10 april 2020, Avonddienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line vrijdag 10 april - Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur – 20.30 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: Cock Kroon
-------------------------------------------------------------------------------------------------

btnluisteren btndownloaden

9 april 2020, Vesper

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line donderdag 9 april
19.30 uur – 20.00 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: ds. Wim Scheltens
Thema: Jezus veroordeeld
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgelspel: Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 731)
https://www.youtube.com/watch?v=GxFIqL7JeBc
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 63 : 1, 2, 3
https://www.youtube.com/watch?v=rRRNul9eyr4
Gebed
We lezen uit de Bijbel: Marcus 15:1-15
Overdenking
Orgel: Ik wil mij gaan vertroosten
https://www.youtube.com/watch?v=yZDiklrnjFs
Zingen: O lam dat lijdt en duldt en draagt
https://www.youtube.com/watch?v=coTUgwCyjKE
We bidden het Onze Vader
Zingen: God die ons heeft voorzien
https://www.youtube.com/watch?v=yNljD2frSHY
We gaan heen in stilte

btnluisteren btndownloaden

8 april 2020, Vesper

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line woensdag 8 april
19.30 uur – 20.00 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: dhr. Cock Kroon
Thema: Jezus verloochend
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgelspel: Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 647
https://www.youtube.com/watch?v=08dRG-7KrHA
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 42 : 1 en 5
https://www.youtube.com/watch?v=d-wrC4HWavc
Gebed
We lezen uit de Bijbel: Marcus 14:66-72
Overdenking
Orgel: O Mensch, bewein dein Sunde gross (J.S. Bach)
https://www.youtube.com/watch?v=n_iooAI6dH4
Zingen: Alles wat over ons geschreven is
https://www.youtube.com/watch?v=kaG9SQLBThI
We bidden het Onze Vader
Luisteren-zingen: Man van smarten (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=GfmJ1dE5JXQ
We gaan heen in stilte

btnluisteren btndownloaden

7 april 2020, Vesper

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line Vesper dinsdag 7 april
19.30 uur – 20.00 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: Cock Kroon
Thema: Jezus verhoord
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Orgelspel: Leer mij O Heer Uw lijden recht betrachten (ca. 3 minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=_QxdHszI3b4
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 34 : 1 en 9
https://www.youtube.com/watch?v=sEF_beXJw_k
Gebed
We lezen uit de Bijbel: Marcus 14: 61-65
Overdenking
Orgelspel: O hoofd vol bloed en wonden
https://www.youtube.com/watch?v=B2LNn8zHcTo
Zingen: O hoofd vol bloed en wonden
https://www.youtube.com/watch?v=KfUHGIJ6cQs
We bidden het Onze Vader
Zingen: Psalm 26 : 1, 5
https://www.youtube.com/watch?v=5vlhK-o_UNY
We gaan heen in stilte

btnluisteren btndownloaden

6 april 2020, Vesper

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Liturgie On-Line Vesper maandag 6 april
19.30 uur – 20.00 uur – Maranathakerk Lunteren
Voorganger: dhr. Alex Brinkman

Thema: Jezus voorgeleid
Orgelspel: Psalm 22 (ca. 6 minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=num3JtI_T8A
Welkom en begroeting
Zingen: Psalm 43 : 3 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA
Gebed
Lezen uit de Bijbel: Marcus 14:53-60
Overdenking
Orgelspel: Jezus om Uw lijden groot
https://www.youtube.com/watch?v=gzNxu0E44Jk
Zingen: Ik wil mij gaan vertroosten
https://www.youtube.com/watch?v=l3hDBWSUEHI
We bidden het Onze Vader
Zingen: Agnus Dei (Sela)
https://www.youtube.com/watch?v=ojtUQXId7uI
We gaan heen in stilte

 btnluisteren btndownloaden

5 april 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 5 april 2020 - On-line dienst - ook te volgen via kerk-tv
Voorganger ds. C. Hendriks - Palmzondag

welkom en mededelingen
lied: psalm 91a wie in de schaduw Gods mag wonen
Stil gebed, bemoediging en groet
drempelgebed
‎Hemelhoog 523 ‎Ik geloof in God de Vader
Stil gebed, bemoediging en groet
Kindermoment
Schriftlezing: Exodus 12 vers 21 – 28
Schriftlezing: Openbaring 12 vers 1 - 12
lied: Een weg naar U
Verkondiging
‎Hemelhoog 345 ‎Ik heb vaste grond gevonden
Gedicht
Lied 1003 Stil is de straat overal
Gebed
Voorbede, dankgebed, stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug van hun eigen dienst
inzameling van de gaven
lied Mijn toevlucht
Zending en zegen
btnluisteren btndownloaden

29 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 maart 2020 - On-line dienst - ook te volgen via kerk-tv
Voorganger ds. A. Juffer

Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen
Lied 121:1,2 (Ik sla mijn ogen op en zie…)
Stil gebed. Bemoediging en groet
Lied 121:3,4
Gebed om ontferming: lied 130:1,2 (we zingen dus dit gebed met de woorden van Ps.130:1,2, Uit diepten van ellende…)
Aansporing tot nieuw leven: Fil.4:4-7 (NBV)
Lied 130:3,4
Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing: Ps.130 (NBV)
Lied 942 (Ik sta voor U in leegte en gemis)
Verkondiging
Lied 864:1,3,5 (Laat ons de Heer lofzingen…)
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling
Lied 416 (Ga met God…)
Zegen

 btnluisteren btndownloaden

25 maart 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van dhr. Westerink op 25 maart 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 maart 2020 - On-line dienst - ook te volgen via kerk-tv
Voorganger dhr. J. Kroon (kerkelijk werker)

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: Psalm 36 : 2
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Psalm 36 : 3  (dezelfde link als 1e)
We belijden ons geloof
Zingen: HH 591 : 1, 3, 4
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment – Matthijs Vlaardingerbroek
Schriftlezing: Lukas 8:26-39
Zingen: NLB 534 : 1, 3, 4
Verkondiging: Gebonden – Ontbonden - Verbonden

2020 03 22 Ochtend
Zingen: Gezang 117 : 1, 4, 7 (Hoe zal ik U ontvangen, Liedboek 1973)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven, tijdens collecte zingen: HH 603
Zingen: Psalm 138 : 3, 4
Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

15 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 maart 2020
Voorganger dhr. A. Brinkman

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Liedboek 84a: 1, 2 & 4 “Wat hou ik van uw huis”
Stil gebed, bemoediging en groet
Vervolg intochtslied: Liedboek 84a: 5 (incl. eindregel “Wat hou ik van uw huis!”)
Gebed van toenadering
Woord van bevrijding: Johannes 3: 14-17
Lied: HemelHoog 125: 1, 2 & 3 “Als je veel van iemand houdt”
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Eerste Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33
Lied: Liedboek 837: 1 “Iedereen zoekt U, jong of oud”
Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21
Lied: Liedboek 837: 3
Verkondiging met als thema: Twijfel
Muzikale meditatie
Antwoordlied: Liedboek 939: 1, 2 & 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”
Kinderen komen terug
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
Collecten
Zingen tijdens de collecten: “Heer, wijs mij uw weg”.:
Slotlied: Liedboek 150a: 1, 2, 3 & 4 “Geprezen zij God”
Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden

11 maart 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 11 maart 2020 - Biddag voor Gewas en Arbeid

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 - Intochtslied: Psalm 145:1, 2.
- Stil gebed, Votum en Groet,
- Zingen: Psalm 145: 4.
- Gebed.
- Bijbellezing: Matteüs 15: 21-28
- Zingen: Lied 103c: 1,2,3
- Verkondiging: Kruimels zijn genoeg
- Zingen: Psalm 65: 1,2,5
- Voorbeden.
- Collecte
- Slotlied: Lied 117a
- Zegen met als amenlied: Lied 415:3.

 btnluisteren btndownloaden

11 maart 2020, middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Middagdienst op 11 maart 2020
Voorganger Cock Kroon (Kerkelijk werker)

Kinderbiddagdienst 11 maart 2020 – Maranathakerk Lunteren -
Thema: Vraag gerust!
Voorganger: Cock Kroon - Orgel/Piano: Sipke de Boer
Welkom
Zingen: HH 582a en Psalm 116 : 1 (NLB)
We worden stil voor God
We vragen of God ons wil helpen en Hij groet ons
We spreken uit in Wie we geloven (geloofsbelijdenis)
Zingen: Zoek eerst het Koninkrijk van God (HH 88)
We bidden voordat wij uit de Bijbel gaan lezen
Poppenspel
Zingen en luisteren: ‘Ik neem even de tijd’ (Kinderopwekking) -
We lezen uit de Bijbel: Lukas 11:1-13 (Bijbel in gewone taal)
Zingen het themalied: Als je bidt zal Hij je geven (HH 101)
We luisteren naar de preek: Vraag gerust
Zingen: God heeft een plan (HH 675)
We danken God, bidden voor elkaar en voor de wereld, sluiten af door te zingen: Onze Vader (HH 547)
Zingen: De Here zegent jou (HH 61)
We ontvangen de zegen van God
We geven voor de ander (collecte bij de uitgang)

   btnluisteren btndownloaden

8 maart 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Vesper op 8 maart 2020
Voorganger Kees Verduijn


Orde van dienst onder de knop hieronder.

