17 maart 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 17 maart 2019 
Voorganger: Ds. L.J. van Lingen

 • Welkom en Mededelingen
 • Intochtslied: NLB 550: 2, 3 Verheug u gij dochter van Sion
 • Stilte votum en groet
 • Lied: NLB 713: 1, 2, 3 Wij moeten Gode zingen
 • Gebed
 • Lezing: Lucas 19: 29-48
 • Lied: NLB 72: 1, 3 Geef Heer, de koning uwe rechten
 • Preek
 • Lied: NLB 125: 1, 2, 4 Wie op de Here God vertrouwen
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied:NLB 994 Voor hen die ons regeren
 • Gebeden en collecten
 • Lied: NLB 72: 4, 6 Hij zal de redder zijn der armen
 • Wegzending en zegen

btnluisteren btndownloaden

17 maart 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 17 maart 2019
Voorganger: Ds. A. Groeneveld -  2e zondag in de 40 dagentijd 

 • ORGELSPEL
 • AFKONDIGINGEN
 • Intochtspsalm: Ps.25 : 2 en 6 (staande tot na Votum en Groet)
 • Stil Gebed
 • Votum en Groet
 • (gemeente gaat zitten)
 • Ter inleiding op onze verootmoediging zingen we: Hemelhoog lied 275 vers 1 en 2 : Heer ik kom tot U..
 • Schuldbelijdenis
 • Lied 275 : 3 Zie mij voor U staan
 • Woord van bemoediging/apost. vermaan Rom.13 : 8 ev
 • Lied 275 : 4 Jezus op uw woord...
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment....
 • We zingen het Paasprojekt lied - Daarna gaan kinderen naar de nevendienst
 • Schriftlezing:Lukas 18 : 31-43
 • Ps.72 : 1 en 4
 • Verkondiging: Thema: "Een blinde ....die ziet...??!!"
 • Muzikale meditatie......
 • Gez.461: 1-2-3-7 (Liedb.1973) O Hoogt en diepte loof nu God....
 • Dankgebed-voorbede-stil gebed- gez. bidden van het Onze Vader....
 • Inzameling van de gaven.....tijdens de inzameling zingen we: Hemelhoog Lied 336.... Groot is uw trouw o Heer...
 • Lied 416 (nieuwe liedboek) Ga met God en Hij zal met je zijn...
 • Zegen.

 btnluisterenbtndownloaden

13 maart 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 13 maart 2019 - Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Prop. A.J.  Treur uit Waverveen - Dienst in de Gereformeerdekerk

 • - Lied voor de dienst: Hemelhoog 654 : 1, 2 en 3 (O, Heer mijn God)
 • - Welkom en mededelingen
 • - Zingen: Lied 146A: 1 en 3
 • - Stil gebed | votum
 • - Zingen: Lied 146A: 4 en 5
 • - Gebed
 • - Lezing 1: 2 Kronieken 1:7-13
 • - Zingen: Hemelhoog 321 : 1 en 2 (Wees mijn verlangen)
 • - Lezing 2: Lukas 11:1-13
 • - Zingen: Hemelhoog 321 : 3, 4 en 5
 • - Verkondiging: "Wat wil je dat Ik je geef?" (n.a.v. 2 Kron. 1: 7)
 • - Sela: Gebed voor de werkdag (3 coupletten, eenvoudige versie bladmuziek bijgevoegd)
 • - Gebeden (afgewisseld met Lied 302 : 2, 3 en 4)
 • - Collecte: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
 • - Slotlied: 268
 • - Zegen, waarna zingen: Lied 415: 3

 btnluisterenbtndownloaden

13 maart 2019, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Middag kinderdienst op 13 maart 2019  - Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Welkom hier in de kerk (en ook mensen die thuis meeluisteren)
 • Zingen: Psalm 136 : 1, 3, 12 (Liedboek)
 • We worden stil voor God
 • We vragen of God ons wil helpen en Hij groet ons
 • Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God (Hemelhoog nr. 88)
 • We bidden voordat wij uit de Bijbel gaan lezen
 • Zingen: Uw Woord is een lamp (Hemelhoog 494)
 • We lezen uit de Bijbel: 1 Koningen 3:1-15 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: Als je bidt zal Hij je geven (Hemelhoog nr. 101)
 • We luisteren naar de preek: Wat vraag jij?
 • Zingen: HGJB-Themalied Biddag 'Salomo, de jonge koning'
 • 2019-03-13-Biddag
 • We danken God en bidden voor elkaar en voor de wereld
 • Zingen: Laat zo je licht maar schijnen (Hemelhoog nr. 685)
 • We ontvangen de zegen van God
 • We geven voor de ander (collecte bij de uitgang)

 btnluisterenbtndownloaden

10 maart 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 10 maart 2019
Voorganger: Kees Verduijn

