Be born in me:

  Everything inside me cries for order
  Everything inside me wants to hide
  Is this shadow an angel or a warrior?
  If God is pleased with me,
  why am I so terrified?

  Someone tell me I am only dreaming
  Somehow help me see with Heaven's eyes
  And before my head agrees,
  my heart is on its knees
  Holy is He; blessed am I.

  Be born in me, be born in me
  Trembling heart, somehow I believe that You chose me
  I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  All this time we've waited for the promise
  All this time You've waited for my arms
  Did You wrap yourself inside the unexpected
  So we might know that Love would go that far?

  Be born in me, be born in me
  Trembling heart, somehow I believe that You chose me
  I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  I am not brave, I'll never be
  The only thing my heart can offer is a vacancy
  I'm just a girl, nothing more
  But I am willing, I am Yours

  Be born in me, be born in me
  I'll hold You in the beginning,
  You will hold me in the end
  Every moment in the middle,
  make my heart Your Bethlehem. Be born in me

  Alles in mij schreeuwt om rust.
  Alles in mij wil zich verstoppen.
  Is deze schim boodschapper of strijder?
  Als God vreugde in mij schept,
  waarom ben ik dan zo bang?

  Zeg me dat ik dit droom.
  Leer me hiernaar kijken met hemelse ogen
  En nog voor ik instem met mijn hoofd,
  geeft mijn hart zich al gewonnen.
  Heilig is Hij, gezegend ben ik.

  Kom tot leven in mij.
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos.
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

  Tijdenlang wachtten wij op vervulling van de belofte.
  Tijdenlang wachtte U op mijn armen.
  Laat U zich nu wikkelen in het onverwachte,
  opdat wij zouden weten hoe ver Uw liefde gaat?

  Kom tot leven in mij
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

  Dapper ben ik niet, ik zal het ook nooit worden.
  Het enige dat mijn hart U bieden kan is ruimte..
  Ik ben niets meer dan een heel gewoon meisje.
  Maar ik ben bereid, ik ben de Uwe.

  Kom tot leven in mij
  Mijn hart bonkt, en toch gelooft iets in mij dat U mij uitkoos
  Ik zal U dragen in het begin, U draagt mij aan het eind.
  Maak op ieder moment daartussen,
  mijn hart Uw Bethlehem. Kom tot leven in mij.

 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we: HH 433 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Slotlied: LB 422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

2 december 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 2 december 2018
Voorganger Ds J. Hansum
Zangdienst

• Koor zingt: Stil
• Stil gebed, votum en groet
• Koor en gemeente zingen: 10,000 Reasons
• Samenzang LB 158a, God zij geloofd uit alle macht
• Gebed
• Samenzang LB 967 Zonne der gerechtigheid
• Lezing Maleachi 3: 20 (NBV) aansluitend: LB 339a "U komt de lof toe, U het gezang "
• Samenzang HH145 O kom, o kom Immanuel
• Meditatie 'Zon van gerechtigheid' (graag bijgevoegde slide projecteren)
• Antwoordlied HH570 bron van licht en leven
• koor - Mooie Praatjes
• Dank en Voorbeden, Stil Gebed
• Samen zingen we HH 547 Onze Vader
• Inzameling van de gaven (koor zingt Mighty to Save)
• Slotlied LB444 Nu daagt het in het oosten
• Zending en zegen
• Koor zingt: I will not be shaken 

btnluisteren btndownloaden

2 december 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 2 december 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum
eerste Advent

 • Welkom en mededelingen
 • Op Toonhoogte 67: 1,2 Hoe zal ik U ontvangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB286 Waar de mensen dwalen in het donker
 • Leefregel: 1 Thess 5:1-11
 • Psalm 130c: 3,4 Ik blijf wachten tot U komt
 • Gebed om Gods Geest
 • Adventsproject en projectlied
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 12:35-38
 • LB751 De Heer verschijnt te middernacht
 • Verkondiging
 • Graag bijgevoegde slide projecteren + kerntekst vermelden:
 • Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. (Lukas 12,35a)
 • Muzikale meditatie (suggestie: LB 598 Als alles duister is)
 • Antwoordlied: LB 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken: psalm 121,4
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecte speelt combo Op toonhoogte 258 Give me oil in my lamp

Give me oil in my lamp, keep me burning
Give me oil in my lamp, I pray
Give me oil in my lamp, keep me burning
Keep me burning 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me joy in my heart, keep me praising
Give me joy in my heart, I pray
Give me joy in my heart, keep me praising
Keep me praising 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me peace in my heart, keep me resting
Give me peace in my heart, I pray
Give me peace in my heart, keep me resting
Keep me resting 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

Give me love in my heart, keep me serving
Give me love in my heart, I pray
Give me love in my heart, keep me serving
Keep me serving 'til the break of day

Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of Kings

 • Slotlied: LB 769: 1,4,6 Eens als de bazuinen klinken
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

30 november 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven vanDhr. Reinier Hoogstra op 30 november 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)

(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: 'Ik zie een poort wijd open staan'
 • Muziek bij binnenkomst: Cantique de Jean Racine (Fauré)
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Aansteken van de kaarsen
 • Zingen: Wie in de schaduw Gods mag wonen (Lied 91a)
 • Woorden van herinnering
 • Muzikale bijdrage door Martijn
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Blijf mij nabij (Lied 247 : 1 en 4)
 • Overdenking
 • Zingen: Psalm 121 : 1 en 4
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Ik zal er zijn (Sela)
 • Uitdragen van Reinier Hoogstra
 • Uitleidende muziek: Klarinet Concert in A Majeur k 622 Adagio (Mozart)

Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren

 • Gedicht: De hemel
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

25 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 25 november 2018
Voorganger Ds J. Hansum

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 90 : 1, 2
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 90 : 5, 6
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Deuteronomium 32:48-52
 • Zingen: Lied 247 : 1, 2
 • 2e Schriftlezing: Deuteronomium 34:1-12
 • Zingen: Lied 247 : 4, 5
 • Verkondiging: Rondom het levenseinde
 • Zingen: Lied 753 : 1, 2, 4, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 89 : 7 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 416 : 1, 2, 3, 4 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

25 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 25 november 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum
Zondag volleinding - Laatste zondag kerkelijk jaar

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 90:1 en 2
 • Stil gebed
 • Zingen: HH 495 Votum en groet
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Hebr. 10: 19-25
 • Zingen: LB 912: 1,2 en 5 Neem mijn leven
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Zingen: HH 737 Wij zullen opstaan
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing 2 Koningen 2: 1-15a
 • Zingen: Psalm 45:8 (oude berijming)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: LB675 Geest van hierboven
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken van overleden gemeenteleden
 • Zingen: LB727: 1,2,3 en 4 Voor alle heiligen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we Lichtstad met uw paarlen poorten (bew. Joke Buis)
 • Graag afspelen als geluidsbestand en tekst/noten projecteren
 • Slotlied: HH 453 Wat komt en weer gaat
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 18 november 2018
Voorganger Ds J. Hansum

Maranathakerk Lunteren - zondagavond 18 november 2018
Voorganger ds. Jaap Hansum
Orgel Rein van Leeuwen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 62: 1 en 5
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 442 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding Psalm 63:1
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Belijdenislied LB 340B ik geloof in God de Vader, de almachtige
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 16
 • HH8 (audiofragment)
 • Verkondiging
 • Antwoordlied: HH 433 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Gebeden
 • Slotlied: HH 444 Als God mijn God maar voor mij is
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

18 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 18 november 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum
Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • HH590 Heer God u loven wij
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • HH 667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1 Thess 5: 15-24
 • Psalm 138,4 Als ik omringd door tegenspoed
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied: HH 663 Vader ik aanbid U
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 2 Korintiërs 4: 7-15
 • HH545 Onze Vader in de hemel
 • Verkondiging
 • (Graag bijgevoegde slide projecteren)
 • Muzikale meditatie (suggestie HH 583 Glorie aan God)
 • Antwoordlied: LB 939 Op U alleen
 • We wensen elkaar de vrede van Christus
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: HH517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na tafel 1: HH600:1 Jezus wat een heerlijke naam
 • Na tafel 2: HH600:2
 • Na tafel 3: HH600:3
 • Gebed
 • Slotlied: HH 200 U zij de glorie
 • Zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

11 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 11 november 2018
Voorganger Da. R.Z. Scheltens- Ritzema -
Thema: What would Jesus do?
Mmv. De huisband (uitgewerkte orde van dienst met liederen en vertalingen onder de "knop"orde van dienst onderaan!)

 • Voor de dienst zingt de huisband:   Zie de stroom van Jezus’ liefde
 • Welkom
 • Samenzang : God maakt vrij  (Opwekking 720)
 • Stil gebed en groet namens de Heer.
 • Samenzang: Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalmproject)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Inleiding op het thema: Edith over Jesus friend of sinners  van Casting Crowns
 • We luisteren en kijken naar dit lied Jesus friend of sinners  via de beamer.
 • De Bijbel open: Johannes 15:15
 • Samenzang : No longer slaves
 • Ria Scheltens-Ritzema over St. Maarten 
 • Bijbel open Mattheüs 25
 • Samenzang : Toon mijn liefde (opwekking 705)
 • Ds. Ria Scheltens- Ritzema  over: “What would Jesus do?”
 • Samenzang : What a beautiful name it is  (Hillsong) met vertaling
 • Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • Collecten  tijdens de collecte zingt en speelt huisband:   Lion and the lamb
 • Slotlied: Zegekroon (opwekking 764) (staande)
 • Zegen
 • Samenzang: “Love shine a light”
 btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

11 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 11 november 2018
Voorganger:Dhr. G. van der Molen
Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Bundel Hemelhoog 402 U maakt ons een
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Bundel Hemelhoog 436 U bent mijn schuilplaats, Heer
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregels de Tien Woorden voor kinderen
 • Bundel Hemelhoog 428 Jezus is de goede herder
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen Bovenbouw  
 • Kaarsen aansteken
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen NBV door Jongere uit de gemeente.
  -  Prediker 3: 1 tm 15
  -  Johannes 16: 16 tm  20
 • Lied
 • Preek/ Verkondiging - Kernvers: Prediker 3:12 - Thema: “Wees vrolijk en geniet van het leven”
  Tijdens de preek een...  (Stef Bos zingt 'De Omgekeerde Tijd' - Westonline.nl)  
 • Muzikale meditatie Orgel speelt Hemelhoog 466 Vaste Rots van mijn behoud..
 • Antwoordlied Bundel Hemelhoog 336 Groot is uw trouw
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en zingen Onze Vader
 • Gebed en stil gebed  aansluitenden zingen HH. 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - tijdens de collecte  Kinga Ban nummer: Dit is vandaag.
 • Slotlied  HH. 445 vers 1 Ik bouw op U
 • Zegen
  btnluisteren btndownloaden