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden

8 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 8 maart 2020
Voorganger Dr N. v/d Voet uit Veenendaal

Thema: de zoom van het kleed van Jezus

Zang bij de collecte: Hemelhoog 563 Vader God ik vraag me af
i.o.m. Nico gewijzigd in Opw. 34
Welkom en afkondigingen
Intochtslied Liedboek Psalm 92:1,2 Waarlijk dit is rechtvaardig
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Liedboek Psalm 106:1 Loof nu de Heer want Hij is goed
Gebed van toenadering/verootmoediging
Tien Woorden Ex. 20 NBV
Lied Hemelhoog 383 Maak mij rein voor U
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezingen Jesaja 6:1-7 en Lukas 8:43-48 NBV
Lied Liedboek Gezang 612:1,2,3 Wij komen als geroepen
Preek/ Verkondiging over Lukas 8:44 de zoom van het kleed van Jezus
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Liedboek Psalm 111:1,2 Van ganser harte loof ik Hem
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven zingen. Opw. 34, ik wandel in het ligt met Jezus
Slotlied Liedboek Gezang 786:1 Wij zingen God ter ere
Zegen

  btnluisteren btndownloaden

6 maart 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Mw. C.J. van Benthem-Ijken (Corrie) op 6 maart 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 maart 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 maart 2020
Voorganger ds. J. Visser uit Ermelo

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 139:1,4,9
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied Psalm 122:2
Gebed
Schriftlezing Richteren 14,1-7
Lied NLB 769:1,5
Schriftlezing Matteus 7,28 -8,1
Lied Psalm 68:7
Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Psalm 95:1,3
Geloofsbelijdenis gelezen staande
Lied Psalm 68:12
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied NLB 754:1,2
Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

1 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 maart 2020
Voorganger ds F.A. van Velzen uit Amersfoort

 • Zingen Psalm 43,3+4 (‘O God, kom mijn geding beslechten’)
  Stil gebed
  Votum & groet
  Zingen Hemelhoog 629 (‘Heer, ik kom tot U, neem mijn hart’)
  Gebed (nadering)
  Gebod Matteüs 4,1-11 (NBV)
  Zingen Psalm 91a,2 (‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’)
  Gebed (Geest)
  Kindermoment (leiding KND)
  Kinderen weg
  Bijbellezing Markus 2,1-12 (NBV)
  Zingen Hemelhoog 98 (‘Vier mannen en een zieke vriend’)
  Verkondiging ‘Bij Jezus gebracht’
 • 2020 03 01 Ochtend
  Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 438 ‘Vader, daal nu met uw Geest neer’)
  Zingen Hemelhoog 395 (‘Ik wil jou van harte dienen’)
  Kinderen terug
  Dankgebed & voorbede (+stil gebed/ Onze Vader)
  Collecten (suggestie: Hemelhoog 336 ‘Groot is uw trouw, o Heer’)
  Zingen Hemelhoog 181,3+4 (‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’)
  Zegen

 btnluisteren btndownloaden

23 februari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 23 februari 2020
Voorganger da. A.M. Verbaan-vd Heuvel

 • Welkom & Mededelingen
  Lied 248
  Bemoediging en Groet
  Psalm 131
  Gebed om de Geest
  Schriftlezing: Jacobus 1: 1-18
  Psalm 139: 1
  Schriftlezing: Jacobus 1: 19-27
  Psalm 139: 2
  Overdenking “Horen is niet genoeg”
  Lied 345
  Geloofsbelijdenis,
  Aansluitend Lied 939
  Gebeden, Onze Vader
  Inzameling van de gaven
  Lied 263
  Zegen

 btnluisteren btndownloaden

23 februari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 23 februari 2020
Voorganger ds A.F. Troost uit Ermelo

• Orgelspel, welkom, mededelingen
• Aanvangslied psalm 27:1,2 liedboek – zingen en bidden
• Stil gebed, groet en bemoediging
• Inleiding op de dienst
• Gebed om ontferming
• Lofzegging
• Samenzang lied 373 hemelhoog
• Woorden ten leven
• Samenzang psalm 97:5,6 liedboek – zingen en bidden
• Gebed om gods geest
• Moment met de kinderen en kinderlied
• Schriftlezing micha 7:1-8 nbv
• Samenzang gezang 653:1,4 liedboek – zingen en bidden
• Schriftlezing johannes 8:12-20 nbv
• Samenzang gezang 834 liedboek – zingen en bidden
• Preek als het licht is in mijn ziel
• Tekst ik ben het licht voor de wereld. Johannes 8:12 nbv
• Muzikale meditatie
• Samenzang lied 33 adem van boven (m.: gezang 213 liedboek – zingen en bidden)
Allen: Als het licht is in mijn ziel, droom ik, droom ik duizend dromen;
als ik in de stilte kniel, zie: een hoge stad vol bomen,
hemel, aarde, één paleis - paradijs.

Meisjes en vrouwen: Als het licht is in mijn ziel vlucht wat deze dag verdonkert,
krijg ik meer dan mij ontviel: als het Licht der wereld flonkert
bloeit de blijdschap in mijn hof - God zij lof!

Jongens en mannen: Als het licht is in mijn ziel worden de woestijnen wegen, -
hoeveel woede mij bezielt, nooit houdt haat de hemel tegen;
liefde zoekt, zij is niet blind, - liefde vindt.

Allen: Als het licht is in mijn ziel opent zich de Hof van Eden,
sta ik, als een kind dat viel, midden in een tuin van vrede
voor Gods lachend aangezicht: opgericht.

• De kinderen komen terug
• Dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze vader
• Inzameling van de gaven
• Slotlied lied 632 hemelhoog
• Heenzending, zegen
• Orgelspel

 btnluisteren btndownloaden

16 februari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 16 februari 2020 - Zangdienst
Voorganger: Cock Kroon / Organist: Ina Tamerus

m.m.v. Schaffelaarkoor Barneveld o.l.v. Gusanne van den Brink
piano: Gerard Geurts

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 667 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: HH 667 : 2, 3
 • Schaffelaarkoor:
  - My Lord what a morning
  - Spirit of the living God
  - Bushes and briars
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen: Psalm 66 : 1, 2
 • 1e Schriftlezing: Exodus 15:19-20
 • Zingen: Psalm 66 : 3, 4
 • 2e Schriftlezing: Romeinen 12:19-21
 • Verkondiging: Zingen van verwondering
 • Zingen: HH 654 : 1, 2, 3
 • Schaffelaarkoor:
  - Vreugde, vreugde louter vreugde
  - Vaste rots van mijn behoud
  - Festcantate
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven – zingen: NLB 103c : 1, 3, 5
 • Koor- en samenzang: NLB 416 : 1, 2, 3, 4
  1e couplet: koor
  2e couplet: koor+gemeente
  3e couplet: koor
  4e couplet: koor+gemeente
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden

16 februari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 16 februari 2020
Voorganger ds Jaap Hansum - Doopdienst

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Noor Bloemendal, Isa Bos, Feija van Dijk, Hanna Hardeman en Joris Snellen

 • Welkom en mededelingen
  Intochtslied: HH 617 Tienduizend redenen
  Stil gebed, bemoediging en groet
  Zingen: LB 939 Op U alleen, mijn licht en kracht
  Woorden bij de doop
  Gebed
  Doopvragen
  Zingen: Psalm 79: 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren
  Dopelingen worden binnngebracht
  kinderen van familie/vrienden rond het doopvont)
  Per echtpaar: delen van doopbrief en bediening doop
  Ontsteken doopkaarsen
  Vraag aan gemeente:Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen?
  Antwoord: Ja, dat willen wij.
  Zegenlied: LB 363 Dat s Heren zegen op u daal
  Dopelingen worden de kerk uitgedragen
  Gebed
  Kindermoment (OB – Debbie)
  Kinderlied HH 115 liefde blijdschap vrede
  Kinderen naar KND
  Schriftlezing: 21: 1-8
  Zingen: HH 679 Heer uw licht en uw liefde schijnen
  Verkondiging
  2020 02 16 Ochtend
  Muzikale meditatie
  Antwoordlied: HH 732 Ooit komt er een dag
  Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
  Collecten Tijdens collecte wordt afgespeeld: Gods zegen voor jou (Sela)
  Slotlied: HH 200 U zij de glorie
  Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

15 februari 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van dhr. Peter v/d Steeg op 15 februari 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

9 februari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 9 februari 2020 - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Cees Hendriks

Welkom en Mededelingen
Psalm 107 vers 1 en 4
Stilte, bemoediging en groet
NLB 280 vers 1, 2, 6 en 7
Geloofsbelijdenis
NLB 867
Gebed – Onze Vader
NLB 840
Uitnodiging
Uitdelen + uitdeelwoorden
Bijbeltekst : enkele woorden uit psalm 116
NLB 376 vers 7 Jezus ware levensspijze
Dankzegging
Dankgebed + gebed om de Geest bij de opening van het Woord
Lezing: Mattheus 5 vers 17 - 48
Preek: Wees dus volmaakt zoals Uw hemelse Vader volmaakt is
Hemelhoog 679 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
Dankgebed
Collecten
Hemelhoog 627 Abba Vader U alleen
Zegen

btnluisteren btndownloaden

9 februari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 9 februari 2020
Voorganger ds Cees Hendriks - Viering Heilig Avondmaal

Welkom en mededelingen
Hemelhoog 278 het woord van God brengt goede vruchten voort
Stil gebed, bemoediging en groet
Psalm 147 vers 1 en 2
Leefregel: 1 Thessalonicenzen 5: 5b-11 nieuwe bijbel vertaling
Hemelhoog 275 Heer ik kom tot U
Gebed om de Geest
Kinderlied volgens rooster
Kinderenmoment door nevendienst zelf verzorgd
Schriftlezing: Mattheus 5 vers 1 – 16 nieuwe bijbel vertaling
NLB 1010 Geef vrede Heer geef vrede
Verkondiging, thema : Jullie zijn het zout van de aarde
Muzikale meditatie Sela : aan Uw tafel
Antwoordlied: NLB838 vers 1 en 4 O grote God die liefde zijt
Woorden bij de tafel
Gebed – Onze Vader
Lied van toebereiding: Hemelhoog 519 Heer wij komen vol verlangen
Nodiging
Bediening
Na tafel 1: Lezen psalm 103 : 1-7, zingen NLB 376 vers 2
Na tafel 2:Lezen P 103 : 8 - 14 zingen NLB 376 vers 4
Na tafel 3:Lezen P 103 : 15 - 22 zingen NLB 376 vers 6
Gebed
Slotlied: NLB 725 Gij boden voor Gods toon
Zegen

   btnluisteren btndownloaden

6 februari 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van dhr. Jan Coenraad Boon op 6 februari 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

  btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

2 februari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 2 februari 2020 - ZWO dienst
Voorganger: ds. Patty - dienst is in de Molukse kerk

Helaas is het niet mogelijk om deze dienst te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en is er ook geen orde van dienst beschikbaar.