Invocabit

Voorganger – Kees Verduijn
Lector – Ineke van den Brink
Kamerkoor Chr. Hogeschool Ede, o.l.v. Marleen van der Kolk
Organist - Ina Tamerus

 • Orgelspel (In stilte luisteren we naar het inleidend orgelspel)
 • Mededelingen ouderling van dienst (Daarna: Allen gaan staan )
 • Koor: Introïtuslied: Bless us this day (Julie Knowles)
 • (allen blijven staan)
 • Opening: Vg. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, amen
 • Preces (NLB 191)
 • Hymn: Looft de Koning heel mijn wezen ( NLB 103c)
 • Koor: Psalmgebed – Wie in de schaduw Gods mag wonen (NLB 91a)
 • Hymn: Het woord dat u ten leven riep (NLB 316)
 • Eerste lezing: Romeinen 10:8-13
 • Koor: Magnificat, Eriks Esenvalds
 • Tweede Lezing: Lucas 4:1-13
 • Koor: Nunc Dimittis, George Dyson (Lofzang van Simeon)
 • Apostolicum, geloofsbelijdenis
 • Responses ( vervolg - NLB 191)
 • Collects (gebeden)
 • collect of the day (gebed van de dag)
 • collect for Peace (gebed om vrede)
 • collect for Aid against all Perils (gebed om hulp tegen dreigend gevaar)
 • Koor: Anthem Abendlied (Rheinberger)
 • Overweging
 • Hymn: Blijf mij nabij (NLB 247) allen: 1,3 en 5; Koor 2 en 4
 • Intercessions, (Gebeden)
 • Zegenbede
 • Orgel: Jesus bleibet meine Freude ( J.S. Bach)

10 maart 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 maart 2019
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen - 1ste zondag in de 40 dagentijd 

 • Zingen -ps.33,1+2+5
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen -HH 460 'Ik zal er zijn'
 • Gebed (toenadering)
 • Gebod (Deu.15,1-11)
 • Zingen -ps.25,9
 • Gebed (verlichting)
 • Kindermoment
 • Projectlied

Zie je die steenrijke man?
Al had hij veel van God geleerd,
door rijkdom kiest hij verkeerd.
't Is een kompas dat helpen kan.
refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

 • Kinderen naar de kindernevendienst
 • Bijbellezing Luk.19,1-10
 • Zingen -NLB 186
 • Verkondiging 'Jezus ziet ons aan'
 • 2019-03-10-Ochtend
 • Muzikale meditatie HH 352 'Jezus' liefde voor mij'
 • Zingen -HH 49 'Heer, u doorgrondt en kent mij'
 • Kinderen terug
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecten (luisterlied HH 429 'Nog voordat je bestond')
 • Zingen -NLB 531
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

3 maart 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 3 maart 2019
Voorganger: Ds A.F. Troost uit Ermelo

 • aanvangslied gezang 287:1,2,5 nlb
 • groet, bemoediging
 • inleiding op de dienst
 • samenzang psalm 36:1,2 nlb
 • gebed om gods geest
 • lezing lukas 15:11-20a nbv
 • samenzang gezang 103a:1,2 nlb
 • lezing lukas 15:20b-32 nbv
 • samenzang gezang 339a nlb
 • preek: welkom thuis
 • tekst: Hij was verloren en is gevonden. lukas 15:32 nbv
 • meditatief orgelspel
 • samenzang gezang 723 nlb
 • geloofsbelijdenis
 • samenzang staande gezang 413 nlb
 • avondgebed inzameling van de gaven
 • samenzang gezang 103c:1,2 nlb
 • heenzending en zegen,
 • orgelspel

 btnluisteren btndownloaden

3 maart 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 3 maart 2019
Voorganger: Ds. C.J. Fieren

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied 146 C vs 1, 3 en 7
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Hemelhoog 16 'Als een hert...'
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Lied 885 vs 1 en 2
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding: Efeze 5 : 1 t/m 9
 • Lied Hemelhoog 88 : 'Zoek eerst het koninkrijk van God'
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • projectlied:

Ken je 't verhaal van de zoon
die wegliep uit zijn vaders huis?
Verloren en zonder loon,
de sleutel zegt hem: 'welkom thuis!'