7 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 7 november 2018 - Dankdag voor Gewas & Arbeid
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • Orgelspel
 • Intochtslied: Psalm 65: 4,5,6.
 • Stil gebed, Votum en Groet.
 • Zingen: Psalm 65: 3.
 • Gebed.
 • Bijbellezing: Deuteronomium 6: 10-25
 • Zingen: Waar God de Heer zijn schreden zet, Lied 723
 • Verkondiging: ‘Als u in overvloed leeft…..’
 • Zingen: Aan U behoort , o Heer der heren, Lied 978
 • Dank- en voorbeden.
 • Collecte.
 • Slotlied: Psalm 68: 7 (staande).
 • Zegen.
 • Orgelspel

  btnluisteren btndownloaden

7 november 2018, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Middag - Dankdag-Kinderdienst voor Gewas en Arbeid op 7 november 2018
Voorganger:Da. Ria Scheltens-Ritzema

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

4 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 4 november 2018
Voorganger Da. A.M. Verbaan-van den Heuvel

 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 8a: 1,2 en 3
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Lied 8a: 4,5 en 6
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing: Psalm 137
 • Zingen: Lied 713: 1,3 en 4
 • Matt. 8: 1-13
 • Zingen: Lied 840
 • Verkondiging
 • meditatief orgelspel
 • Zingen:Lied 837: 1,3 en 4
 • Geloofsbelijdenis,
 • beantwoorden we met het zingen van Psalm 111: 2 en 5
 • Dank- en Voorbeden
 • Stil Gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 908: 1,2 en 7
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

4 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 4 november 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum - Doopdienst
In deze dienst wordt de doop bediend aan: Melle Mason Bloemendal - Marijn Willem Brons -Albert van Donkelaar - Michelle Mulder – Jan Pepijn Stomphorst - Pim Thomassen
Organist Ina Tamerus m.m.v. combo

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 79: 5 O Heer wij zijn het volk door u verkoren
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen HH 555 Dank U Vader van de lichten
 • Presentatie van doopouders en dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen
 •  (dopelingen worden binnengebracht)
 • Moment met de kinderen
 • ‘Hier ben je dan’ (gezongen en gespeeld door Marloes Stomphorst)
 • Bediening van de doop aan: Melle Mason Bloemendal - Marijn Willem Brons - Albert van Donkelaar - Michelle Mulder - Jan Pepijn Stomphorst - Pim Thomassen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente:Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen? Antwoord: ja, dat willen wij.
 • Zingen: HH61 De Here zegent jou
 • (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 9-13 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: HH 729: 1,2,3en 4  Mijn hart wacht stil op U mijn Heer
 • Verkondiging (afbeelding zie onder de knop orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 321: 1,3 en 4 Wees mijn verlangen
 • Moment van gedenken
 • Zingen Psalm 130: 3
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte speelt het combo HH 429 Nog voordat je bestond
 • Slotlied: LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Sing-Inn op  zondagavond 28 oktober 2018
Voorganger Maaike Wolswinkel uit Scherpenzeel
Voor de uitgewerkte orde van dienst met de liedteksten klikt u onderaan op de knop Orde van dienst!

 • Zingen Opwekking 671 Lof aanbidding
 • Welkom & afkondigingen
 • Zingen Opwekking 685 Hosanna
 • Zingen Opwekking 430 Heer ik prijs Uw grote naam
 • Stil gebed
 • Zingen Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie
 • Zingen  Opwekking 510 Dit is mijn verlangen
 • Zingen Opwekking 697 Al wat ik ben
 • Bijbelwoorden
 • Zingen Opwekking 720 God maakt vrij
 • Woordmoment nav thema door Maaike Wofswinkel
 • Zingen Opwekking 763 Lord i need You
 • Zingen Opwekking 569 Regeer in mij, over al wat leeft
 • Zingen Opwekking 804 Good, good Father
 • Zingen Opwekking 680 Mighty to save
 • Dank en aanbidding aan God
 • Collecten & zingen : Who you Say i am – Hillsong Worship
 • Slotlied- Zingen Opwekking 807 God van licht
btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 28 oktober 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 103 : 1 (Liedboek 2013) 
 • Stil gebed, bemoediging en groet 
 • Zingen: Psalm 103 : 3, 4 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Lezing van het gebod: 1 Thessalonicenzen 5:15-24
 • Zingen: Lied 591 : 3, 4 (Hemelhoog)
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Lied 338 ‘k Stel mijn vertrouwen
 • Kinderen naar kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • Lezing: Johannes 6:1-15 & 32-35
 • Zingen: Lied 825 : 7, 8, 9 (Liedboek 2013)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Zingen: Lied 322 : 1, 3, 6 (Hemelhoog)
 • Kinderen terug uit kindernevendienst.
 • Moment van gedenken dhr. Rein Hendriksen
 • Stilte
 • Zingen: Psalm 138 : 4 (Liedboek 2013)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 105 : 1, 15, 18 (Liedboek 2013)
 • Zegen (zingend beamen)

  btnluisteren btndownloaden

26 oktober 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Dhr. Reindert Hendriksen op 26 oktober 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon (Kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: Psalm 138
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Aansteken van de kaarsen door Larissa en Olga
 • Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
 • Woorden van herinnering door Marcel
 • Gebed om de opening van het Woord
 • 1e Schriftlezing: Psalm 139: 1-12
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 10
 • 2e Schriftlezing: Lukas 23:33-43
 • Overdenking: ‘Jezus, denk aan mij’
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Daar ruist langs de wolken
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4
 • Uitdragen van Rein Hendriksen
 • Uitleidend orgelspel: ‘Wat de toekomst brengen moge'
Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Uitspreken van de Apostolische geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

21 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 21 oktober 2018 - Doopdienst
Voorganger Ds. M. Boevé
Kerkdienst waarin de Heilige Doop bediend wordt aan:Lukas Florian Brinkman, zoontje van Alex Brinkman en Anja Brinkman-Boevé
Voor de complete orde van dienst, klik onderan op de knop "Orde van dienst"

 • INTREDE Orgelspel
 • Welkom ouderling van dienst
 • Psalm 8a: 1 , 2 en 3
 • Votum en groet
 • Ps. 8a: 6
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed
 • NLB 62d: Mon ame se repose (2x)
 • Gebod van Jezus uit Lukas 18:15 tm 17
 • NLB 117d: Laudate omnes Gentes (2x)
 • HET WOORDGebed bij de opening van het Woord
 • Lezing I: Psalm 23
 • NLB 23c: 1, 2
 • Lezing II: Johannes 10:11-15
 • Ps. 23c: 5
 • Uitleg en verkondiging
 • NLB 780: 1,  3 en 5
 • Dopeling komt binnen
 • BEDIENING VAN DE DOOPOnderwijzing
 • ELB 452: Jezus is de goede herder
 • Doopouders worden naar voren geroepen met doopkind
 • Naamgeving
 • Doopgebed (bij het water)Geloofsbelijdenis (staande – gezongen)
 • NLB 340b:
 • Doopbediening
 • Gelofte
 • Gedicht door Oom Kees (van Nel Benschop)
 • Doopkaars
 • VerwelkomingZegenlied (staande): Vrede wens ik je toe(Iona-Opstaan -31, blz 67)
 • GEBEDEN EN GAVENDankgebed en voorbede 
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • UITZENDING EN ZEGEN
 • We zingen – staande – als slotlied NLB 426 God zal je hoeden (NL/Eng)
 • Zegen
 • Amen (gezongen)
 • Orgelspel

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

21 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 21 oktober 2018 -Doopdienst
Voorganger: Ds. J. Hansum
Voor de complete orde van dienst, klik onderaan op de knop "Orde van dienst"

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Op Toonhoogte 298: 1,2 en 4 Heer wij zijn bijeen gekomen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 105: 3 God, die zich aan ons openbaarde
 • Presentatie van doopouders en dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen  (dopelingen worden binnengebracht)
 • Moment met de kinderen
 • Bediening van de doop aan: Liz Bloemendal, Tygo Steven van den Brink, Klaradina Gijsbertha van de Haar, Naomi Dinie van de Heg en Albertus Jansen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente: Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen? Antwoord: ja, dat willen wij.
 • Zingen: LB: 363 Dat ’s Heren zegen op u daal (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Johannes 8: 1-11
 • Zingen: NLB 836: 1,2,4,5 O Heer die onze Vader zijt (melodie LvK Gz 463)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH275 Heer, ik kom tot U
 • Zingen: HH 518 Heer uw bloed dat reinigt mij (2x)   
 • Moment van gedenken
 • Zingen Psalm 39:2
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte speelt het combo HH 294 de rivier
 • Slotlied: HH472 Ga nu heen in vrede
 • Zending en zegen
 • Gedicht voor ons kind (Geert Boogaart)
Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

20 oktober 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Mevr. C. van Snippenberg - Voortman op 20 oktober 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: Cantique de Jean Racine van Gabriël Fauré
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Aansteken van de kaarsen door de achterkleinkinderen
 • Zingen: Lied 23c: 1, 3 en 5
 • In memoriam
 • Luisterlied: De omgekeerde tijd - Stef Bos
 • Herinneringen van de kleinkinderen
 • Schriftlezing: Psalm 139: 1-12
 • Zingen: Lied 139: 1 en 2
 • Overdenking: ‘Met al mijn wegen bent U vertrouwd’
 • Luisterlied: Ik zal er zijn - Sela
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Lied 416: 1, 2, 3 en 4
 • Uitdragen van Cornelia van Snippenberg - Voortman
 • Uitleidende muziek: Morgenstimmung uit de Peer Gynt suite van  Edvard Grieg
 • Op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Uitspreken van de Apostolische geloofsbelijdenis:
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen
  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

14 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 14 oktober 2018 in de Molukse kerk. - Helaas is er van deze dienst geen uitzending via Kerkdienst gemist.
Voorganger: Drs. Iwan Dekker (Gereformeerde Zendingsbond) en ds. Jaap Hansum
ZWO dienst met als thema Zending in Europa

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Hemelhoog 399 Samen in de naam van Jezus
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: LB 723 Waar God de Heer Zijn voetstap zet
 • Gebed
 • Korte inleiding over zending in Europa
 • Schriftlezing: Handelingen 16: 6-10
 • Overdenking
 • Getuigenis uit Albanië
 • Zingen: LB 1005: 1,2 en 3 Zoekend naar licht
 • Schriftlezing: Handelingen 16:11-15
 • Overdenking
 • Getuigenis uit Frankrijk
 • LB 1005: 4 en 5 Zoekend naar troost
 • Schriftlezing: Handelingen 16: 24-34
 • Overdenking
 • Getuigenis uit Duitsland
 • Zingen: Hemelhoog 367 Wij blijven geloven
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: Hemelhoog 545 Onze Vader, in de hemel
 • Collecte voor bus in Rostock (Duitsland)
 • Slotlied: Hemelhoog 420 Heer wijs mij uw weg
 • Zending en Zegen

btnordevandienst  Helaas is er van deze dienst geen geluidsopname!