 

2 februari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 2 februri 2020
Voorganger ds B.G. Versteeg - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • - Welkom en afkondigingen
 • - Lied 84A:1,2,3 (Wat hou ik van Uw huis)
 • - Stil gebed, bemoediging en groet
 • - Lied 84A:4,5 (Ach hoor en kijk naar mij)
 • - Gebed van toenadering
 • - Leefregel
 • - Lied 837:1,2 (Iedereen zoekt U jong of oud)
 • - Gebed om de heilige Geest
 • - Moment met de kinderen - Zingen Hemelhoog 609 (Machtig God sterke rots)
 • - Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • - Schriftlezing: Jeremia 18:19-23 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • - Hemelhoog 420:1,2 (Heer wijs mij Uw weg)
 • - Schriftlezing: Matteüs 5:17-20 en 38-48 (Nieuwe Bijbelvertaling)
 • - Lied 146C:1,5,6 (Alles wat adem heeft love de Here)
 • - Preek - Is het volgen van Jezus zo hoog mogelijk springen?

2020 02 02 Ochtend

 • - Muzikale meditatie
 • - Lied 838:1,2,4 (O grote God die liefde zijt)
 • - Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • - Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • - Inzameling van de gaven – Luisterlied: ‘Blijf in mij’ van Sela
 • - Slotlied: 891:1,2 (Alleen Nederlandse tekst) (Heer ik kom bij U)
 • - Zegen

   btnluisteren btndownloaden

26 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 26 januari 2020
Voorganger: ds J. Steenkamp (Stellenbosch - Zuid Afrika)


Welkom en afkondigingen
Zingen: Psalm 34 : 1
Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: Ps. 34 : 5, 7
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: 2 Kronieken 34:1-7
Zingen: NLB 905 : 1, 3, 4
Verkondiging: "Welke boom plant jij in jouw bos?"

2020 01 26 Avond
Zingen: HH 380 (2 x)
Belijdenis van het geloof
Zingen: NLB 939 : 1, 3
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte – Luisterlied: Hier ben ik Heer | Sela
Zingen: HH 408
Zending en zegen (met gezongen ‘amen’)

btnluisteren btndownloaden

26 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 26 januari 2020
Voorganger dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 146 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 146 : 2, 3
 • Lezing van de Tien Geboden
 • Zingen: HH 299
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw Groep 1-3
  Kinderen gaan naar de kindernevendienst, nemen lantaarns mee
 • Schriftlezing: Lukas 19:1-10
 • Zingen: NLB 531 : 1, 2, 3
 • Verkondiging: God roept je bij je naam
 • 2020 01 26 Ochtend C
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 501
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, luisterlied: God roept ons (Sela)
 • Zingen: HH 600 : 1, 2, 3
 • Zending en zegen (zingend beamen)

   btnluisteren btndownloaden

19 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 19 januari 2020
Voorganger: ds L.J. van Lingen

● Welkom en mededelingen
● Lied 103: 1, 2 Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren
● Stil gebed, bemoediging en groet
● Aanvangstekst: Romeinen 8:14-16
● Lied 902: 6, 7 Is God de Heer maar voor mij
● Gebed
● Schriftlezing(en): Mattheüs 25:14-21; Johannes 16: 12-15; Galaten 5: 19-25
● Lied 25: 2, 6 Heer, ik hef mijn hart en handen
● Verkondiging: De Geest als Regisseur
● Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
● Lied 675: 1, 2 Geest van hierboven
● Geloofsbelijdenis
● Lied 966: 5 Lof Vader, Zoon en Heilige Geest
● Gebed
● Inzameling van de gaven
● Avondlied 263 Wees Gij mijn toevlucht
● Zegen
● Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

19 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 19 januari 2020
Voorganger ds. J. van Slooten

 • Mededelingen / Welkom
 • Psalm van intocht: Psalm 96: 1 en 2 ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’
 • Stil gebed / Votum en Groet
 • V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
  G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
  V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
  G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
 • Groet
 • Zingen Psalm 96: 4 en 6
 • Drempelgebed
 • Leefregel Micha 6: 4-8
 • Zingen Lied 800: 1, en 2 ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’
 • Gebed van de zondag in aansluiting zingen: Liefste lied van overzee 2/65: 1, 2 en 3 ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ (zie bijlage 2x!)
 • Kindermoment / Kinderlied Hemelhoog 356 ‘Kom aan boord’,
 • Kinderen gaan naar de Nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5
 • Zingen Psalm 107: 1 en 10 ‘Gods goedheid houdt ons staande’
 • 2e Schriftlezing: Johannes 2: 1-11
 • Zingen Lied 525: 1, 2, 3 en 4 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’
 • Verkondiging
 • Meditatief muzikaal moment
 • Zingen Hemelhoog 386 / Iona 40 ‘Wil je opstaan en mij volgen’
  Kinderen komen terug uit de Nevendienst
 • Wij gedenken....
 • NLB 913 : 2 (Heer, ik wil uw liefde loven)
 • Voorbeden
 • Stil gebed
 • Onze Vader’
 • Collecte tijdens de collecte zingen: opw. 640 ‘Mijn hulp is van U, Heer’
 • Slotzang Opw. 710 ‘Zegen mij’
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

18 januari 2020, Vrouwendag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Vrouwendag op 18 januarai 2020
Met Sarianne van Dalen & Linda Duijts
mmv De Ameezingband

Thema van deze dag was: Kom op Adem!

  btnluisteren btndownloaden

16 januari 2020, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Arend van de Pol op 16 januari 2020

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: ‘De Heer is mijn Herder’
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121: 1 en 4
  Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Johannes 8:12
 • Johannes 14:1-6
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 2
  Overdenking
 • Orgelspel: ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’ (NLB 23c)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: NLB 416: 1, 2, 3 en 4
 • Uitdragen van Arend van de Pol
 • Uitleidend orgelspel:

Op de begraafplaats te Beuningen

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed: Onze Vader
 • Zending en zegen

 btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

12 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 12 januari 2020
Voorganger: ds F.A. van Velzen

Zingen Psalm 66,1+2
Stil gebed
Votum & groet
Zingen Nieuwe Liedboek 906,1+2+4+6
Gebed
Bijbellezing Openbaring 5,1-7
Zingen Nieuwe Liedboek 302,2+3
Verkondiging ‘Bekeken of gezien?’ n.a.v. Openbaring 5,1-7
Muzikale meditatie
Zingen Psalm 139,1+8+9
Geloofsbelijdenis
Zingen Nieuwe Liedboek 405,2
Dankgebed & voorbede
Collecten
Zingen LZB 705,2+3+4
Zegen

btnluisteren btndownloaden

12 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 12 januari 2020
Voorganger ds. W. Schaap

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: psalm 97 : 1 en 2 Groot koning is de Heer…
Bemoediging en groet
We gaan zingen : Psalm 97 : 5 en 6 Gij die God liefhebt , haat….
Gebed om vergeving en ontferming
We gaan zingen: Psalm 79 : 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren ….
Vanuit het geloof, dat God ons in zijn liefde en genade heeft gehoord en vergeven , luisteren we naar een leefregel : Kolossenzen 3:1-11 NBV
We gaan zingen: Lied 351 In U zijn wij begrepen
Gebed om de Heilige Geest
Zingen : Lied 944 : 1,2 en 3 O Heer verberg U niet voor mij
Moment met de kinderen
We gaan zingen het kinderlied van vanmorgen : Hemelhoog 503
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Evangelielezing: Mt 3 : 1-17 NBV
We gaan zingen: Lied 523 Christus ging als eerste
Verkondiging
We gaan zingen Hemelhoog 324 Christus, Woord van den beginne
Kinderen komen terug
Inzameling der gaven tijdens orgelspel en zingen Lied 526 : 1 en 2 Juich voor de koning van de Joden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Als slotlied gaan we zingen: Hemelhoog 652 O , Jezus hoe vertrouwd en goed….in beurtzang als volgt : Allen 1, 6 en 7; mannen 2 en 4, vrouwen 3 en 5
Zegen

 btnluisteren btndownloaden

5 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 5 januari 2020
Voorganger: ds GA Kansen

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 100: 2 en 4 Roept uit met blijdschap
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 286: 1 en 2 Waar de mensen dwalen in het donker
Gebed
Schriftlezingen: Jeremia 31: 10-17 @ Mattheus 2: 13-18
Lied 488 In den beginne was het Woord
Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Lied 474 Loof God, gij christenen, maak Hem groot
Geloofsbelijdenis
Lied 517: 1 en 3 Christus, uit God geboren
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 517: 4 en 5 Gij. licht van den beginne
Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

5 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 5 januari 2020
Voorganger ds. C. Hendriks

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Hemelhoog 493
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 148 vers 1 en 5
 • Leefregel uit Romeinen 12
 • Lied Hemelhoog 394
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Zingen kinderlied 520 liedboek 2013
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen genesis 3 vers 8 – 11 en Mattheus 2 vers 1 - 10
 • Lied Hemelhoog 154
 • Preek/ Verkondiging nav Mattheus 2 vers 2: ‘waar is de pasgeboren koning van de Joden?’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 526 vers 1 en 4 liedboek 2013
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, filmpje ‘wij zijn op weg’ (Kids Crew)
 • Slotlied 919 liedboek 2013
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

1 januari 2020, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Nieuwjaars ochtenddienst op 1 januari 2020
Voorganger: dhr. Alex Brinkman

Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk - Helaas is de orde van dienst nog niet beschikbaar op dit moment.

  btnluisteren btndownloaden

31 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Oudejaarsdienst op 31 december 2019 (19.30 uur)

Voorganger Dhr. J. Kroon uit Barneveld (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Zingen: Psalm 90 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 90 : 5, 6
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Jozua 3:1-13
 • Zingen: NLB 799 : 1, 2
 • 2e Schriftlezing: Jozua 3:14-17
 • Zingen: NLB 799 : 3, 4
 • Verkondiging: Oversteken in geloof
 • 2019 12 31 Avond
 • Zingen: HH 686 : 1, 2, 3
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: HH 579 : 4, 5
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecte
 • Zingen: Psalm 93 : 1, 2, 3, 4
 • Zending en zegen (met gezongen ‘amen’)

 btnluisteren btndownloaden

29 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 29 december 2019
Voorganger: ds F.A. van Velzen