 

refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: Mattheus 5 : 13 t/m 17 en Johannes 8 : 12
 • Lied Hemelhoog 679 vs 1 en 3 'Heer uw licht en uw liefde schijnen'
 • Preek/ Verkondiging kerntekst Mattheus 5 : 14 en 16.
 • Thema: 'Laat je licht schijnen voor de mensen'
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 838 vs 1 en 4
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • lied tijdens de collecte (youtube): Hemelhoog 685 'Laat zo je licht maar schijnen' of Hemelhoog 653 'Laat mij zijn een instrument'
 • Slotlied Hemelhoog 472 vs 1 en 2 'Ga nu heen in vrede'
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

24 februari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 24 februari 2019
Voorganger: Ds. A.M. Verbaan-vd Heuvel uit Ermelo

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Lied 248
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Psalm 131
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing
 • Jozua 6
 • Zingen: Psalm 51: 2 en 5
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 919
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen aansluitend: Lied 939
 • Dank-
 • Voorbeden,
 • Stil Gebed
 • afgesloten met het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 263

 btnluisteren btndownloaden

24 februari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 24 februari 2019
Voorganger: Ds. C. Hendriks

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Hemelhoog nummer 632
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 122 vers 1 en 3
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Hemelhoog 275
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst zingen Hemelhoog 33 volgens uw opgave
 • Lezingen Johannes 5 vers 1 - 18
 • Lied 943 nieuwe liedboek
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel Hemelhoog 686 zou gespeeld kunnen worden
 • Antwoordlied Lied 656 nieuwe liedboek
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (youtube filmpje van Bethesda Jeruzalem met muziek er onder wellicht?)
 • Slotlied Hemelhoog 359
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

17 februari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 17 februari 2019
Voorganger: Voorganger: Cock Kroon / Organist: Marco Bouw
Thema: Liederen van verzet (alle liederen komen uit de bundel van Joh. de Heer)

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: nr. 505 Gij die gelooft, verheugt u samen
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: nr. 528 Rots waarop wij bouwen
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: nr. 413 : 1, 2, 3 / Een vaste Burcht is onze God
 • Schriftlezing: Handelingen 16:14-34
 • Zingen: nr. 351 vers 1, 2, 4, 5 / ’t Hijgend hert…
 • Verkondiging: Liederen van verzet
 • Zingen: - nr. 80 Elk uur, elk ogenblik -
 • nr. 62 Jezus mijn Heiland
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: - nr. 120 Heer, ik geef me aan U volkomen -
 • nr. 89 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

17 februari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 17 februari 2019
Voorganger: Ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied 133:1,2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 133:3
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: 1 Joh.4:7-10
 • Lied 415:3
 • Kindermoment
 • Schriftlezing(en): Luc.6:27-38
 • Lied 316:1,4
 • Verkondiging: "van wie ben jij er één?"
 • Lied 912:1,5,6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven; https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc
 • LvK 568a
 • Hemelhoog 405
 • Lied 755
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

10 februari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 10 februari 2019
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen / Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

'Grotere gerechtigheid dan godsdienstige mensen' n.a.v. Matteüs 5,17-48

 • Zingen -ps.24,1+2+3
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen -ps.22,1+13
 • Voortzetting viering avondmaal
 • *Geloofsbelijdenis
 • *Zingen -ps.23c,2+4+5
 • *Gebed
 • *Zingen -NLB 273,4+5
 • *Uitnodiging
 • *Uitdeling & gemeenschap
 • *Bijbellezing (Mat.9,10-13)
 • *Zingen -NLB 381,6
 • *Dankzegging
 • Gebed
 • Bijbellezing Mat.5,17-20+43-48
 • Zingen -ps.119,30+31
 • Verkondiging 'Grotere gerechtigheid dan godsdienstige
 • mensen'
 • Muzikale meditatie
 • Zingen -NLB 841
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen -NLB 939
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

10 februari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 februari 2019 Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen

'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid' n.a.v. Matteüs 5,1-16 

 • Zingen -ps.146,1+2+3
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen -ps.65,2+5
 • Gebed
 • Kinderlied -HH 338
 • Kinderen >KND
 • Bijbellezing Mat.5,1-16
 • Zingen -HH 343
 • Verkondiging 'Gelukkig wie hongeren en dorsten naar
 • gerechtigheid'
 • Muzikale meditatie
 • Zingen -HH 175
 • Viering avondmaal
 • *Vrede wensen
 • *Woorden instelling
 • *Onderwijs
 • *Gebed
 • *Zingen -NLB 381,3+4+5
 • *Uitnodiging
 • *Gemeenschap
 • *Bijbellezing (Psa.130,1-4 +5-6 +7-8)
 • *Zingen -NLB 801,1 +3 +8
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen -HH 669
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden

3 februari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 3 februari 2019
Voorganger: Voorganger: Cock Kroon / Spreker: Marco Bouw
Gezamenlijke ZWO dienst in de Gereformeerdekerk

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 146c : 1 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 146c : 3, 7 (Liedboek 2013)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20
 • Zingen: Hemelhoog 122 : 1, 4
 • Verkondiging: 'De minst bereikte mensen' (I)
 • Zingen: Hemelhoog 343 : 1 t/m 6 'Ik ben'
 • Bijdrage Marco Bouw: 'De minst bereikte mensen' (II)
 • Zingen: Hemelhoog 420 'Heer wijs mij uw weg'
 • Dankgebed en voorbede (door Marco)
 • Inzameling van de gaven + filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GxHCFQegwT0&t=46s
 • Zingen: Opwekking 551 'Ik zie uit naar de dag'
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

3 februari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 3 februari 2019 -Afscheid van Ds. Hansum en zijn gezin en Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Hemelhoog 669 Bouw uw koninkrijk -koor-
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Hemelhoog 391 Breng ons samen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Als ons gebed om ontferming zingen we: Psalm 130c Uit de diepten roep ik U
 • Leefregel: Filippenzen 3: 10-16
 • Zingen: Hemelhoog 600 Jezus, wat een heerlijke naam
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied: Hemelhoog 302 Ho! Stop!
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Lukas 9: 51-62
 • Zingen: Blijf in Mij -melodie Hemelhoog 386-
 • Verkondiging: 'Ogen op de weg, handen aan het stuur'
 • Muzikale meditatie: https://www.youtube.com/watch?v=1u15rLnL9Gc Antwoordlied: Dear Lord and Father of mankind/O Heer die onze vader zijt LvK Gz 463 -afwisselend koor en gemeente-
 • Kinderen van de middenbouw komen terug
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Zingen: LB1006 Onze Vader in de hemel
 • Collecten
 • Tijdens de collecten: I still haven't found what I'm looking for -koor-
 • Woorden van afscheid
 • The Lord bless you and keep you -koor-
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op www.preach-it.nl

btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

27 januari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 27 januari 2019
Voorganger: ds. J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Zingende gezegend 213
 • Dit huis een herberg onderweg (melodie psalm 84)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 25: 4 en 6 God is goed, hij is waarachtig
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteus 11,28-12,8
 • Zingen: Hemelhoog 433 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Verkondiging 'Een lichte last'
 • Luisterlied: Elly en Rikkert – Mijn juk is zacht
 • Antwoordlied Psalm 32,3 Gij zijt o Heer mijn schuilplaats en mijn haven
 • Gebeden
 • Collecten
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: LB 246b: 1,2,5 en 7 De maan is opgekomen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op www.Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 27 januari 2019 -Kerkschooldienst
Voorganger: Cock Kroon

 • 2019-01-27-A
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 62 : 1 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 62 : 4, 5 (Liedboek 2013)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Lezing van de Tien Geboden
 • 2019-01-27-C
 • Zingen: Hemelhoog 390 (Dit is mijn gebod)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw Groep 1-3
 • Zingen: Hemelhoog 382 : 1, 2 (Lees je Bijbel)
 • Kinderen naar kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • Lezing: 1 Samuël 1:1-20 (NBV)
 • Zingen: Lied 837 : 1, 2 (Liedboek 2013)
 • Verkondiging: Leer ons bidden!
 • 2019-01-27-B
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Zingen in beurtzang: Ps. 81 : 1-allen, 5-dames, 8-heren, 9-allen (Liedboek 2013)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met gezongen Onze Vader, Hemelhoog 547
 • Inzameling van de gaven: Luisterlied Kinderopwekking 203
 • Zingen: Hemelhoog 723 (Hef je hoofd omhoog)
 • Zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

20 januari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 20 januari 2019
Voorganger: Jan den Ouden

 • Band speelt voor aanvang van de dienst 1 of 2 nummers (+/- 18.50)
 • Kerkenraad en jd commissie komt binnen en gaat zitten
 • Welkom & afkondigingen
 • Intochtslied:
  Opw 685: Hosanna, met ons lied Heer (F)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen
  Opw 671: Lof, aanbidding (A)
  Opw 481: Ik aanbid U (F)
 • Gebed
 • Zingen
  Opw 618: Jezus, Hoop van de volken (G)
 • Schriftlezing
 • Zingen
  Opw 662 God Regeert (G)
 • Overdenking
 • Zingen
  Opw 687 Heer, wij mij Uw weg (Bm-Cm)
  Neem mijn leven, laat het heer (KK versie, Eb)
 • Slotgebed
 • Collecten (band speelt alvast akkoorden Groot is uw trouw)
 • Slotlied /Zegenlied
  Groot is Uw trouw, O Heer (KK versie)

btnluisteren btndownloaden

20 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 20 januari 2019 -Doopdienst
Voorganger: ds. J Hansum