14 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 14 oktober 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Psalm 81: 1,8,9 Jubel God ter eer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • We zingen als ons gebed om ontferming
 • LB 1008 Rechter in het licht verheven
 • Leefregel: Jakobus 2:14-17
 • LB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • HH 703 Ik was hongerig
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing Mt 6:19-34
 • HH 510: 1,2 Van u zijn alle dingen
 • Verkondiging
 • Afbeelding bij de verkondiging 
 • Muzikale meditatie
 • LB 978 Aan U behoort o Heer der heren
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed
 • LB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Collecten
 • Tijdens de collecten is er als luisterlied Ik wens je - Trinity:
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
 
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
 
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
 
 • Slotlied: LB342 In God de Vader op zijn troon
 • Zending en zegen
Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl
 

7 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 7 oktober 2018

Voorganger: Ds R. van Laar uit Rhenen - Zangdienst met liederen van Sela

 • Mededelingen
 • Zingen: Votum en Groet
 • Zingen: Breng ons samen
 • Gebed
 • Zingen: Kom Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jeremia 18: 1-12
 • Zingen: U bent hier
 • Verkondiging
 • Zingen: God roept ons
 • Zingen: U bent de God die roept (belijdenis)
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Tijdens de collecte zingen we Lof, aanbidding
 • Zingen: Gebed om zegen
 • Zending en zegen.
 • Zingen: Gods zegen voor jou

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

7 oktober 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 7 oktober 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Israëlzondag

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 98: 3,4 Laat heel de aarde een loflied wezen
 • Stil gebed
 • HH 495 (Gezongen Votum en Groet)
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 1 joh 2:12-17
 • HH380 Jezus vol liefde
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Hoor de vogels zingen weer https://www.youtube.com/watch?v=NF9NEHFysPs
 • Graag met geluid en beeld
 • Kinderen van OB en MB gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Matteus 13:24-33
 • Lvk Gz 48: 3,4

Uw koninklijke heerschappij
zij nu en eeuwig ons nabij.
Geleid ons tot het bruiloftsfeest
door alle gaven van de Geest.
Sla het geweld van satan neer,
behoed uw eigen kerk, o Heer.

Als in de hemel hoog en klaar
zo zij op aarde openbaar
uw wil die heilig is en goed.
Neem in bezit ons vlees en bloed,
en maak ons, Heer, in lief en leed
gehoorzaam, tot uw wil gereed.

 • Verkondiging
  2018-10-07-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH420 Heer wijs mij uw weg
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten speelt het combo een Israël-medley
 • Slotlied: HH216 Kroon Hem met gouden kroon
 • Zending en zegen
Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

30 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op  zondagavond 30 september 2018

Voorganger: H. van Dolder uit Amersfoort

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm (LB) 139: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm (LB) 139: 2 en 14
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Genesis 3: 6-10 en Johannes 1: 43-51
 • Lied: LB 802: 1, 4 en 6 – Door de wereld gaat een woord
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: LB 838: 3 en 4 – Leer ons
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Psalm (LB) 89: 1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: LB 221: 1 en 3 – Zo vriendelijk en veilig
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

30 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 30 september 2018
Voorganger: Ds A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps.133
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 195
 • Gebed van verootmoediging: lied 1008
 • Gebod
 • Lied 415:3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Lezing: Mar.9:38-50
 • Ps.131
 • Verkondiging
 • Lied 838; onder naspel kinderen terug
 • Verslag reis Libanon
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven; Hemelhoog 405, Ubi Caritas
 • Lied 871
 • Zegen 

btnluisteren btndownloaden

23 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Vesper  op  zondagavond 23 september 2018- Jeugddienst met als thema A Fresh start

Spreker: Karim Landoulsi

 • Band speelt voor aanvang van de dienst 1 of 2 nummers
 • Kerkenraad en jd commissie komt binnen en gaat zitten
 • Welkom & afkondigingen
 • Intochtslied: Majesteit (Opw 181)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen : Psalm 150 (versie psalm project): Geloofd zij God met diep ontzag (Kees K versie)
 • Gebed
 • Zingen :Tienduizend redenen (Opw 733)
 • Schriftlezing
 • Zingen: Uw vrede vult dit huis (Opw 765)
 • Zingen: Lopen op het water (Opw 789)
 • Overdenking
 • Zingen: Licht van de wereld (Opw 595)
 • Zingen: Build Your Kingdome
 • Slotgebed
 • Collecten (band speelt)
 • Slotlied :Zegekroon (Opw 764)
 • Zegenbede en / of zegenlied :Houd vol (Kees K/Opw 798)

btnluisteren btndownloaden

23 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 23 september 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Zingen HH617 Tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 103:5 Zoals een Vader
 • Gebed om Verootmoediging
 • Leefregel: Romeinen 12: 9-21
 • HH 282 Maak ons hart onrustig, God
 • (couplet 1 en 2 koor, couplet 3 met koor + alle vrouwen/meisjes, couplet 4 plus afsluiting: koor en gemeente)
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied Mijn God is zo groot
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Korte toelichting op het gemeenteproject
 • 2018-09-23-Ochtend-A
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 5-13
 • Open the eyes of my heart (koor)
 • Verkondiging
 • 2018-09-23-Ochtend-B
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH 555 Dank U Vader van de lichten
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: HH545 'Onze Vader'
 • 1e couplet koor, 1e couplet herhalen met gemeente en verder helemaal met koor en gemeente samen.
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingt het projectkoor: Build your kingdom here
 • Slotlied: HH250 Komt laat ons vrolijk zingen
 • Zending en zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

16 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Vesper  op  zondagavond 16 september 2018

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Klarinet: Peter Koetsveld
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

 • We bereiden ons in stilte voor op de dienst
 • Luisterlied: 'Blessed is the man', Sons of Korah (Psalm 1)
 • Mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 195 'Klein Gloria'
 • Zingen: Psalm 119 a
 • Zingen: 153: Vol vreugde put je water
 • Lector leest de voorzang en gemeente zingt refrein:
 • Klarinetsolo: Rio Jerte, Mike Curtis: de rivier de Jerte bij Plasencia
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Psalm 1
 • Johannes 15:5-7
 • Inkeer en verstilling
 • Klarinetsolo: Sarabande, Suite V , J.S. Bach
 • Zingen: Lied 841 'Wat zijn de goede vruchten'
 • Zingen: Lofzang van Simeon, 159a
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed
 • Slotlied: 263: Wees Gij mijn toevlucht
 • Zegenbede
 • gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'
 • Uitleidende muziek: II Bourrée, Suite IV, J.S. Bach
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

btnluisteren btndownloaden

16 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 16 september 2018
Voorganger: Ds W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 135 : 1, 8 en 9
 • Bemoediging en groet
 • Lied Psalm 115: 1,2 en 3
 • Kyriegebed: de woorden van lied 1008
 • Glorialied lied Hemelhoog 586
 • De tien woorden naar lied 310
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Daniël 5
 • Lied 657 : 1 en 2
 • Verkondiging
 • Lied 657 : 3 en 4
 • Dankgebed, voorbeden , stil gebed en Onze Vader
 • Onder het zingen van Lied 1010 de inzameling van de gaven
 • Slotlied lied 418
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

14 september 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Van Corné Blotenburg en Daniëlle Beek

Voorganger ds. Jaap Hansum
Orgel/piano Jan Hendrik van Schothorst
Zang Alinda Groen-Blotenburg

Voor de uitgewerkte orde van dienst klik onderaan op de button orde van dienst!

 • Intochtsmuziek: 'Samen voor altijd' (Marco Borsato – CD-fragment)
 • Welkom
 • Zingen: Psalm 23B: 1en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH617 Tienduizend redenen
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jeremia 29: 4-14 (Marian Goor)
 • Zingen: HH627 Abba Vader
 • Verkondiging: 'Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.' (Jeremia 29,11)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: LB905: 1, 3 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden
 • Onderwijzing
 • Trouwbeloften
 • Zingen: Psalm 134:2 (oude berijming, bruidspaar knielt bij 3e regel)
 • Gebed en zegen
 • Zingen: Psalm 134:3 (oude berijming, bruidspaar knielt, allen staan)
 • Lied: 'Een nieuw begin'(Alinda Groen-Blotenburg)
 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging huwelijksbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Slotlied: HH 473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen
 • Uitochtsmuziek: Dit is ons moment (Gerald Troost - CD fragment)

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

9 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op  9 september 2018

Voorganger Ds J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 98: 3,4 Laat heel de aarde een loflied wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB315: 1,2 Heb dank o God van alle leven
 • Wij wensen elkaar de vrede van Christus
 • Onderwijzing
 • Gebed
 • Lied van toebereiding
 • LB 886 (NL) Abba Vader
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Ps 73,9 Nu blijf ik bij U voor altijd
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Jesaja 55: 8-13
 • LB313: 1,2,5 Een rijke schat van wijsheid
 • Verkondiging 'God's hogere wegen'
 • Muzikale meditatie (suggestie: HH478 Gods volk wordt uitgeleid)
 • LB723 Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Gebeden
 • Slotlied: Psalm 32:3 Gij zijt o Heer mijn schuilplaats en mijn haven
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

9 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 9 september 2018
Voorganger: Ds J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • HH391 Breng ons samen
 • Stil gebed bemoediging en groet
 • HH286 Vader, vol van vrees en schaamte
 • Woord van genade: Matteus 11: 28-30
 • Ps 65:2 Zalig wie door u uitverkoren
 • Gebed om de Geest
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Jesaja 55: 1-7
 • HH16 Als een hert
 • Verkondiging 'Tijd om thuis te komen'
 • 2018-09-09-Ochtend
 • Luisterlied: Come, let us return to the Lord (gezongen door Together-leden)

All of us like sheep have gone astray
Seeking our own way. We've left the shepherd's care again.
Thro'the wilderness we wander in the hopelessness of sin.
We must run into His arms from where we've been

O, come let us return to the Lord, let our hearts yearn for the Lord,
Only His love will save us. For tho' our lives are broken
He will mend and restore our hope again. Let us return to the Lord

By His grace alone we have been saved, rescued from the grave.
And thro' His blood we have new life.
May the passion of our first love bring us to our knees
We can know the heart of God if we believe, so ........

come let us return to the Lord, let our hearts yearn for the Lord,
Only His love will save us. For tho'our lives are broken He will mend
and restore our hope again. Let us return to the Lord

To the One who breaks our pride so he can heal us;
To the One who binds our wounds and knows our scars.