 • Zingen psalm 33,1+2
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Nieuwe Liedboek 318
 • Gebed
 • Bijbellezing Johannes 1,1-18
 • Zingen psalm 27,1+2
 • Verkondiging ‘Onder ons gewoond!’ – n.a.v. Johannes 1,14-18
 • Muzikale meditatie
 • Zingen Nieuwe Liedboek 534
 • Geloofsbelijdenis Zingen
 • Nieuwe Liedboek 489,1
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Nieuwe Liedboek 474
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

29 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 december 2019
Voorganger: ds. R. van Laar

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Ps. 89: 1 (“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied…”)
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 90a: 1,2,5,6 (“O God, die droeg ons voorgeslacht…”)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel: Jacobus 2: 14-26
 • Lied 859: 1,4(“Schuldig staan wij voor U, Heer…”)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen: Genesis 49: 1,2; 16-21; 29-33; Hebreeën 6: 18b-20
 • Ps. 130: 3,4 (Ik heb mijn hoop gevestigd …”)
 • Preek/ Verkondiging over Genesis 49: 18
 • 2019 12 29 Ochtend
 • Thema: Hoopvol leven
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel (zie onderstaand lied)
 • Antwoordlied: Lied 512: 1,3,5,6,7 (“O Jezus, hoe vertrouwd en goed…”)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling gaven ( tijdens collecte zingen/spelen: Hemelhoog 737: “Wij zullen opstaan…”)
 • Slotlied: Lied 909: 1 (“Wat God doet, dat is welgedaan”)
 • Zegen

   btnluisteren btndownloaden

25 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 25 december 2019 - Kerst
Voorganger : Cock Kroon (Kerkelijk Werker)

Orgel : Marco Bouw
Trompet : Hans en Marco Klomp
m.m.v. projectkoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: NLB 477 : 1, 2 en 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 98: 2 en 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Koorzang: Wijs mij de weg naar Bethlehem (HH 159)
 • Liturgische bloemschikking
 • Adventsproject
 • Kinderen van de onderbouw gaan naar de kindernevendienst
 • 1e Schriftlezing Lukas 2:1-21
 • Zingen: Hoor de engelen zingen ‘d eer (koorversie)
 • 2e Schriftlezing: Titus 2:11-14
 • Zingen: NLB 481: 3
 • Verkondiging: Eén voor allen!
 • Koorzang: Mary did you know (HH 146)
 • De doven zullen horen.
 • Zingen: NLB 489: 1 en 2
 • Dankzegging, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Tijdens de collecten zingen we: HH 122 in wisselzang: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen
 • Koorzang: Eer zij God in onze dagen HH 128
 • Zending en zegen
 • Zingen: Ere zij God

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

24 december 2019, Nacht

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Kerstnachtdienst op 24 december 2019

gezamenlijke kerstnachtdienst in de Maranathakerk te Lunteren,
aanvang: 22 uur; met vanaf 21.45 zang

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens
M.m.v. WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt aan de piano
Thema: O Kerstnacht, schoner dan de dagen!

 • - Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht.
 • - Voor de dienst zingen we samen: ‘Dragers van Gods licht te zijn’, melodie: “Midden in de winternacht” (= lied 486 Nieuwe Liedboek)
 •  - Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Ik heb mijn hart tot U geheven (Gezangen voor Liturgie 472)
  - Voor de dienst zingt de WelcomeSingers Met hart en ziel juich ik om Hem, mijn God (Tekst: Sytze de Vries, vrij naar Timothy Dudley-Smith Muziek: Walter Greatorex)
 • - Voor de dienst zingen we samen: Heerlijk klonk het lied der eng'len (Joh. de Heer, lied 70)
 • - WelcomeSingers: Als alles duister is
 • - WelcomeSingers zingen: In het licht  (Tekst: Matthijn Buwalda; muziek: Kinga Bán)
 • - Welkom.
 • - Samenzang: Lied 477: 1,2 (staande)
 • - Beginwoord en groet.
 • - Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten).
 • - Gebed.
 • - WelcomeSingers zingen: Licht van de wereld
 • - Gedicht: Een Messiaans lied (Alfred Bronswijk)
 • - WelcomeSingers zingen: Wijs mij de weg naar Bethlehem (Sela)
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 1-7
 • - Zingen: Jubel het uit (Joy to the World, Händel; tekst: Isaac Watts; vertaling: Mireille Schaart)
 • - De Bijbel open: Lucas 2: 8-20.
 • - Samenzang: Wij trekken in een lange stoet, Lied 506: 1,2,4
 • - Meditatie: O Kerstnacht, schoner dan de dagen
 • - Samenzang: Lied 483: 1,2,3
 • - WelcomeSingers zingen: Jesus, Lord, at thy birth (Sally DeFord)
 • - WelcomeSingers zingen: Ostende nobis (Taizé) Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. Amen! Maranatha! Vertaling: Toon ons Heer, uw erbarmen. Amen! Kom spoedig!
 • - Samenzang: Lied 487: 1 (staande)
 • - Dankgebed.
 • - Collecte; WelcomeSingers zingen: Go tell it on the mountain
 • - WelcomeSingers: Goed nieuws (Graham Kendrick)
 • - Slotlied: Ere zij God (staande)
 • - Zegen
 • - Uitleidend Orgelspel 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

22 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 22 december 2019
Voorganger: ds. W.J.J. Koelewijn

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Ps.27: 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 441: 1,4,5
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Genesis 18: 9-14; Jesaja ;7: 10-14
 • Lied 157a: 4
 • Schriftlezing: Lukas 1: 18-20, 26-38
 • Lied 157a: 1,2,3
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 941
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 919: 4
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 438: 1,4
 • Gezongen amen (3x)

  btnluisteren btndownloaden

22 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 december 2019 - Vierde advent
Voorganger: ds. J. Stelwagen - Thema: Kerst en Pasen op één dag.

Welkom en mededelingen
Zingen: gezang 437:1, 4, 5 en 6 (‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’)
Stil gebed.
Votum en Groet
Zingen: Psalm 19:1 en 2 (‘De hemel roemt de Heer’)
Smeekgebed
Zingen: gezang 281:1 t/m 6 (‘Wij zoeken hier uw aangezicht’)
Leefregel: Filippenzen 2:3 t/m 11
Zingen: gezang 441:1 (‘Hoe zal ik U ontvangen’)
Gebed om verlichting door de H. Geest
Kindermoment
Kinderlied
Schriftlezing: Galaten 3:23 t/m 4:7
Zingen: gezang 445:1 en 2(‘De nacht is haast ten einde’)
Schriftlezing: Mattheus 1:18 t/m 25
Zingen: gezang 259 (‘Zend ons een engel in de nacht’)
Verkondiging: ‘Kerst en Pasen op één dag!’

2019 12 22 Ochtend
Muzikale meditatie (gezang 474?)
Zingen: Lied 124 (‘Donker de nacht met sterren aan de hemel’)Bundel Hemelhoog
De kinderen komen terug
Gebeden
Inzameling van de gaven (gezang 444?)
Zingen: gezang 886 (‘Abba Vader’)
Zegen

Tekst voor de prediking: 'Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen'...(Galaten 4:4 en 5)

  btnluisteren btndownloaden

15 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 15 december 2019
Voorganger: ds B.G. Versteeg Nijkerkerveen

- Welkom en mededelingen
- Zingen: NLB 444:1,2,3 (Nu daagt het in het oosten)
- Stil gebed, bemoediging en groet
- Zingen: NLB 23:1,2 (Ik wil van God als van mijn herder spreken)
- Gebed
- Schriftlezing: Psalm 23
- Zingen: NLB 23C:1,2 (Mijn God, mijn herder zorgt voor mij)
- Schriftlezing: Johannes 10:11-15
- Zingen: NLB 23C:3,4,5 (Al moet ik door het doodsravijn)
- Verkondiging
- Muzikale meditatie bij orgelspel
- Antwoordlied; NLB 654:5,6 (Heer Jezus die ons hebt bezocht)
- Geloofsbelijdenis
- Zingen: NLB 433:4,5 (Uw kribbe blinkt in de nacht)
- Gebeden
- Inzameling van de gaven
- Zingen: NLB 494:1,2,3 (Vanwaar zijt Gij gekomen)
- Zegen

 btnluisteren btndownloaden

15 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 december 2019 - Derde advent
Voorganger: ds. A.F. Troost uit Ermelo

• Orgelspel voor de dienst (melodie gezang 440 liedboek – zingen en bidden)
• aanvangslied psalm 27:1,2 liedboek – zingen en bidden
• stil gebed, groet en bemoediging
• samenzang gezang 433 liedboek – zingen en bidden
• inleiding op de dienst
• gebed om ontferming
• samenzang gezang 438 liedboek – zingen en bidden
• woorden ten leven
• samenzang psalm 72:1,4 liedboek – zingen en bidden
• gebed om gods geest
• moment met de kinderen (leiding nevendienst)
• lezing maleachi 3:13-20 nbv
• samenzang gezang 437:1,4,5,6 liedboek – zingen en bidden
• lezing johannes 1:1-5 nbv
• samenzang lied 157:1,2,3 hemelhoog
• verkondiging "Koning incognito"  : tekst: voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan… maleachi 3:20 nbv
• orgelspel m. gezang 543 liedboek – zingen en bidden
• samenzang tekst: andré f. troost; melodie: gezang 543 liedboek – zingen en bidden
allen:uit liefde is geboren - een glimlach van omhoog,
muziek in dove oren, - licht in een donker oog.
dwaas sloeg ik aan het dwalen, - alsof dat vrede bracht,
dolend door duizend dalen - de wanhoop schaterlacht.

jongens en mannen: krijg ik nu zo, verloren, - het loon dat ik verdien?
geen vogel meer te horen, - geen maan, geen ster te zien,
meisjes en vrouwen:
geen liefde te beleven, - geen arm meer om mij heen,
beschadigd afgeschreven, - niet welkom: zó alleen.

allen: Uw licht heeft mij gevonden, - genezend morgenlicht:
sneeuwwit mijn zwartste zonden, - geen hemelpoort nog dicht.
hoe kan ik u belonen - voor wat u deed en doet?
zon die bij ons wilt wonen, - wat bent u groot en goed!