In deze dienst wordt de doop bediend aan: Boaz Plantinga - Femm Evers – Sylvie Hardeman – Bas Pater – Esmee Ploeg – Fenne Schuurman – Siebe & Abe Telgen - Julius Welink

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: HH 479 Heer U bent mijn leven
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 105: 3 God die zich aan ons openbaarde
 • Presentatie van de dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen (dopelingen worden binnengebracht)
 • Gedicht (gelezen door Marit Plantinga)
 • Bediening van de Doop
 • Ontsteken doopkaarsen (tijdens aansteken speelt combo Gods zegen voor jou – Sela)
 • Vraag aan gemeente
  Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen? Antwoord: ja, dat willen wij.
 • Zingen: LB363 Dat s' Heren zegen op u daal (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Moment met de kinderen Stip of ster (youtube)
 • Kinderlied HH503 God kent jou
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Lukas 3: 21- 4: 14a
 • Zingen: HH 420 Heer wijs mij uw weg
 • Verkondiging : 'Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.' (Lukas 4,22b)
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 637 Houd me dicht bij U
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • HH 547 Onze Vader die in de hemelen zijt
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we: HH 429 Nog voordat je bestond
 • Slotlied: HH 473 Gebed om zegen
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op www.Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 januari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 13 januari 2019
Voorganger: ds. J. Meertens

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 80 vers 1, 6 en 7
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 654 vers 1 5 en 6
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Psalm 85
 • Lied 85 vers 1, 3 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 746
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 195
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 246b 1,3,5 en 7
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

13 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 13 januari 2019
Voorganger: ds. J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH617a Tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 95: 1,3 Steek nu voor God de loftrompet
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Hebr 3: 12-15
 • Psalm 95: 4 (oude berijming)

Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

 • Moment met de kinderen (middenbouw)
 • Op Toonhoogte 124 Dit is de dag
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 4: 14-30
 • LB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • LB 316: 1,4 Het woord dat u ten leven riep
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed
 • HH545 Onze Vader in de hemel
 • Collecte - Tijdens de collecte geluidsbestand afspelen:
 • En HH605 (Juich want Jezus is Heer) projecteren
 • Slotlied: LB416 Ga met God en Hij zal met u zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? DAt kan op www.Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

6 januari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 januari 2019
Voorganger: ds. W. Koelewijn

 • Psalm 84: 1,5
 • Lied 837: 1,4
 • Psalm 119: 13,37,49
 • Lied 489: 1,2
 • Lied 518: 2
 • Lied 209
 • Schriftlezing: Lucas 2: 40-52

btnluisteren btndownloaden

6 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 6 januari 2019
Voorganger: ds. W. van Saane, Beiroet

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: LB 518: 1, 3 en 5 'Hoe helder staat de morgenster'
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 72 : 1 en 6
 • Leefregel
 • Zingen HH 649 'Licht van de wereld'
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Zingen LB 520 'De wijzen, de wijzen' (beurtzang)
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Efeziërs 3:1-12
 • Zingen: LB 919: 1, 2, 3 en 4 'Gij die alle sterren houdt'
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: LB 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 'Zoekend naar licht, hier in het duister'
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Luisterlied: Sela, 'In het licht'
 • Zingen: LB 967: 1, 2, 3 en 4 'Zonne der gerechtigheid'
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

1 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 januari 2019
(nieuwjaarsdienst in de Maranathakerk)
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • - Intochtslied: Psalm 101: 1,2 (staande).
 • - Stil gebed, Votum en Groet.
 • - Zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer, Lied 157: 1,2,3,4
 • - Gebed
 • - Bijbellezing: Psalm 8, Lucas 2: 21.
 • - Zingen: Psalm 8
 • - Meditatief woord.
 • - Zingen: Een rijke schat van wijsheid, Lied 313: 1,2,5.
 • - Dankgebed en voorbeden.
 • - Collecte voor Open Doors
 • - Slotlied: Jezus, ga ons voor, Lied 835 (staande)
 • - Zegen, waarna we zingen: Zegen ons, Algoede, ', Lied 415: 1,2,3.

btnluisteren btndownloaden