Let us return to the Lord, let our hearts yearn for the Lord,
Only His love will save us. For tho' our lives are broken He will mend
and restore our hope again. Let us return to the Lord

Wij allemaal zijn als schapen verdwaald op eigen wegen
Opnieuw hebben we de zorg van de herder verlaten.
We dwalen door de wildernis, zonder hoop door onze zonden.
Waar we ook vandaan komen, we moeten terug naar zijn armen.

O, laten we terugkeren naar de Heer, laten onze harten uitgaan naar de Heer.
Alleen Zijn liefde kan ons redden, onze gebroken levens herstellen
en ons hoop teruggeven, laten we terugkeren naar de Heer.

Dankzij Zijn genade zijn we gered, gered van het graf
en door Zijn bloed ontvangen we nieuw leven.
Laat het vuur van onze eerste liefde ons op onze knieën brengen.
We kunnen het hart van onze God kennen als we geloven

O, laten we terugkeren naar de Heer, laten onze harten uitgaan naar de Heer.
Alleen Zijn liefde kan ons redden, onze gebroken levens herstellen
En ons hoop teruggeven. Laten we terugkeren naar de Heer.

Naar hem die onze trots breekt zodat hij ons kan helen
Naar hem die onze wonden verbindt, onze littekens kent

O, laten we terugkeren naar de Heer, laten onze harten uitgaan naar de Heer.
Alleen Zijn liefde kan ons redden, onze gebroken levens herstellen
en ons hoop teruggeven. Laten we terugkeren naar de Heer.

 • We wensen elkaar de vrede van Christus
 • Onderwijzing
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: Ik ben (Sela)  

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

tegenstem: Bron van leven, ons gegeven,
vol van liefde en vrede: Christus, Hij alleen!

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

 • Nodiging
 • Gemeenschap

Na tafel 1: HH322: 1 Zoals ik ben
Na tafel 2: HH322: 3 Zoals ik ben
Na tafel 3: HH322: 5 Zoals ik ben
(na eventuele 4e tafel: HH322: 6 Zoals ik ben)

 • Dankgebed
 • Slotlied: LB425 Vervuld van uw zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

7 september 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Van Thomas van Prooijen & Renate Lagerweij

Voorganger Ds. Jaap Hansum
Orgel Marco Bouw
M.m.v. A-meezingband

Voor de uitgewerkte orde van dienst klik onderaan op de button orde van dienst!

 • Intochtsmuziek 'Breng ons samen'
 • Welkom
 • Zingen: psalm 136: 1, 12 en 13
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH27 Ik wil juichen voor U
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jozua 1: 1-9 (HSV)
 • Zingen: psalm 119: 40 en 66
 • Verkondiging:'Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEER, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.' (Jozua 1:9, HSV)
 • Luisterlied: God van licht
 • Zingen: HH 325 Cornerstone
 • Onderwijzing
 • Trouwbeloften
 • Ringwisseling
 • Psalm 134: 2
 • Gebed en zegen
 • Zingen: Psalm 134:3
 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging huwelijksbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: HH460 Ik zal er zijn
 • Zending en zegen
 • Uittochtsmuziek: LB 416: Ga met God en Hij zal met je zijn

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

2 september 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op  2 september 2018

Voorganger Ds B.G. Versteeg uit Nijkerkerveen

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 147:1 (Lof zij de Heer, goed is het leven)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 147:4,7 (Voor God is alle kracht van paarden)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Romeinen 1:1-17
 • Lied 968:1,2,3 (De ware kerk des Heren)
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 686:1,2,3 (De Geest des Heren heeft een nieuwe begin gemaakt)
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 675:1,2 (Geest van hierboven)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 911:1,2,3 (Rots waaruit het leven welt)
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

2 september 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 2 september 2018
Voorganger: Ds J. Hansum - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen LB 287 Heer het licht van uw liefde schittert
 • Gezongen votum & groet: HH495
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed
 • Moment met de kinderen OB n.a.v. Leefregel: Mt 5: 14-16 (Bijbel in Gewone taal)
 • Kinderlied HH685 Laat zo je licht maar schijnen
 • Kinderen vd OB gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Mt. 9,35-10,1 (HSV)
 • Lk 10:1-10 (NBV)
 • Psalm 87:1,2,3
 • Verkondiging 'Ambassadeurs van het Koninkrijk'
 • 2018-09-02-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • HH667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • HH452 O Kerk sta op
 • Video Operatie Mobilisatie
 • Kort gesprekje met Marco Bouw
 • Zegenmoment
 • LB 363 Dat 's Heren zegen op u daal
 • Toespraak John Maasland (functie OM?)
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken LB 769: 1,6 Eens als de bazuinen klinken
 • Collecten
 • Tijdens collecten als luisterlied: Toon mijn liefde (met beeld en geluid)
 • Slotlied: HH 682 Laat heel de wereld het zien
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

28 augustus 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Dankdienst voor het leven van Dhr. L.F. Louwé (Leo) op 28 augustus 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon & Mevr. Margreet Weerda
Orgel:Sipke de Boer

 • Orgeluziek bij binnendragen van Leo
 • Welkom  met aansteken kaars door Sjors
 • Woorden van Leoni
 • Samenzang: Oh Heer die onze Vader zijt, Sipke de Boer, orgel
 • Schriftlezing de barmhartige Samaritaan
 • Overdenking
 • Muziek: Mijn Gebed, D.C. Lewis
 • Gebed
 • Verhaal over Leo door Margreet
 • Muziek: Louis Armstrong, It's a wonderful world
 • Moment stilte met Onze Vader
 • Afsluiting
 • Uitnodiging laatste groet en nazit
 • Orgelmuziek onder laatste groet

 btnluisteren btndownloaden

26 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 26 augustus 2018

Voorganger Ds T. Cammeraat

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Gezang: 314
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Ps. 33 : 2 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) : Jesaja 42 : 1 – 9 en Markus 10 : 46 - 52
 • Lied: Ps. 146 : 1, 3 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Ps. 68 : 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Gez. 412 : 1 en 3
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied : Gez. 653 : 1, 4 en 7
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

26 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 26 augustus 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: ps 89,1 Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 479 Heer U bent mijn leven
 • (Her)bevestiging ambtsdragers en 2e scriba
 • Aanvaarding en verwelkoming
 • Gemeente gaat staan
 • Gemeente, belooft u deze zusters en broeders te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?
 • Antwoord: ja, van harte!
 • Zegenlied: LB 363 Dat s'Heren zegen op U daal
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen (onderbouw)
 • Kinderen onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 6,46-49
 • Zingen: LB1005:1,2 Zoekend naar licht
 • Verkondiging: Wat is wijs?
 • 2018-08-26-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • LB1005: 3,4,5 Zoekend naar brood
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken LB 442:2 vervul o Heiland het verlangen
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collectie als luisterlied (graag geluid en beeld):Maak ons hart onrustig (Schrijvers voor gerechtigheid)
 • Slotlied: LB422 Laat de woorden die wij hoorden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

23 augustus 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Cornelis Roorda (Cor) op 23 augustus 2018
Voorganger: Dhr Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

19 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 19 augustus 2018

Voorganger Ds G.J.M. Baalbergen - Gezamenlijke dienst in Gereformeerde Kerk

 • Welkom
 • Zingen: Psalm 99:1, 6 en 8 (staande)
 • Stil Gebed
 • Begroeting
 • Inleiding op de dienst
 • Zingen: Psalm 62:1,4 en 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 16
 • Zingen: Psalm 16:1,3 en 4
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 16b (Ned. Versie, we zingen het 3x)
 • Geloofsbelijdenis gesproken
 • Zingen: Lied 939 (staande)
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 243:1,2,5,6 en 7 (staande)
 • Wegzending en zegen

btnluisteren btndownloaden

19 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 19 augustus 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 139: 1,2 Heer, die mij ziet zoals ik ben
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 295: 1,2 Doorgrond mijn hart
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: 2 Petrus 1,22-2,5
 • Zingen: HH 295: 3,4 Zie Heer, hier ben 'k
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: HH299 'k heb Jezus nodig, heel mijn leven
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Joh. 1, 35-52 (in HSV)
 • Zingen: LvK Gz. 170: 1,2,6
 • Verkondiging: Kom en zie
 • 2018-08-19-Kom-en-zie
 • Muzikale meditatie
 • LvK Gz 487
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecten bekijken en beluisteren we het volgende lied:
 • Ik heb Jezus nooit gezien (Martin Brand)
 • Slotlied: HH367 Wij blijven geloven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

12 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 12 augustus 2018

Voorganger Ds T Cammaraat uit Veenendaal- Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Gezang: 314
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Ps. 33 : 2 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) : Jesaja 42 : 1 – 9 en Markus 10 : 46 - 52
 • Lied: Ps. 146 : 1, 3 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Ps. 68 : 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Gez. 412 : 1 en 3
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied : Gez. 653 : 1, 4 en 7
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

12 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 12 augustus 2018
Voorganger: Ds. Henk Zeefat

 • Welkom en Afkondigingen dienstdoende ouderling
 • Intochtslied Ps. 42: 1,4
 • Moment van stilte en inkeer
 • Bemoediging
 • Groet
 • Zingen Ps. 42: 7
 • Inleiding op de dienst
 • Verootmoedigingsgebed
 • Leefregel
 • Zingen NLB (2013)
 • Lied 413: 1,2,3 Grote God wij loven U.
 • Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de schrift.
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst.
 • Schriftlezing uit Johannes 4 NBV : 4 t/m 27
 • Zingen NLB 188 alle verzen. Bij de Jacobsbron!
 • Verkondiging:Een onverwacht- of een lang verwacht gesprek?
  2018-08-12-Gesprek
 • Muzikale intermezzo
 • Antwoordlied uit Hemelhoog nr 420 Heer wijs mij uw weg. 4 verzen.
 • Moment van gedenken: Theo Verheul  - Zingen Lied 416 alle verzen Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Voorbede en dankzegging, stil gebed en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Uit Opwekking 445: Bron van Levend water, ontspring in mij...
 • Zingen slotlied uit Bundel Hemelhoog 473 Zegen mij, op de weg die ik moet gaan.
 • Wegzending
 • Zegen
 • Gemeente 3 x amen

2018-08-12-Bij-de-bron

Bij de bron

Heer, kom in de middaghitte,
van de rode zomerzon,
vol erbarmen bij mij zitten
en vertel mij van uw bron.