 • Moment van gedenken
 • Zingen: Hemelhoog 444 : 3

• dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze vader
• inzameling van de gaven (tijdens orgelspel melodie: gezang 442 liedboek – zingen en bidden)
• samenzang gezang 435:1,3 liedboek – zingen en bidden
• zegen

  btnluisteren btndownloaden

8 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 8 december 2019
Voorganger: Ds. J.F. Schuitemaker

 • Welkom
 • Zingen:Psalm 27: 2,7
 • Stil gebed- Votum en groet
 • Zingen: Gezang 439: 1,2,3
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 1 Samuël 1
 • Zingen: Gezang 317
 • Preek
 • Zingen: Psalm 33: 7,8
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:Gezang 433: 1,3,4,5
 • Voorbeden
 • Inzameling
 • Zingen: Gezang 440: 1,4
 • Zegen (gezongen amen)

 btnluisteren btndownloaden

8 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

 • Ochtenddienst op 8 december 2019 - Tweede advent
  Voorganger: Ds P.M. Sonnenberg
  2e Advent
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied NLB 208 ‘nu wordt het licht’.
 • Stil gebed, bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die ons altijd trouw blijft
Allen: en nooit laat varen het werk van zijn handen.
Voorganger :Genade en vrede voor u en jou van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. door de heilige Geest.
Allen: Amen

 • Lied psalmlied 16b ‘Behoud mij, o God’, 3x
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • God zegt: Ik ben de Here je God, je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, ik houd zoveel van je. (Jesaja 43: 3a/4a)
 • God is een God van liefde en genade. Belijden we onze zonden, dan doet hij ze weg. Hij bevrijdt ons. (I Johannes 1:9/ psalm 103)
 • Lied HH 570 Bron van Licht en leven
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Lukas 1: 5-25
 • Lied psalm 141: 1, 2, 3
 • Preek/ Verkondiging ‘Twee stille adventsgetuigen’
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied ‘HH 729 mijn hart wacht stil op u oh Heer’
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging,
 • Hoor onze persoonlijke gebeden......…
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven ondertussen Lied, 840 ‘Lieve Heer, gij zegt kom’
 • Slotlied 444: 1, 2, 3, 4 ‘Nu daagt het’
 • Zegen
  De Here zegene ons en hij behoede ons
  De Here doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
  De Here verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

  btnluisteren btndownloaden

1 december 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 1 december 2019 - Vesper
Voorganger: Giel Stomphorst

Lector: Ineke van den Brink
Piana: Ina Tamerus
Fluit: Geeske Telgen

Vesper: het avondgebed van de kerk.
Een vesperdienst vormt het getijdegebed aan de avond van de dag. De dag wordt afgesloten, er wordt gezongen en gebeden en er wordt een zegen gevraagd voor de nacht. De psalmen hebben een vaste plek in de liturgie, evenals de lezing uit de Bijbel en de gebeden. In de week is er geen overdenking, maar op de zondag wordt er dikwijls voorafgaand aan de lezing uit de Bijbel een korte inleiding gehouden. Kenmerkend voor deze gebedsdienst is de ruimte voor de stilte. Stilte is de golflengte van de Heilige Geest, in de stilte kunnen we Gods stem en Zijn aanwezigheid opmerken. We beginnen de dienst in stilte en we eindigen de dienst ook weer in stilte.

Orde van dienst
• Muziek
• Verstilling
• Welkom, mededelingen en korte uitleg
• Stilte
• Aansteken adventskaars
• Openingsvers: NLB 287 1, 2 en 5
• Openingsgebed
• Lied: Completen 2 (afkomstig uit de Abdij Koningsoord) - Verzonken is het licht der zon

01 12 2019 Avond

• Gebed
• Lied: NLB 887 - Wees stil en weet: Ik ben uw God
• Inleiding op de lezingen
• Muziek
• Lezing: Psalm 91: 1-16
• Psalm: NLB 91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen
• Lezing: Lucas 1: 39- 56
• Stilte
• Lofzang van Maria NLB 157a - Mijn ziel maakt groot de Heer
• Gebed + stil gebed + Onze Vader
• Avondlied NLB 243, 1, 2, 5, 6 en 7 - O Heer mijn God, ook deze nacht
• Zegenbede
• Beamen met NLB 419, 1 en 3
• Muziek
• Collecte bij de uitgang

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

1 december 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 december 2019 - Eerste advent
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 149 : 1
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 149 : 3, 5
 • Leven naar de wil van God: Romeinen 13:8-10
 • Zingen: HH 715 : 1, 2, 5
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Adventsproject
 • Zingen projectlied
 • Schriftlezing: Romeinen 13:11-14
 • Zingen: HH 733 : 1, 2
 • Verkondiging: Hij is er bijna!
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: NLB 439 : 1, 3, 4
 • Kinderen komen terug van de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven – Combo speelt
 • Zingen: HH 719 : 1, 2, 3, 4
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden

24 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 24 november 2019 - Jeugddienst met als thema online
Voorganger: Theo de Koning

 Welkom
- Breng ons samen
- Hosanna (Hoor ons lied Heer)
Votum en groet
- Gods zegen voor jou
- Medley: Als een hert/Psalm 42
- Heart of worship
Gebed
Bijbellezen
- Jezus alleen
Overdenking
Gebed
- God van licht
Collecten en luisterlied There is a fountain
- God maakt vrij
Zegen
Slotlied en feest: Jezus overwinnaar!

btnluisteren btndownloaden

24 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 24 november 2019 - Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Dhr Cock Kroon (kerkelijk werker)

 • Welkom en afkondigingen
  Intochtslied: HH 667: 1
  Stil gebed
  Bemoediging en groet
  Zingen: NLB 906: 4 en 8
  Leven naar de wil van God: 1 Petrus 4: 7-11
  Zingen: Psalm 86: 4
  Gebed om de Heilige Geest
  Kindermoment voor de middenbouw - zingen: HH 503
  Schriftlezing: Handelingen 9: 36-43
  Zingen: Psalm 103: 6 en 7
  Verkondiging
  Muzikale meditatie - zingen: NLB 641: 1 en 4
  Kinderen komen terug van de kindernevendienst
  Gedenken van overleden gemeenteleden
  Zingen: NLB 758
  Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
  Inzameling van de gaven – Luisterlied: Mijn toevlucht (Sela)
  Zingen: HH 738
  Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

17 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 17 november2019
Voorganger Ds L.J. van Lingen uit Beusichem

 • Welkom en Mededelingen
 • Intochtslied: NLB 146c: 1 Alles wat adem heeft love de Here
 • Stilte, bemoediging en groet
 • Lied: NLB 568a Ubi Caritas
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: NLB 968: 1, 2 De ware kerk des Heren
 • Gebed om zegen over de viering HA
 • Uitnodiging
 • Lied: NLB 377: 4, 5, 6, 7 Zoals ik ben, kom ik nabij
 • Uitdelen + uitdeelwoorden
 • Bijbeltekst: 1 Korinthe 1): 16-17
 • Lied NLB 388: 1, 4, 5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
 • Dankzegging
 • Dankgebed + gebed om de Geest bij de opening van het Woord
 • Lezing: 1 Korinthe 6: 15-20 en 1 Korinthe 11: 17-22,
 • Preek: SAMEN aan Tafel, met Jezus en met elkaar.
 • Lied: NLB 975 Jezus roept hier mensen samen
 • Dankgebed
 • Lied: NLB 381: 6 Genadig heer die al mijn zwakheid weet
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

17 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 17 november 2019
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Lied voor de dienst : Lied 212: 1, 3 en 4 ( Laten wij zingend deze dag beginnen) ,
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 81: 1,4 en 5
 • Gebed om ontferming Lied 300b ( God van ons leven, open ons hart…)Gesproken door de voorganger; de slotwoorden: steeds gesproken door de gemeente: “Heer, ontferm U”.
 • Glorialied: Lied 305: 1,2 en 3 ( Alle eer en alle glorie)
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Lezing : Lucas 15: 1-3 en 11-24 NBV
 • Lied 333 (Kom , Geest van God, maak onze harten open)
 • Thema van de verkondiging : laten we feest vieren
 • Verkondiging
 • Lied Hemelhoog 479: 1,2 en 3 ( Heer, U bent mijn leven)
 • Viering van de maaltijd van de Heer
 • Onderwijzing
 • Gebeden
 • Voorbede
 • Stil gebed
 • Zingen Onze Vader: Hemelhoog 523 “Ik geloof in God de Vader” melodie :”Wat de toekomst brengen moge”.
 • Nodiging
 • Eerste lezing Psalm 16 : vers 5 en 6
 • Lied 386 :1 (Vier met alles wat in je is ) inclusief refrein
 • Tweede lezing Psalm 16 : vers 7 en 8
 • Lied 386 : 2 inclusief refrein
 • Derde lezing : Psalm 16 9-11
 • Lied 386 : 3 ( Vier met alles wat in je is ) inclusief refrein
 • Dankzegging na de maaltijd
 • Slotlied: Lied 771 ( Ik weet van een stad die komen zal)
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

14 november 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Roelof van der Weide op 14 novemeber 2019

Voorganger: Cock Kroon (kerkelijk werker)
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Inleidend orgelspel: ‘Ik heb mijn God, dat is genoeg’ (HH 444)
 • Woord van welkom
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 91a: 1 en 3
 • In Memoriam
 • Zingen: Psalm 4: 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Psalm 146
 • Zingen: Psalm 146: 1 en 3
 • 2e Schriftlezing: Filippenzen 4:4-9
 • Overdenking
 • Zingen: Opwekking 392
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Hemelhoog 624: 1 en 5
 • Uitdragen van Roelof van der Weide
 • Uitleidend orgelspel: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ (HH 624)

Op de begraafplaats

 • Woorden voorafgaande aan de graflegging
 • Graflegging
 • Geloofsbelijdenis
 • Onze Vader
 • Zending en zegen
btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden

10 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 10 november2019
Voorganger Ds Cees Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Stil gebed
 • Zingen: Votum en Groet
 • Zingen: Juich/Hij is verheerlijkt
 • Gebed
 • Zingen: Heer wijs mij Uw weg
 • Schriftlezing
 • Zingen: Gebed voor de werkdag
 • Verkondiging
 • Zingen: In Jezus naam
 • Verkondiging
 • Zingen: God roept ons
 • Zingen: Belijdenis
 • Gebed + zingen Voorbedelied
 • Inzameling van de gaven: Heel uw Koninkrijk
 • Zingen: Gods zegen voor jou

 btnluisteren btndownloaden

10 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 november 2019
Voorganger: Drs. N. van der voet