Enkel al als u gaat spreken,
wordt het helder, wordt het fris.
Kom en wees het hemels teken
van volmaakte lafenis.

En vertel mij van uw water,
levend in zijn klare val
dat de dorst van nu en later,
eeuwigdurend lessen zal.

Was mij, meester vol genade,
in het leven dat gij zijt.
Laat mij in de waarheid baden,
die mij van het kwaad bevrijdt.

Laat mij zo gezuiverd komen,
tot de eeuwige fontein.
die van alle mensendromen
de voleindiging zal zijn.

(Michel van der Plas, Vreemdeling op doortocht, Ten Have 2002)

 btnluisteren btndownloaden

8 augustus 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Theodorus Verheul (Theo) op 8 augustus 2018
Voorganger: Ds W. Schaap uit Veenendaal

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

5 augustus 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 5 augustus 2018

Voorganger Dhr. R. Fluit- Gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

Aanvang

 • Welkom/mededelingen
 • Zingen Psalm 146: 1 en 3
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Lied 195 Klein Gloria

Woord

 • Gebed opening van het Woord
 • Schriftlezing Psalm 15
 • Zingen Lied 378: 1, 2 en 5
 • Schriftlezing Marcus 7: 1 - 23
 • Zingen Lied 834
 • Verkondiging "Blind voor de Messias!"
 • Zingen Lied 912: 1, 2, 5 en 6

Afsluiting

 • Zingen Lied 344 'Geloofsbelijdenis"
 • Dankgebed – voorbeden
 • Collecte
 • Zingen Lied 919: 1, 2 en 4
 • Zegen
 • ..... en geef ons Uw shalom, Uw vrede
 • Zingen Lied 425

btnluisteren btndownloaden

5 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 5 augustus 2018
Voorganger: Prop. J. Bassie

 • Intochtslied: Psalm 118: 1, 10
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 538 'Een mens te zijn op aarde...'
 • Lezing van het Gebod
 • Zingen: Psalm 19: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Moment met de kinderen, kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing:
 • Ruth 4:11-22
 • Zingen: Psalm 72: 2, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 98: 2, 4
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 969 'In Christus is noch west noch oost...'
 • Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden

29 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 29 juli 2018

Voorganger Prop. J. Bassie- Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

 • Intochtslied: Psalm 62: 1, 5
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Psalm 93:1, 4
 • Belijdenis van het Geloof
 • Zingen: Psalm 89: 1, 5
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Ruth 4
 • Zingen: Psalm 75: 1, 2
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 838: 1, 2, 3 'O grote God die liefde zijt'
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 968: 1, 4, 5 'De ware kerk des Heren...'
 • Zegenbede

btnluisteren btndownloaden

29 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 29 juli 2018
Voorganger: Ds G.J. Fieren

 • Intochtslied: Hemelhoog nr.16: "Als een hert dat verlangt naar water"
 • Na bemoediging en groet: Lied 754:1,2,3 (LvK 2013)
 • Na gebed van verootmoediging: Lied 885:1,2 (LvK2013)
 • Na Gods leefregels: Psalm 119:3,40
 • De Schriftlezing is 2 Timotheus 4:1-9
 • Na Schriftlezing Hemelhoog 399:1,2,3 "Samen in de naam van Jezus"
 • Na verkondiging en muzikale meditatie Lied 727:1,2,3,4 (LvK2013)
 • Tijdens inzameling van de gaven Hemelhoog 679:1,2,3 "Heer uw licht en uw liefde schijnen"
 • Slotlied: Hemelhoog 472:1,2 "Ga nu heen in vrede"

btnluisteren btndownloaden

22 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 22 juli 2018

Voorganger Ds Tahitu- Gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

 • Wekom
 • Intochstlied Ps. 118 : 1,5
 • Stilgebed,
 • Votum en groet,
 • Zingen Ldb 886 : 1
 • Gebed Kum ba ya my lord/Kom tot mij o Heer, kom tot mij...
 • Schriftlezing Marcus 6 : 30 - 44
 • Zingen Ldb. 272 : 1,2
 • Verkondiging thema: "Geeft gij hun te eten "
 • Zingen Ldb. 836 : 1,3,4
 • Geloofsbelijdenis ( gesproken)
 • ZIngen Ldb. 835 : 1,4
 • Dankzegging en voorbeden (eindigend met het Onze Vader)
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Ldb. 245 : 1,2
 • Zegenbede (3 x amen)

btnluisteren btndownloaden

22 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 22 juli 2018
Voorganger: Ds W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied Psalm 33 : 1 en 2
 • Bemoediging
 • Wij bidden ons drempelgebed:
 • Vg: Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot U.
 • Gemeente: Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf met de last van het verleden op onze schouders
 • Gebedsstilte
 • Vg: Vergeef ons Heer, maak ons tot mensen, vol van ontferming. Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst.
 • Gemeente: Amen
 • Lied : Psalm 33 : 7 en 8
 • Kyrië
 • Glorialied lied 305
 • Groet
 • Gebed van de zondag = Lied 295 . Gemeente zingt het refrein; voorganger bidt de tekst.
 • Kinderen van de onderbouw komen naar voren.
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Matteüs 9: 35-10: 15
 • Lezing afgesloten met "U komt de lof toe, U het gezang ". = Lied 339a
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij pianospel
 • Antwoordlied Hemelhoog 677
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven . We luisteren naar pianospel van Marloes Stomphorst
 • Lied 909
 • Zegen Daarna zingen we Lied 423

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

15 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 15 juli 2018

Voorganger Ds W. Schaap uit Veenendaal - Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk

 • Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Lied: Psalm 65: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 65: 3
 • Gebed
 • Schriftlezingen : Rechters 6: 1-16
 • Lied Psalm 79 : 1 en 2
 • Schriftlezing 1 Korinthe 2: 1-5
 • Lied Lied 326
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Lied 422
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Psalm 79 : 5
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 418: 1,2 en 3
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

15 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 15 juli 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 75,1 U alleen u loven wij
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 868:2,3 Lof zij de Heer de Almachtige
 • Filmpje getuigenissen I (door Daniel Sonneveld)
 • LB 868: 4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend
 • Filmpje getuigenissen II (door Daniel Sonneveld)
 • Gebed
 • Moment met de kinderen van de middenbouw: gesprekje met Rina Krips
 • Kinderlied: LB218:dank u voor deze nieuwe morgen
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Jozua 4: 1-8 en 19-24
 • Psalm 89:1 Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
 • Verkondiging: Om nooit te vergeten
  2018-07-15-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • HH562: 1,2,3 Mijn Vader dank u wel
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Filmpje Reis Team Libanon (door Marcel Bos)
 • Uitzending van Team Libanon
 • Op Toonhoogte 135 Vrede van God

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: Matthijn Buwalda – Nog één rivier
 • Slotlied: HH200 U zij de glorie
 • Zending en zegen

preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

8 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 juli 2018

Voorganger Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Lied 317 : 1 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Lied 317 : 2, 3 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 15:11-32 (NBV)
 • Zingen: Psalm 102 : 1, 11, 13 (NLB)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 939 : 1, 2, 3 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 148 : 6 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 119 : 12, 66 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

8 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 8 juli 2018
Voorganger: Ds J. Hansum
Thema: Recht op je doel af!
In deze dienst staan we stil bij de overstap van kinderen van de peuterdienst naar de kindernevendienst en van de kindernevendienst naar de catechese.

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 84a: 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 84a: 3,4 en 5
 • Uitleg thema overstapdienst (Sonja)
 • Powerpointpresentatie
 • Voorstellen van de kinderen die de overstap maken van kindernevendienst naar catechese

Dyaro van den Berg - Karlijn van de Craats - Luca van Dijk - Jari Doest - Roy van Egdom - Femke van den Heuvel - Timon Klok - Thijs van Kolfschoten - Bram van Maaren - Kyan Mostert - Lieke Methorst - Marlou Roelofsen - Floortje Schimmel - Marit ter Voert

 • Leefregel De 10 goede zinnen van God (Dyaro en Jari)
 • Zingen: HH657 U die mij geschapen hebt
 • Gebed
 • Kindermoment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Wedloop van Elly & Rikkert 
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Fil.3: 10-16 (NBV)
 • Zingen: Psalm 139b: Heer U doorgrondt en kent mij
 • Verkondiging: Recht op je doel af! (afbeelding, zie uitgewerkte orde van dienst onder de knop)
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH637 Houd me dicht bij U
 • Kinderen van de onderbouw komen terug
 • Overstapmoment
 • Woordje van de jeugdouderling
 • De gemeente zingt de overstappers toe:(melodie: Samen in de naam van Jezus)
 • Voorbede, dankzegging en stil gebed
 • Zingen: HH547 Onze Vader
 • Overhandiging cheque Libanon
 • Inzameling van de gaven - Tijdens de collectie als filmpje:
 • Moment met de peuters Elize van Dijk - Twan van de Kuilen - Milo Nijenhuis - Siem Ploeg - Jolien Rap - Jens Snellen - Elsemiek Uenk - Jab Vaarkamp - Elze Wijnen
 • Gedicht Ga maar op weg...
 • Slotlied: LB416 Ga met God
 • Zending en zegen

preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 1 juli 2018 - Gezamenlijke Jeugddienst in de Gereformeerdekerk

Thema: Op adem komen
M.m.v. band Message
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema

 • - Voor de dienst zingt Message: Met open armen ( schrijvers voor gerechtigheid)
 • - Welkom
 • - Samenzang : God maakt vrij (Opwekking 720)
 • - Stil gebed en groet namens de Heer.
 • - Samenzang: Bouw Uw koninkrijk (Opwekking 796).
 • - Gebed om de Heilige Geest
 • - Inleiding op het thema: Edith over Breathe
 • - We luisteren en kijken naar dit lied Breathe via de beamer.
 • - De Bijbel open: Jesaja 40:30,31
 • - Samenzang : Heer ik kom tot U (Opwekking 488)
 • - Interactie: uitleg en schrijven van adresgegevens en inleveren in de zonnehoed
 • - Samenzang : Kom tot de Vader (Opwekking 599)
 • - Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: "Op adem komen"
 • - Samenzang : Houd vol (Opwekking 799)
 • - Message zingt als inleiding op het dankgebed: "My prayer for you"
 • - Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • - Collecten en rondgaan van de zonnehoed (ieder mag er een kaartje uithalen en in de vakantie een groet sturen naar degene die op het kaartje staat)
 • - Tijdens de collecte Message : "My lighthouse"
 • - Slotlied: Heer wijs mij Uw weg (Opwekking 687) (staande)
 • - Zegen
 • - Samenzang: nogmaals Houd vol (Opwekking 799)
 • - Message zingt nog een lied bij uitgaan van de kerk

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

1 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 1 juli 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

Thema: Ga in Gods kracht

Welkom en mededelingen

 • Zingen: HH617 tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 118 vers 5 De Heer is mij tot hulp en sterkte
 • Afscheid van aftredende ambtsdragers
 • Caroliene van den Berg - Ina Hansum - Gerrie Harrewijne - Tiny de Koning - Henk Stomphorst - Carolien van Zijl.
 • Presentatie van aantredende ambtsdragers - Gijsbert Duijzer - Marian Goor - van den Top – Bert Hazeleger - Ineke Hazeleger-van Kooten - Hester Wijnen - van de Pol
 • Verklaring voorzitter
 • Onderwijzing
 • Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten - Chris van den Heuvel - Henk van Hierden - Herma Vlastuin-van Rhee
 • Zegen
 • Bevestigingsgebed
 • Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden
 • Handoplegging en zegening
 • Installatie kerkrentmeester - Madelijn Brons-van den Elskamp.
 • Handoplegging en zegening
 • Installatie nieuwe pastoraal medewerkers - Hendrik van Hierden en Hermien van Hierden-Hevel
 • Zegening
 • Aanvaarding en verwelkoming door gemeente
 • Zegenlied: HH473 Gebed om zegen
 • Gebed om de Heilige Geest - Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7-11
 • Zingen: OTH 305 Wees standvastig, onwankelbaar (2x)
 • Verkondiging 'Ga in Gods kracht' (afbeelding zie voorzijde uitgewerkte Orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: OTH297 Heer wat een voorrecht
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecten speelt/zingt Jan Hendrik HH 578 De naam van de Heer
 • Slotlied: LB 342 In God de Vader op zijn troon
 • Zending en zegen

preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 24 juni 2018
Voorganger: Ds D. Rodenburg

 • Welkom en mededelingen
 • Ps. 89: 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 704 – Dankt, dankt u allen God
 • Gebed
 • Schriftlezing(en): 2 Kron. 14: 1-4 en 14: 8 - 15: 7
 • Ps. 101
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Lied 695 – Heer, raak mij aan met uw adem
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 75: 1
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Lied 425 – Vervuld van uw zegen
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

24 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 24 juni 2018
Voorganger: Dhr Gijs Bleijenberg uit Nunspeet (Proefpreek)

 • Afkondigingen
 • Zingen Psalm 27: 1 en 7 (gemeente staat)
 • Stil gebed en bemoediging
 • Openingsvers Psalm 46:11 (willibrordvertaling) ('Hij zegt: Wees stil en weet dat Ik God ben, hoog boven de aarde en volkeren verheven.')
 • Zingen: NLB 314: Here Jezus, om uw woord
 • (gemeente gaat zitten)
 • Gebed om verootmoediging
 • Leefregel: 2 Timotheüs 2:15-16 (NBV)
 • Zingen: HH 168:2 Daar gaat een lam en draagt de schuld'
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment:
 • HH 430 Je hoeft niet bang te zijn
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Lezing: Markus 4:35-41 (NBV)
 • Verkondiging: Woorden met kracht
 • 2018-06-24-Woorden met kracht
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 433 Stil, mijn ziel wees stil
 • Kinderen komen terug van kindernevendienst
 • Voorbede, dankzegging, stilgebed
 • Zingen: NLB 1006 Onze vader in de Hemel
 • Inzameling van de gaven (tijdens collecteren HH 335 God van trouw)
 • Zingen: HH 472 Ga nu heen in vrede (gemeente staat)
 • Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden

17 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 17 juni 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 111 : 1 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 111 : 2, 6 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ruth 3 (NBV)
 • Zingen: Psalm 91 : 1, 2, 7 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 754 : 1, 3 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 968 : 5 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 116 : 1, 3, 6, 8 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

17 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 17 juni 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

In deze dienst wordt de doop bediend aan: Koen Carl Bos - Sophie Bouw - Lauren Alice van Essen - Liam Matthias van Harten - Levi Pieter Jelier en Simon Ronald Vorst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 885 Groot is uw trouw o Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 79:5 O Heer, wij zijn het volk door u verkoren
 • Presentatie van doopouders en dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen
 • (dopelingen worden binnengebracht)
 • Bediening van de doop aan: Koen Carl Bos - Sophie Bouw - Lauren Alice van Essen - Liam Matthias van Harten - Levi Pieter Jelier - Simon Ronald Vorst
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente
 • Zingen: LB363 Dat 's Heren zegen op u daal
 • (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 16: 25-34
 • 2 Timotheüs 1: 1-5
 • Zingen: Psalm 78: 2 Laat ons wat onze vaderen vertelden
 • Verkondiging: 'It takes a village to raise a child'
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: NLB 723:2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging
 • Zingen: HH 547 Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied (graag beeld en geluid):
 • Kees Kraaijenoord – Houd vol: https://www.youtube.com/watch?v=MuBSAjzZkxQ&start_radio=1&list=RDMuBSAjzZkxQ
 • Slotlied: HH 473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen

 Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

10 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 10 juni 2018
Zangdienst met als thema: Blij met God?
Voorganger: Ds. W. Gugler

Voor de uitgewerkte orde van dienst met de liederen klik op de knop onderaan.

 • Zingen voor de dienst: Opw 439 Machtig is de naam van de Heer
 • Opw 454 Zegen, aanbidding, kracht, overwinning
 • Mededelingen
 • Zingen: Opw 337 Mijn hoop is op U Heer
 • Bemoediging en groet.
 • Zingen: Opw 430 Heer ik prijs Uw grote naam
 • Gebed
 • Zingen: Opw 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij (2x)
 • Schriftlezing: Psalm 100 en Filippenzen 3: 5-10
 • Zingen: Opw 261 Abba Vader
 • Overdenking
 • Zingen: Opw 123 Groot is Uw trouw o Heer
 • Gebed
 • Zingen: Opw 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Opw 174 Juicht, want Jezus is Heer
 • Zingen: Opw 071 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Zegen
 • Zingen: Opw016 De Here zegent jou
 • Na de dienst is er koffie en thee

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

10 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 10 juni 2018
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen

 • Zingen ps.66,1+2
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen HH 399
 • Gebed (toenadering)
 • Leefregel (Efe.5,11-20)
 • Zingen HH 286
 • Gebed (om Geest)
 • Kindermoment
 • Kinderen naar KND
 • Bijbellezing 1 Gen.11,1-9
 • Zingen NLB 157a,3
 • Bijbellezing 2 Han.2,1-13
 • Zingen NLB 971
 • Verkondiging "Want de Geest spreekt alle talen"
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen terug
 • Zingen HH 229
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed & Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen ps.87
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

3 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 27 mei 2018
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds J. Hansum.

 • Psalm 90a: 1,3,6 O God die droeg ons voorgeslacht
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: LB273: 1,5 Loof God die zegent al wat leeft
 • Nodiging en viering
 • Danklied: LB273: 2,4 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk
 • Gebed
 • Schriftlezing: Handelingen 27: 21-26 en 33-44
 • Psalm 107: 1,13 Gods goedheid houdt ons staande
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • LB 940 Verberg mij nu
 • Gebeden
 • Slotlied: LB 247: 1,3,4 Blijf mij nabij
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

3 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 3 juni 2018
Voorganger: Ds.  J Hansum

Viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: HH391 Breng ons samen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 26: 1,5 O Heer, op wie ik pleit
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Handelingen 2: 43-47
 • Zingen: Psalm 133 Zie toch hoe goed
 • 2018-06-03-Ochtend
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • HH393: 1,3 Gij die gelooft, verheugt u samen
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding: HH402 U maakt ons één
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • Na de tafels zingen we
 • Na tafel 1: LB 970: 1 Vlammen zijn er vele
 • Na tafel 2: LB 970: 2 Ranken zijn er vele
 • Na tafel 3: LB 970:3 Gaven schonk hij vele
 • Na tafel 4: LB 970:5 Leden zijn er vele
 • Dankgebed
 • Slotlied: LB 969 In Christus is noch west noch oost
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

31 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van mevr. Johanna de Vries op 31 mei 2018
Voorganger: Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 mei 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 27 mei 2018
Jeugddienst met als thema: Vaderhart van God
Voorganger: Ds J. Hansum. mmv. band Asaf

 • welkom en afkondigingen
 • Zingen HH391 "Breng ons samen" (Sela)
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: HH495 Votum & Groet (Sela)
 • openingsgebed
 • Zingen: HH647 "Kom nu is de tijd aanbid Hem"
 • Schriftlezing: Lukas 15: 11-32 (Bijbel in Gewone Taal)
 • Zingen: HH627 "Abba Vader"
 • Verkondiging: Het Vaderhart van God (afbeelding zie uitgebreide orde van dienst onderaan onder de button "orde van dienst")
 • We zingen: Amazing Grace
 • dank- en voorbeden, stil gebed
 • Zingen: HH545 'Onze Vader, in de hemel, heilig is Uw naam'
 • Collecte
 • Zingen: HH479 "Heer U bent mijn leven"
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 27 mei 2018
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 108: 1,2 Mijn hart is Heer in uw gerust
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • LB 723,1 Waar God de Heer zijn schreden zet
 • Leefregel: 1 Petrus 4: 10-11
 • Psalm 86,4 Leer mij naar uw wil te handelen
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de bovenbouw
 • Kinderlied Open mijn hart
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Handelingen 9: 1-19
 • HH491 Spreek o Heer door uw heilig woord
 • Verkondiging 'God zegent gehoorzaamheid'
 • Muzikale meditatie
 • Hemelhoog 295 Doorgrond mijn hart
 • Moment van gedenken
 • Lied van gedenken Psalm 121,4
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: Blijf in Mij (Sela)
 • Slotlied: HH226 God is getrouw zijn plannen falen niet
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

21 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 21 mei 2018 - Tweede Pinksterdag
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

Voor de uitgewerkte orde van dienst, klik onderaan op de knop "Orde van Dienst".

 • Wij zingen voor de dienst Lied 57:1 en 3 (Joh.de Heer)
 • Lied Opwekking: 281
 • Afkondigingen
 • Gemeente gaat staan
 • Zingen: Psalm 100: 1 en 2
 • Votum en groet
 • Gemeente gaat zitten
 • Koor: 'Bles the Lord/Amezing'
 • Gebed
 • Zingen: HH 298: 1, 2 en 4
 • Schriftlezing: Herziene Staten vertaling
 • De hoofdman Cornelius
 • Uitleg door de voorganger
 • Schriftlezing: Handelingen 10:34-48
 • Koor: 'Herstel mijn eerst liefde' en 'I wi giv thanks'
 • Preek
 • Muzikale meditatie: organist/pianist/fluitist
 • Zingen: HH 399
 • Gedicht door Fred Takken: 'Geest van hierboven'
 • Zingen: NLB 675
 • Voorbede en dankgebed
 • Tijdens de collecte zingen we 646: 'De rivier'
 • Koor: 'Maranatha'
 • Gemeente gaat staan
 • Zegen met gesproken amen
 • Koor: 'Vrede van God'

 btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

20 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 20 mei 2018 - Eerste Pinksterdag
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 87: 1,4 Op Sions berg sticht God zijn heilige steden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Op Toonhoogte 113: 1,2 Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal 't zijn.
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

 • Gebed om ontferming
 • Levenswoord 2 Korintiërs 3: 3-6
 • LB 834 Vernieuw gij mij
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Kinderlied: Ik moet weggaan
 • Schriftlezing: Jesaja 44: 1-5
 • HH228: 1 Heer ik hoor van rijke zegen
 • Schriftlezing: Handelingen 2, 14-18
 • HH228: 3,5 Heilige Geest wil niet voorbij gaan
 • Verkondiging

2018-05-20-Ochtend

kernvers :Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het dorstige land. (Jesaja 44,3a)Muzikale meditatie

 • HH229 Heilige Geest van God (3x)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Moment van gedenken
 • HH 467:1 Veilig in Jezus armen
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Tijdens de collecte als luisterlied: De rivier (beeld en geluid)
 • HH473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

17 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. Hendrik Koekoek 17 mei 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 mei 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 13 mei 2018
Voorganger: Ds R Koning

 • Welkom door de ouderling
 • Intochtslied 'Wat hou ik van Uw huis' (NL 84a)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van Uw huis!

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen lied 834

1) Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht !
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2) Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3) Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

 • Gebed
 • Lezing N.T. – Johannes 15:26–16:13 (NBV)

26 Wanneer de pleitbezorger (de Trooster) komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 27 Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.
[16] 1 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3 Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. 5 Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: "Waar gaat u naartoe?" 6 Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. 7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.
12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

 • Zingen lied 245

1) 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

3) Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

 • Verkondiging
 • Muzikale stilte
 • Zingen 'Op U alleen, mijn licht, mijn kracht' (NL 939)

1) Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3) Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

 • Gelezen - Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (325 - 381)

Wij geloven
in één God,
de almachtige Vader,
Schepper van de hemel en de aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen,
God uit God,
Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God;
geboren, niet geschapen,
één van wezen met de Vader;
door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud
is Hij neergedaald uit de hemel
en vlees geworden
door de Heilige Geest uit de maagd Maria
en is een mens geworden.
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus,
heeft geleden, is begraven.
Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften.
Hij is opgevaren naar de hemel,
zit aan de rechterhand van de Vader
en zal in heerlijkheid weerkomen
om te oordelen de levenden en de doden.
En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest,
die Here is en levend maakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat,
die samen met de Vader en de Zoon
aangebeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.

En een heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden
een doop tot vergeving van de zonden.
Wij verwachten
de opstanding van de doden
en het leven van de komende eeuw.
Amen

 • Zingen lied 727

1) Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd !
Halleluja, halleluja !

2) Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja !

8) Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten, als op uw gezag
heel 't heir der heilgen tot U naadren mag.
Halleluja, halleluja !

10) Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest !
Halleluja, halleluja !

 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecte
 • Slotlied 'Wees Gij mijn toevlucht' (Lied 263)

1) Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2) Wees Gij mijn wijsheid, de rust van mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3) Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

 • Heenzending en Zegen
 • Gemeente zingt AMEN (3x)

Helaas is er iets misgegaan met de opname, we hopen hem op een later tijudstip alsnog toe te kunnen voegen, onze excuses voor het ongemak.

btnluisteren btndownloaden

13 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 13 mei 2018
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH 729: 1,3 Mijn hart wacht stil op U o Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • HH 729: 5 Met heel mijn hart verwacht ik Heer
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Rom 12:9-18
 • Psalm 130c Uit de diepten
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • We bekijken en bespreken de afbeelding bij de preek (zonder thema of kernvers)
 • 2018-05-13-Ochtend-A
 • Kinderlied: HH 327 diep, diep diep als de zee (2x)
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Joh. 14: 15-26
 • LB 598 Als alles duister is (3x)
 • Verkondiging - kernvers:Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug (Joh. 14, 18)
 • Muzikale meditatie
 • LB 663 Al heeft Hij ons verlaten (op melodie OTH 67)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Psalm 68:10 (Oude berijming)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens collecte: psalm 16 (psalmen voor nu):
 • Slotlied: LB 416 Ga met God
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

12 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Mevr. Cornelia van Eck-de Koning op 12 mei 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

11 mei 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk
Van Tim van de Kaa & Annemieke Bezemer

Voorganger: Ds. Jaap Hansum
M.m.v.: Marloes Stomphorst, Bauke de Boer en Monique van de Kaa - Smit

 • Intochtsmuziek: Een dag om nooit te vergeten – Reni en Elisa Krijgsman
 • Woord van welkom
 • Zingen: psalm 84: 1,3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Hoe groot zijt gij (versie Kees Kraaijenoord)

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt gij!

Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt gij,
hoe groot zijt gij!

 • Gebed
 • Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-9 Gelezen door Leonara Bezemer

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
8Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Zingen: Opwekking 785 Fundament
Ik bouw op Jezus, anders niet;
het is zijn bloed dat redding biedt.
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd;
ik steun alleen op Jezus' Naam.

Refrein:
Heer, U bent ons fundament.
Zwak wordt sterk, door al uw werk.
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer!

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
toont Hij zijn liefde die mij draagt.
Al woeden stormen om mij heen,
mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!

(Refrein 3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal.
Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid!

 • Verkondiging:

'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.' (Filippenzen 4,4)

 • Luisterlied: Psalm 16 (psalmen voor nu) Gezongen door Hannelore Wagemakers - van Setten)

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig Heer, de rest is overbodi.g
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in Uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt U gezegd.
de hele nacht lig ik aan God te denken,
ik voel dat Hij er is, Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
ik leef, ik leef naast God, ik val niet uit Zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven,
ik hoef niet naar graf, want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken,
heel dicht bij U, mijn God zal ik gelukkig zijn!

 • Onderwijzing
 • Trouwbeloften
 • Zingen: psalm 134: 2 (berijming 1773)

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

 • Gebed & zegen
 • Zingen: psalm 134:3 (berijming 1773)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

 • Ontsteken huwelijkskaars
 • Overhandiging trouwbijbel
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Hemelhoog 200 U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

 • Zending en zegen
 • Uittochtsmuziek: Gebed om Zegen – opwekking 710

btnluisteren btndownloaden

10 mei 2018, Hemelvaartsdag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 10 mei 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Hemelhoog 211: 1,2,3 De dag van onze Vorst brak aan (melodie psalm 21)

De dag van onze Vorst brak aan.
Zie, Gods gezalfde Koning
gaat tot zijn hemelwoning.
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan,
omstraald van morgenlicht,
voor 's Vaders aangezicht.

Hij heeft, van dood en graf ontdaan,
het leven weergenomen.
Nu is zijn uur gekomen.
Gods paradijs zal opengaan
en heel de hemel wijd
weerkaatst zijn heerlijkheid.

De Vader stelt Hem in de troon
als Christus en als Here,
bekleed met macht en ere.
De heerschappij is aan de Zoon,
wiens goddelijk geweld
de laatste vijand velt.

 • Stil gebed bemoediging en groet
 • Hemelhoog 211: 4,5 Wie kan zijn hoog en heilig recht (melodie psalm 21)

Wie kan zijn hoog en heilig recht
ter wereld ooit verbreken!
Wie zal Hem tegenspreken,
die voor zijn kerk en pleit beslecht
en haar na strijd en kruis
voert in het vaderhuis.

O, Heer, die onze Koning zijt,
laat niets uw rijk verhindren,
en open voor uw kindren
de poorten van uw woning wijd.
Laat, met uw feestkleed aan,
ons tot uw bruiloft gaan.

 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20
 • Hemelhoog 216 Kroon Hem met gouden kroon

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijnen troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al,
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer,
aanschouw Hem hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal,
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len aan Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer,
voor zulke wondermacht.

Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool,van zee tot zee,
't klink' over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.

 • Verkondiging -Met als thema: 'Ga dus op weg..' (Mt.28, 19) 

  2018-05-10-Ochtend

 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • Antwoordlied: Hemelhoog 220 Wij knielen voor uw zetel neer (LvK Gz 231)

Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden,
en eren U als onze Heer
met lied'ren en gebeden.
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
voor U, o Godsgetuige,
o eerstgeboren' uit de dood,
zich diep eerbiedig buige!

Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven,
en ons de hoge rang, de moed
van koningen gegeven,
U zij de roem, U zij de lof,
U d' eerkroon opgedragen!
Geheel deez' aard' en 't hemelhof
moet van uw eer gewagen.

U, die als Heer der heerlijkheid
verreest tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Hij komt, elks oog zal hem zien,
ook die Hem heeft doorsteken!
Elk zal Hem juichend hulde bien,
of om ontferming smeken.