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Liedboek Psalm 103C:1,2 Loof de Koning heel mijn wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Liedboek Psalm 105:1 Loof God de Heer en laat ons blijde
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied Hemelhoog 518 Heer Uw bloed dat reinigt mij
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Mattheus 19:27-20:16
 • Lied Liedboek Psalm 128:1,2,3 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
 • Preek/ Verkondiging over de arbeiders in de wijngaard
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Liedboek Gezang 210:1,3 God van hemel zee en aarde
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied Hemelhoog 519:1,2,3 Heer wij komen vol verlangen
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 november2019
Voorganger Cock Kroon

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: Lied 225 : 1 (Liedboek 2013)
Stil gebed, votum en bemoediging
Zingen: Lied 225 : 2 (Liedboek 2013)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 13:2-18 en 1 Thessalonicenzen 5:16-24
Zingen: Psalm 65 : 5, 6
Verkondiging: God danken onder alle omstandigheden
Zingend belijden: Psalm 67 : 3
Dankgebed I
Zingen: Lied 704 : 1 (Liedboek 2013)
Dankgebed II
Zingen: Lied 704 : 2 (Liedboek 2013)
Dankgebed III
Zingen: Lied 704 : 3 (Liedboek 2013)
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 444 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)
Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

 btnluisteren btndownloaden

6 november 2019, Middag

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Middagdienst op 6 november 2019
Voorganger: Ria Scheltens Ritzema - Dankdag voor gewas en arbeid

Deze is nog niet in mijn bezit.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 3 november2019
Voorganger Ds. J. Stelwagen

Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 33:1 en 2
Stil gebed
Onze hulp en Groet
Zingen: psalm 33:8
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 10:36 t/m 11:2 en 11:8 t/m 16
Zingen: gezang 728:1 en 2
Evangelielezing: Mattheus 11:25 t/m 30
Zingen: gezang 315:1 en 2
Verkondiging over Hebr. 11:1
Zingen: gezang 727:1, 2, 3 en 4
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: psalm 89:6 en 7
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 798
Heenzending en zegen
Zingen: Amen

btnluisteren btndownloaden

3 november 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 3 november 2019
Voorganger: Da. A.M. Verbaan-vd Heuvel

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Plien van Leeuwen , dochter van Bo en Jojanneke van Leeuwen- de Koning
Rik Rap zal door zijn ouders, Rienie en Annet Rap-Wessels worden opgedragen

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 105: 1 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: NLB 868: 2, 3 en 5
 • Presentatie
 • Woorden bij de doop
 • Doopgebed
 • Luiterlied Marcel & Lydia Zimmer ´Ik wil even bij u komen´
 • Plien en Rik worden binnengedragen
 • Doopbelofte
 • Kinderen worden uitgenodigd om bij het moment van dopen en opdragen te komen kijken. Terwijl de kinderen naar voren komen zingen we:
  Hemelhoog 629 “De kracht van uw liefde”
 • Bediening van de doop
 • Woorden bij het opdragen
 • Gebed en zegen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente
 • Zingen: Hemelhoog 61 “De Here zegent jou”
 • (Plien en Rik worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Mattheüs 21: 28-32 en 2 Korinthe 1: 20
 • Zingen: Lied 903: 1
 • Verkondiging
 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 939
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte zingen we of luisteren we naar Hemelhoog 593
 • Slotlied: Lied 905
 • Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 27 oktober 2019
Spreker: Gijsbert Duijzer  - Sing-In

 • Afkondigingen en introductie op de dienst
 • Filmpje: 6 (over juicht want Jezus is Heer)
 • Juicht want Jezus is Heer / hij is verheerlijkt Filmpje:
 • Psalm 100
 • Gebed
 • Korte toelichting op het filmpje omdat deze niet gezongen wordt
 • Filmpje: 11 (thank you),
 • Votum en groet
 • Vul dit huis met uw glorie
 • Gedeelte uit psalm 62 lezen
 • Filmpje: 9 (over stil mijn ziel)
 • Stil mijn ziel
 • Filmpje: 15 (over what a beautiful name en Jezus overwinnaar)
 • What a beautiful name
 • Ik zal er zijn
 • Collecte aankondigen Laura met toelichting op het nummer Hoop in mij van Reijer
 • Tijdens collecte Hoop in mij
 • Filmpje: 10 (over Heer wijs mij uw weg)
 • Heer wijs mij uw weg
 • U leert me lopen
 • Filmpje: 13 (Jezus is de goede herder)
 • Gebed
 • Amen

btnluisteren btndownloaden

27 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 27 oktober 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 24 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 104 : 8, 10
 • Lezing van Gods gebod: Leviticus 25:1-7 en Galaten 5:13-14
 • Zingen: HH 276
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment – Eerlijk zullen we alles delen
 • Kinderen naar kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Koningen 21:1-21 & Openbaring 21:1-5
 • Zingen: Liedboek 843 : 1, 3, 4
 • Verkondiging – thema: Van God is de aarde!
 • 2019 10 27 ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 729 : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - Luisterlied: ‘Maak ons hart onrustig’ – Schrijvers voor gerechtigheid

Maak ons hart onrustig

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

 • Zingen: Liedboek 978 : 1, 4
 • Zending en zegen (zingend beamen)

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: ds. J.A. vd Berg uit Amersfoort

 • P 91: 1, 3 en 8
 • P 27: 1 en 3
 • P 27: 4 en 7
 • 453
 • 939: 1 en 2
 • 263
 • lezingen: Psalm 27 en Rom 8: 31-39

btnluisteren btndownloaden

20 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 20 oktober 2019
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: psalm 121 : 1 en 2 / Ik sla mijn ogen op…
 • Bemoediging en groet
 • Lied : 286 / Waar de mensen dwalen in het donker
 • Gebed van verootmoediging en ontferming
 • Hemelhoog 286 / Vader, vol van vrees en schaamte
 • Leefregel Romeinen 12: 15-21
 • Lied 974: 1 , 4 en 5 / Maak ons uw liefde God
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing : Psalm 137
 • Lied : Psalm 126 : 1 en 2/ Toen God de Heer uit ’s vijands macht …
 • Evangelielezing: Lucas 6: 20 -27
 • Lied: 339a: / U komt de lof toe, U het gezang….
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: lied 137a/ Toen wij zaten langs het water.
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven/ beamer By the rivers of Babylon/ 
 • Slotlied Lied 771 / Ik weet van een stad die komen zal
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: prop Jasper de Kok - Gez. ZWO dienst in de Maranathakerk

Helaas heb ik van deze dienst geen orde van dienst ontvangen, excuus voor het ongemak.

 btnluisteren btndownloaden

13 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 13 oktober 2019
Voorganger: ds. Bernhard Reitsema uit Ermelo

 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Bron van licht en leven OTH 212.
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel/wet Mk 8:34-38 ·
 • OTH. 242
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing(en) Luk. 14:25-35, Rom. 8:14-18
 • Ps. 130:1, 4
 • Verkondiging Luk. 14:26
 • Opw. 630
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Gez. 78:1, 2, 3. (staande)
 • Zegen gezongen Amen (3x) ;

  btnluisteren btndownloaden

6 oktober 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 oktober 2019
Voorganger: ds C. Hendriks

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 944
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 102 vers 1 en 13
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Psalm 116
 • Lied 894
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied lied 943
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 966 vers 1 en 5
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 671
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

6 oktober 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 6 oktober 2019 - Israëlzondag
Voorganger: ds. J. Sparreboom uit Sliedrecht

 • Zingen Psalm 122: 1 en 3
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 124: 4
 • Gebod Deuteronomium 6: 4 – 9
 • Zingen NwLb Gezang 868: 2 en 5
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Kinderen kunnen naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing Romeinen 9: 1-5 en 9: 30-10: 2
 • Zingen Psalm 81: 11 en 14
 • Schriftlezing Romeinen 11: 16- 32
 • Zingen HemelHoog lied 266: 1, 2 en 3 (met notenschrift)
 • Preek n.a.v. “er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden…”, Romeinen 11: 25
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen HemelHoog lied 270: 1, 2 en 3 (met notenschrift)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – Onze Vader
 • Collecte
 • Tip voor lied: Lichtstad met paarlen poorten
 • Zingen NwLb Gezang 750: 1, 6 en 7
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden

4 oktober 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Gert Mastenbroek & Nathalie Wijnen
Op 4 oktober 2019 om 15.30 uur in de Oude Kerk

Voorganger : ds A. Juffer
Ouderling : dhr. Cock Kroon
Organist : dhr. Wietze Leistra

btnordevandienst 
Deze dienst zal plaatsvinden in de Oude kerk Wellicht live mee te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

29 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 29 september 2019
Voorganger: Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Liedboek 314 : 1
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 78 : 1, 14, 24
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Samuël 3:1-21
 • Zingen: Liedboek 944 : 1, 3, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 25 : 2, 4, 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 65 : 3
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Liedboek 938 : 1, 2
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

 btnluisteren btndownloaden

29 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 29 september 2019
Voorganger: ds. J. Visser

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied PSALM 130:3 staand
 • Bemoediging en groet
 • Lied PSALM 130:4 staand
 • Gebed
 • Lied Hemelhoog 603
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lied Hemelhoog 101
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Jesaja 62,6-9
 • Lied NLB 749:1,2
 • Lezing Lukas 18,1-8
 • Lied Hemelhoog 473
 • Preek/Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Antwoordlied NLB 941
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (tijdens inzameling gaven: Hemelhoog 669 evt als luisterlied)
 • Slotlied NLB 215:1,2,5
 • Zending en zegen

  btnluisteren btndownloaden

22 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 22 september 2019 - Thema van deze vesper is  "Deel in mijn vreugde"

 

Voorganger: ds. Scheltens-Ritzema - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Thema: Hoera, feest!  -M.m.v. band Amio

 • - Voor de dienst zingt Amio: Familie (opwekking 767) ) er mag meegezongen worden  en Geloofd zij de Heer (opwekking 78) )
 • - Welkom (door Harma Pasterkamp)
 • - Samenzang : Laat het feest zijn in de huizen (Hoor ons loflied Opwekking 553)
 • - Stil gebed en groet namens de Heer.
 • - Samenzang: Abba Vader (Opwekking 261).
 • - Gebed om de Heilige Geest
 • - Edith vertelt iets over “Prodigal song” van Laura Story
 • - We luisteren en kijken naar dit lied “Prodigal song” via de beamer.
 • - De Bijbel open: psalm 103 en Lucas 15:11-32
 • - Samenzang : Kom tot de Vader (Opwekking 599)
 • - Gedicht “Mijn geliefde kind” door Elwin Pasterkamp
 • - Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: “Hoera, feest” (Welkom thuis)
 • - Samenzang : God maakt vrij (Opwekking 720)
 • - Dankgebed/voorbeden
 • - Collecten
 • - Tijdens de collecte zingt Amio : “De kracht” (eigen lied)
 • - Slotlied: Stromen van zegen (Joh. de Heer) (staande)
 • - Zegen
 • - Amio zingt “Lovely day” (Bill Whithers)

 btnluisteren btndownloaden

22 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 22 september 2019
Voorganger: ds. F.A. van Velzen - Startzondag

 • Zingen Psalm 87
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Hemelhoog 420 ‘Heer, wijs mij uw weg’
 • Gebed toenadering
 • Gebod Matteüs 5,43-48
 • Koor (met gemeente) Nieuwe Liedboek 939 ‘Op u alleen’: 1 koor – 2 koor+vrouwen/kinderen – 3 koor+allen Nieuwe
 • Liedboek 940 ‘Hide me now’ (Engelse versie): 1 koor – 2 koor+gemeente
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing Jeremia 29,4-14
 • Zingen Nieuwe Liedboek psalm 137a ‘Toen wij zaten’
 • Verkondiging ‘Rustpunt’
 • Muzikale meditatie (suggestie Nieuwe Liedboek 1010: ‘Geef vrede, Heer’)
 • Koor Opwekking 789 ‘Lopen op het water’

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

 •  Dankgebed & voorbede
 • Collecten (suggestie Hemelhoog 433: ‘Stil, mijn ziel’)
 • Koor en gemeente Hemelhoog 673 ‘Ga dan in zijn naam’
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden

20 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bert van Donkelaar & Lianne van Donkelaar
Op 20 september 2019 om 15.30 uur in de Oude Kerk

Voorganger : L.J. Van Lingen
Ouderling : dhr. Bert Hazeleger
Organist : dhr. Geerling Schipper
Fluitist : Rianne Stomphorst

btnordevandienst
 
Deze dienst zal plaatsvinden in de Oude kerk (Wellicht live mee te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl

15 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 15 september 2019 - Thema van deze vesper is  "Deel in mijn vreugde"

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

 • Vesper: het avondgebed van de kerk.
 • Orde van dienst:
 • Intro: Luisterlied/ muziek “Wees stil voor het aangezicht van God”
 • Welkom, mededelingen en korte uitleg
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen, gedicht
 • Openingsgebed (psalm 141)
 • Lofprijzing: lied 195 (Klein Gloria )
 • Psalmengebed: psalm 139
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Lucas 15: 1-10
 • Stilte
 • Zingen: NLB 841:1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten…’
 • Samen zeggen we ons geloof uit met de woorden van de Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: NLB 157a ‘Lofzang van Maria’
 • Gebeden: dankgebed - voorbede - stil gebed - Luthers avondgebed
 • Zingen: lied 256 (3 x)
 • Zegenbede
 • Uitleidende Muziek

  btnordevandienst
  btnluisteren btndownloaden

15 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 september 2019
Voorganger: ds. A. Juffer

In deze dienst wordt de doop bediend aan:
Kai Bos en Maria Johanna (Aimée) van Ginkel

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 315:1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: lied 315: 2
 • Gebed om ontferming
 • Vermaan Hebreeën 10:19-23
 • Zingen: Psalm 51: 4 en 5
 • Gebed om de hulp van de Heilige Geest
 • Presentatie van de dopelingen
 • Doopbelijdenis
 • Zingen lied 348: 1, 3 en 5 (tijdens dit lied worden de dopelingen binnengebracht)
 • Doopbeloften en doopgedachtenis
 • Doopgebed
 • Bediening van de doop
 • Ontsteken van de doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente (gemeente gaat staan)
 • We zingen staande: 348: 6,7 en 8
 • Zingen/luisterlied: ‘Ik wens jou’  Tijdens het zingen van dit lied worden de dopelingen de kerk uitgedragen
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Op Toonhoogte 541 - Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Timoteüs 1:12-17
 • Zingen: Lied 352: 1, 5 en 6
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel - of pianospel
 • Zingen: Opwekking 642 ‘De rivier’
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 705: 1 en 2
 • Zending en zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

13 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Herold Warnies & Karen van Hunen
Op 13 september 2019 om 15.00 uur in Maranathakerk

Voorganger: ds. L.J. van Lingen

btnordevandienst
btnluisteren btndownloaden

8 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 8 september 2019

Voorganger:  Ds. F.A. van Velzen - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal

 • Zingen psalm 105,1
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen psalm 105,15+16
 • Voortzetting avondmaal
  *Geloofsbelijdenis
  *Zingen Nieuwe Liedboek 273,4+5
  *Gebed
  *Zingen Nieuwe Liedboek 968,1+2
  *Uitnodiging
  *Uitdeling & gemeenschap
  *Bijbellezing Openbaring 19,6-9
  *Zingen Nieuwe Liedboek 526,4
  *Dankzegging
 • Gebed
 • Bijbellezing Lukas 15,1-2 + 11-32
 • Verkondiging ‘Bekering in drie verschillende situaties’
 • Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 563)
 • Zingen Nieuwe Liedboek 886
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Nieuwe Liedboek (psalm) 23c
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden

8 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 8 september 2019
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen - Viering Heilig Avondmaal

 • Zingen psalm 36,2+3
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen Hemelhoog 517
 • Gebed
 • Kinderlied
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing Openbaring 3,14-22
 • Zingen Nieuwe liedboek 435,1+3
 • Verkondiging “Ik zal de maaltijd met hem gebruiken”
 • Muzikale meditatie (suggestie: Hemelhoog 209)
 • Zingen Nieuwe liedboek 442
 • Viering avondmaal
  *Vrede wensen
  *Woorden instelling
  *Onderwijs
  *Gebed
  *Zingen Hemelhoog 122,2+3
  *Uitnodiging
  *Uitdeling & gemeenschap
  *Bijbellezing Openbaring 1,4-8 - 1,12-16 – 1,17-18
  *Zingen Nieuwe Liedboek 381,4 – 5 – 6
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen Hemelhoog 548
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

7 september 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Henk van Huigenbos & Femke Boorsma
Op 7 september 2019 om 14.30 uur in Maranathakerk

Voorganger:ds. A. Groeneveld

btnordevandienst
btnluisteren btndownloaden

1 september 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 1 september 2019

Voorganger:  Ds. C. Hendriks - Zangdienst

 • Welkom en mededelingen
 • HH 23 Wat hou ik van uw huis (ps 84)
 • Votum en groet
 • LB 98: 1 en 3
 • Gebed
 • LB 25: 2 en 4
 • Schriftlezing psalm 100
 • LB 87
 • Verkondiging: God is goed
 • LB 100
 • Geloofsbelijdenis
 • LB 150
 • Dankgebed
 • Collecte....ondertussen zingen we LB 139A
 • Psalm 146 in de JdH versie
 • Zegen.

btnluisteren btndownloaden

1 september 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 september 2019
Voorganger: Da. Ronella Sonnenberg - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied NLB 216
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied psalm 24: 1, 5
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Lied HH 570 Bron van Licht en leven
 • Gebed om de Heilige Geest
  Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Ester 1 – 2: 8
 • Lied 943
 • Preek/ Verkondiging ‘God verborgen’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 919
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging,....
 • Stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Afbeelding- bedoeld zonder geluid)
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

25 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 25 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Gereformeerdekerk

Voorganger:  ds. M. Tahitu (Lunteren)

-Welkom
-Intochtslied: 886 : ned,engels
-Stil gebed,-Votum, Groet
-Zingen: Lied885 : 1,2
-Schriftlezing: Lukas 13 : 22 -30
-Verkondiging
-Zingen: Lied391 : 1,2,4
-Geloofsbelijdenis(gesproken)
-Zingen: Psalm 66 : 1,2
-Dankzegging en voorbede
-Collecten: 1eKerk, 2eOnderhoudsfonds
-Slotlied: 249 : 1,2,3
-Zegenbede, waarna de gemeente 3 x amen zingt

 btnluisteren btndownloaden

25 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 25 augustus 2019
Voorganger: Dhr. A. Treur uit Vinkeveen

 • Foto ter voorbereiding op het thema:
 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Psalm 25 : 2 en 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied HH 294 (De rivier)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: NLB 836 : 1 en 2
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezingen Rechters 6 : 11-24
 • Lied NLB 317 : 1 en 2
 • Preek/ Verkondiging thema: “Ga dan in Zijn naam!”

Bij de preek graag 3 dia’s

1: Foto van een wijnpersbak
2: dia met daarop de woorden van de engel (God) aan Gideon onder elkaar:
vs12: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’
vs14: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’
vs16: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer
. dan één man te doen had.’
vs18: ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’
3: Foto:

 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied HH 673
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
  HH 418 zingen of het lied “Hier ben ik, Heer” (HH 301) luisteren/kijken op de beamer
 • Slotlied HH 473
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

23 augustus 2019, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Bevestiging en inzegening van het huwelijk van Bennie Vaarkamp & Jantine van Schoonhoven
Op 23 augustus 2019 om 15.00 uur in de Oude Kerk

Voorganger:ds. van Lingen uit Beusichem
Orde van dienst is helaas niet in ons bezit.

Helaas is het niet mogelijk deze dienst mee te luisteren via onze website, dit kan wel via www.kerkdienstgemist.nl

btnordevandienst

18 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 18 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Maranathakerk

Voorganger:  Ds. L.J. van Lingen uit Beusichem

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 19:,1, 2 De hemel roemt de Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 104: 6, 7 En in het duister klinkt een hese schreeuw
 • Gebed
 • Schriftlezing(en): Jona 3 en 4
 • Lied: NLB 8a: 4, 5, 6 Geen sterrenhemel houdt hem klein
 • Verkondiging: ‘En al die dieren…’
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 984: 1, 2, 3 Gezegend die de wereld schept
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 984: 4, 5, 6 Gezegend die de wereld schept
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: NLB 146c: 4, 7 Hij is’t die hemelen zeeën en aarde
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden

18 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 18 augustus 2019
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 •  Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: HH 539 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: HH 539 : 2, 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Lezing van Gods gebod: Efeze 4:25-32
 • Zingen: Liedboek 305 : 1, 2, 3
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Zingen: Uw woord is een lamp, HH 494
 • Kinderen na kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Samuël 2:12-26
 • Zingen: Psalm 74 : 1, 2, 13, 14
 • Verkondiging: ‘Een heilige en veilige kerk’
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: Psalm 84 : 1, 2, 6
 • Moment van gedenken: mevr. Heddema en mevr. Postma
 • Zingen: Liedboek 23b : 3, 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed, afgesloten met Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Luisterlied: Breng ons samen, Sela)
 • Zingen: Psalm 150 : 1, 2
 • Zegen (zingend beamen)

 btnluisterenbtndownloaden

11 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 11 augustus 2019

Voorganger:  Ds. A. Nicolai uit Barneveld - Gezamenlijke dienst in de Gereformeerdekerk

- Welkom
- Intochtslied: 971: 1 en 3
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Lied 244: 1 en 3
- Gebed
- Schriftlezing uit: Lucas 11: 1 t/m 13
- Zingen: Lied 896: 3, 4 en 5
- Verkondiging
- Zingen: Lied 885
- Geloofsbelijdenis, gezongen, Lied 344
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 146: 1 en 3
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt.

 btnluisteren btndownloaden

11 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 11 augustus 2019
Voorganger: ds. W. Schaap uit Veenendaal
Welkom en mededelingen

 • Zingen: Psalm 65 : 1 en 2
 • Moment van inkeer en bezinning
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 65 : 3 en 4
 • Gebed van toenadering
 • Lied 295 als gebed om de verlichting met de Heilige Geest. De voorzang wordt gesproken door de voorganger; het refrein zingt de gemeente.
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Schriftlezing: Colossenzen 1 : 1 -14
 • Zingen: Psalm 68 : 7 en 11
 • Evangelielezing Lucas 19 : 12-27
 • Zingen Lied 339a
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen Lied 351
 • Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven. Wij luisteren daarbij naar zie ik sterren aan de hemel staan
 • DE TIEN WOORDEN ALS HEENZENDING (parafrase)
 • Slotlied : Zo vrolijk als een vlinder van ds A.F.Troost op de melodie van : Op bergen en in dalen.
Zo vrolijk als een vlinder,
zo vrij en opgewekt
als één die ongehinderd
de hemel heeft ontdekt,
geloof en hoop gekregen,
als vleugels aangedaan,
de loze dood ontstegen
ben ik mezelf voortaan
Wat knelde is gestorven,
wat kwelde is vergaan-
ons leven is verborgen
bij God: een nieuw bestaan.
Als Christus zal verschijnen
verschijnt Hij niet alleen,
dan zingen al de zijnen
in paaslicht om Hem heen.
Zo vrolijk als een vlinder
leef ik voor U, o Heer;
de nacht boeit mij steeds minder,
het daglicht des te meer.
Uw liefde zal mij laven-
ik ben van nu af aan
in uw graf mee begraven
en met U opgestaan!
 • Zegen

  btnluisterenbtndownloaden

4 augustus 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 4 augustus 2019 Gezamenlijke dienst in Maranathakerk

Voorganger:  Prop Dhr. J. Bassie

 • Mededelingen kerkenraad
 • Intochtslied: Lied 146C: 1, 3
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Psalm 85: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
  Ezechiël 47:8-12
  Openbaring 22:1-2
  Johannes 7:37-39
 • Zingen: Psalm 42: 1, 7
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 678: 2, 3, 4, 9
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Psalm 81: 1, 8, 14
 • Dankgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 978: 1, 4
 • Zending en Zegen

 btnluisteren btndownloaden

4 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 4 augustus 2019
Voorganger: ds. A. Juffer

 • Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen
 • Stil gebed
 • Lied: Ps.49:1,2
 • Bemoediging en groet
 • Lied: Ps.49:5
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: Kol.3:1-10
 • Lied 908:3,4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Schriftlezing: Luc.12:13-21
 • Lied 250 uit Hemelhoog
 • Verkondiging
 • Lied 718
 • Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling (ev. tijdens collecte: Hemelhoog 338, ‘k Stel mijn vertrouwen…)
 • Lied: Ps.73:10
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden

1 augustus 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Irene Beatrix Duister op 1 augustus 2019

Voorganger: Da A.L. Rijken-Hoevens
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Bij het binnen brengen van Irene in de kerk luisteren we naar het lied: “Als alles duister is”  (lied 598 uit de liedbundel 2013)
 • Welkom en bemoediging
 • Gedachtenis van Irene uit de familiekring Wessels
 • Zingen: “Heer, ik hoor van rijke zegen” ( lied 132 uit de bundel J. de Heer)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 41 : 10 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Zingen: psalm 42: 1 en 3
 • Schriftlezing: Mattheus 6: 25 t/m 34 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Meditatie: “Vreest niet….Ik ben je God” ( Jesaja 41: 10)
 • Zingen: De Heer is mijn herder ( lied 23 b uit de bundel 2013)
 • Gebeden: Dankgebed - Voorbede - Stil Gebed
 • Zingen: Zolang wij ademhalen ( lied 657 uit de bundel; 2013)
 • Uitgeleide
 • We zingen: “U zij de glorie, opgestane Heer” ( lied 634 uit de bundel 2013), twee verzen en daarna wordt Irene op deze melodie de kerk uitgedragen.

Bij het graf:

 • Inleidende woorden
 • Graflegging
  Onze Vader
 • Zegen
 • Dankwoord

Er is in de Maranathakerk gelegenheid tot condoleren en ontmoeting.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden

28 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 28 juli 2019 Gezamenlijke dienst in Gereformeerdekerk.

Voorganger:  Dhr. Bert Fluit

 • - Aanvang
 • - Welkom/mededelingen
 • - Zingen: Lied 984: 1, 4 en 6
 • - Stil gebed
 • - Bemoediging en groet
 • - Zingen: Psalm 84: 1 en 4               
 • - Woord
 • - Gebed opening van het Woord
 • - 1e Schriftlezing 1 Koningen 19: 19 - 21
 • - Zingen: Lied 802: 1
 •  - 2e Schriftlezing Lucas 9: 51 - 62
 •  -Zingen: Lied 833 2x
 • - Verkondiging  “Volg mij!”
 • - Zingen: Lied 970
 • - Afsluiting
 • - Zingen: Lied 340b  “Geloofsbelijdenis”
 • - Dankzegging – voorbeden
 • - Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
 • - Zingen: Lied 416
 • - Zegen….. en geef ons Uw shalom, Uw vrede - gevolgd door zingen 3x Amen

btnluisteren btndownloaden

28 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 28 juli 2019
Voorganger: ds. J. Stelwagen

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: gezang 272:1, 2 en 4    
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: psalm 55:1 en 7 (psalm van de zondag)
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: lied 275 (Hemelhoog) (“Heer, ik kom tot U”)
 • Leefregel
 • Loflied: gezang 305
 • Gebed bij de opening van de Schriften
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen naar Knd
 • Lezing uit het OT: Genesis 18:20 t/m 33                                                                                                                                                                                                                 
 • Zingen: psalm 119A:1 en 4          
 • Lezing uit het NT: Lucas 11:1-13                                                                                                                                                                                                                              
 • Zingen: gezang 705:1                                                                                                                                                   
 • Verkondiging (thema: “Heer, leer ons bidden”)
 • Muzikale meditatie: eventuele suggestie: lied 214 (Hemelhoog) (“In bidden en in smeken, maak onze harten één”)
 • Antwoordlied: gezang 370
 • Gebeden
 • Collecte
 • Tijdens collecte: lied 101 (Hemelhoog) (“Als je bidt zal Hij je geven”)                                                      
 • Slotlied: Psalm 150A
 • Zegen
 • Orgelspel

 btnluisterenbtndownloaden

21 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 21 juli 2019 in de Maranathakerk

Voorganger: Ds. A.F. Troost - Gezamenlijke dienst met Gereformeerdekerk.

 • Aanvangslied psalm 27:1,5 liedboek – zingen en bidden
 • Groet, bemoediging
 • Samenzang gezang 905:1,4 liedboek – zingen en bidden
 • Inleiding op de dienst
 • Gebed om gods geest
 • Lezing psalm 27 nbv
 • Samenzang psalm 103:1,5 liedboek – zingen en bidden
 • Preek "de helper die mij niet verlaat"
 • Tekst al verlaten mij vader en moeder, de heer neemt mij liefdevol aan. psalm 27:10 nbv
 • Meditatief orgelspel
 • Samenzang gezang 793 liedboek – zingen en bidden
 • Geloofsbelijdenis
 • Samenzang gezang 263 liedboek – zingen en bidden
 • Avondgebed
 • Inzameling van gaven
 • Slotlied gezang 908:1,2 liedboek – zingen en bidden
 • Heenzending en zegen

btnluisteren btndownloaden

21 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 21 juli 2019
Voorganger: ds. Jan Visser

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied Psalm 31:1,15
 • Bemoediging
 • Drempelgebed
 • Smeekgebed/ Kyrië
 • Glorialied NLB 287:1,5
 • Groet
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Psalm 31:22-25
 • Lied Psalm 138:1,4
 • Lezing 1 Thessalonicenzen 3:1-8
 • Afgesloten met "U komt de lof toe, U het gezang ".
 • Preek/Verkondiging (1 Thes 3:3)
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Antwoordlied NLB 939
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (Hemelhoog 337 "De God van Abraham Izaak en Jacob)
 • Slotlied NLB 302:1,4
 • Zending en zegen

 btnluisterenbtndownloaden