Hoe ras of traag de tijd verdwijnt,
die dag zal zeker komen.
Het licht, dat aan de kim verschijnt,
wordt reeds van ver vernomen.
Ja, halleluja, ja Hij komt!
Juicht, mensen, eng'len, samen,
juicht met een vreugd, die 't al verstomt,
juicht allen! Amen, amen!

 • Gebeden
 • Inzameling
 • Slotlied: LB 315 Heb dank o God van alle leven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden

6 mei 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 6 mei 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 24 : 2, 3 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ruth 2 (NBV)
 • Zingen: Lied 975 : 1, 3 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 146 : 3, 4, 5 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 985 : 1, 3 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 903 : 5, 6 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

6 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 6 mei 2018
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 124 : 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Lied Psalm 124: 3 en 4
 • Kyriëgebed, gemeente zingt na de drie intenties lied 367b
 • Glorialied lied 305
 • Gebed van de zondag
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: genesis 6 : 5-8 en 8: 15-9:17
 • Lied 350; allen 1,2 en 7. Vrouwen 3 en 5; mannen 4 en 6
 • Verkondiging : De pijn van God; het oordeel van God; de bekering van God
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied Psalm 111: 1,2 , 5 en 6
 • Moment van gedenken

Op Koningsdag overleed dhr. Geert Marinus van Hoef (Postweg 17). Rondom de jaarwisseling kreeg Geert te horen dat hij een kwaadaardige tumor in de slokdarm had. Hoopvol begon Geert aan een serie chemokuren, na deze intensieve behandeling zou een operatie moeten plaatsvinden. Samen met zijn vrouw Teunie, de kinderen en de kleinkinderen, hoopte hij op vermeerdering van levensjaren. Toen was daar onverwacht zijn levenseinde op vrijdag 27 april jl., hij overleed op de leeftijd van 75 jaar. In de achterliggende periode sprak hij op een bescheiden wijze zijn hoop op de Here God uit. In de afscheidsdienst op donderdag 3 mei jl. in de Maranathakerk stonden we daarom stil bij woorden uit Psalm 31: 'In Uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, U verlost mij' (Psalm 31:6). Deze woorden zijn gestoeld op Gods belofte en daarom is hopen op de Allerhoogste nooit tevergeefs! De troost en kracht van deze woorden wensen we zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte toe.

 • Moment van gedenken ; daarna zingen we : Hemelhoog 445 : 3
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Zingen tijdens de inzameling van de gaven Lied 34
 • Slotlied: Hemelhoog 335

btnluisteren btndownloaden

4 mei 2018, Dodenherdenking

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Herdenkingsdienst op 4 mei 2018

Voorganger:Ds. Wim Scheltens

 Klik op de knop Orde van dienst hieronder voor de complete orde van dienst.

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

3 mei 2018, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Rouwdienst  van Dhr. G.M. van Hoef op 3 mei 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

De uitgewerkte orde van dienst met de liederen kunt u onderaan vinden onder de knop "orde van dienst"

 • Muziek bij binnenkomst: 'Time to Say Goodbye'
 • Woord van welkom
 • Aansteken van de kaarsen door Noé, Jesse en Lotte
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 42: 1 en 5 (Psalmberijming 1773)
 • Bijdrage door Teunie en Letty
 • Gebed
 • Zingen: Psalm 84: 2 (Psalmberijming 1967)
 • Schriftlezing: Psalm 31:1-6; 12; 15-17; 20
 • Verkondiging : In uw hand leg ik mijn leven, Heer, trouwe God, u verlost mij.
 • Zingen: Blijf mij nabij (NLB 247 : 1, 3 en 5)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416: 1, 3 en 4)
 • Uitleidend orgelspel: 'Wat de toekomst brengen moge'
 • Op de algemene begraafplaats te Lunteren
 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging van Geert Marinus van Hoef
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

29 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 29 april 2018
Voorganger: Ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 838:1,2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 838:3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ez.19:10-14
 • Ps.80:4,5
 • Schriftlezing: Joh.15:1-8
 • Ps.80:6,7
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 841
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 838:4
 • Zegen
 • Gezongen amen (3x)

btnluisteren btndownloaden

29 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 29 april 2018
Voorganger: Ds. C. Fieren

 • De liederen zijn respect.:
 • Liedboek nr. 146C:1,3,7 (intochtslied)
 • Liedboek nr. 413:1,2,3 ( na bemoediging een groet)
 • Liedboek 885:1,2 (na gebed van verootmoediging)
 • Liedboek nr. 834:1,2,3 (na Gods leefregels)
 • De Schriftlezing is Johannes 21:15 t/m 17
 • Liedboek 512:1,2,3,4 (na Schriftlezing)
 • Verkondiging: Het thema van de preek is ''De vraag naar de liefde......". De kerntekst is Johannes 21:17.
 • Hemelhoog 298:1,2,3,4, (antwoordlied): ''Genade zo oneindig groot''
 • Hemelhoog 399:1,2,3, (tijdens inzameling): Samen in de naam van Jezus''
 • Hemelhoog 200:1,2,3 (slotlied): ''U zij de glorie''
 • Wilhelmus vers 1 en 6

btnluisteren btndownloaden

22 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 22 april 2018
Spoken word Peter Hansum

 • Prijs Adonai
 • Zegekroon
 • Mighty to save

Gebed en lezing

 • Niemand is als U
 • Majesteit
 • Lord I need You

Spoken word

 • No longer a slave
 • God maakt vrij
 • Nooit meer alleen

Gebed

Collecte

 • How great

Zegen aanbidding

 • U zij de glorie

ps: Onder de knop "Orde van dienst" kunt u het Spoken Word vinden van Peter Hansum om nog eens na te lezen.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 22 april 2018
Voorganger: Ds. A Juffer uit Wageningen

 • Welkom enz.
 • Intochtslied 23b:1,2
 • Stil gebed; bemoediging en groet
 • Lied 23b:5
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Fil.4:4-9
 • Lied 654:4,5
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Ez.34:1-6, 11-12
 • Lied 23c:1,2,3 (= Lied 10, Hemelhoog)
 • Schriftlezing: Joh.10:1-10
 • Lied 23c:4,5
 • Verkondiging
 • Meditatief orgel- of pianospel; kinderen terug
 • Lied 653:1,6
 • Dankgebed en voorbeden, 'Onze Vader'
 • Inzameling der gaven
 • Lied 905:4
 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Prop. C. Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 641
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 93 vers 1, 3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Romeinen 8 vers 31 - 39
 • Lied 145 vers 4 en 5
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 907
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 150A
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 675
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

15 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Ds.W. Schaap uit Veenendaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25 : 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Leefregel : 1 Johannes 1 : 5-10
 • Lied: Lied 600 : 1,2, 4 en 5: Licht, ontloken aan het donker..
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing uit het O.T. : Genesis 3 : 1-6
 • Lied: Psalm 111:6
 • Evangelielezing: Marcus 1 : 9-12
 • Lied: Lied 539 Jezus diep in de woestijn
 • Verkondiging: Thema: Het raadsel van het kwaad.
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Lied 599 : 1,2 4 en 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven . Daarbij luisteren we in stilte naar orgelspel als voorbereiding op ons slotlied
 • Slotlied
 • Opwekking 602 – Vrede van God.

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

13 april 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Gerco van den Brandhof & Daphne van Middendorp 13 april 2018
Voorganger: ds. Wim Schaap
Ouderling van dienst: Herma van Vlastuin
Diaken: Henk van Hierden
Organist: Sipke de Boer

 • Voorganger, ouderling, diaken en bruidspaar komen binnen (de gemeente gaat staan)
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon:
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Psalm 146:1 en 3
 • Tekst en woordverkondiging : 'Wees waakzaam, volhardt in het geloof, wees moedig en sterk'
 • 1 Korinthe 16: 13
 • Zingen: Hemelhoog 629
 • Inleiding op de huwelijksbevestiging
 • Onderwijzing
 • Het bruidspaar staat op
 • Zingen: lied 245:1 uit Zingende gezegend op de melodie van Psalm 136
 • Vragen:
 • Gebed
 • Zingen: lied 245: 3
 • Zegen
 • Bruid en bruidegom knielen, de voorganger legt de gehuwden de handen op
 • Zingen lied 245: 4
 • Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan aan de Paaskaars
 • Zingen : Lied 794: 2
 • Overhandiging huisbijbel
 • Zingen Psalm 119: 28
 • Dankgebed, voorbede en stil gebed
 • besloten met het zingen van ELB 376 Abba Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 791: 1,2,3 en 4
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Ds.F.A. van Velzen

 • Zingen ps.89,1+17
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen LZB 632
 • Gebed (toenadering)
 • Leefregel (Efe.5,6-14)
 • Zingen HH 387,1
 • Gebed (om Geest)
 • Kindermoment
 • Kinderen naar KND
 • Bijbellezing Mar.9,14-29
 • Zingen LZB 610
 • Verkondiging 'Geloven nu te midden van dit soort'
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen terug
 • Zingen HH 667
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed & Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen HH 374a
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

8 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 136 : 1, 8 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 136 : 11, 13 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 21:1-19 (NBV)
 • Zingen: Psalm 139 : 1, 2 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 908 : 1, 2, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 869 : 1 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 723 : 1, 2 (NLB)
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

2 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 2 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon - Paaszangdienst mmv. Het Elspeets Mannen Ensemble

  • zingen NLB 287:1 en 5 Rond het licht dat leven doet
  • zingen HH 583: 1 en 3 Gorie aan God
  • afkondigingen
  • zingen psalm 118: 1 intochtslied
  • votum en Groet
  • zingen psalm 118: 6 en 9
  • koor :HH 171 Geprezen zij de Heer
  • koor :Het is volbracht
  • koor en gemeente :HH 169 Daar juigt een toon zie bijlage
  • gebed opening van het woord
  • Zingen OLB 210: 1 en 2 Een morgen ongdacht
  • schriftlezing Markus 16: 1-8
  • koor : Jezus alleen
  • koor:  voor mij

2018-04-02-Zangdienst

 • preek
 • muzikale meditatie
 • koor: HH 605 Juigt want Jezus is Heer 2e en 3e keer het refrein door de gemeente
 • koor: Hich and lifted up Vertaling via de beamer + afdrukken op de liturdie
 • koor: De weg weer vrij
 • gebed voorbede en dank gebed
 • zingen NLB 654: 5 en 6 tijdens dit lied collecteren
 • zingen HH 200: 1,2 en 3 U zei de Glorie
 • zegen
 • zingen OLB 456: 3 amen lied
 • koor: HH 668 toegift, Daar is kracht in het bloed

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden