13 januari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 13 januari 2019
Voorganger: ds. J. Meertens

 • Welkom en mededelingen
 • Lied 80 vers 1, 6 en 7
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 654 vers 1 5 en 6
 • Gebed
 • Schriftlezing(en) Psalm 85
 • Lied 85 vers 1, 3 en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 746
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 195
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 246b 1,3,5 en 7
 • Gezongen amen (3x) 

btnluisteren btndownloaden

13 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 13 januari 2019
Voorganger: ds. J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH617a Tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 95: 1,3 Steek nu voor God de loftrompet
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel: Hebr 3: 12-15
 • Psalm 95: 4 (oude berijming)

Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

 • Moment met de kinderen (middenbouw)
 • Op Toonhoogte 124 Dit is de dag
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Lukas 4: 14-30
 • LB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • LB 316: 1,4 Het woord dat u ten leven riep
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed
 • HH545 Onze Vader in de hemel
 • Collecte - Tijdens de collecte geluidsbestand afspelen:
 • En HH605 (Juich want Jezus is Heer) projecteren
 • Slotlied: LB416 Ga met God en Hij zal met u zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? DAt kan op www.Preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden

6 januari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 6 januari 2019
Voorganger: ds. W. Koelewijn

 • Psalm 84: 1,5
 • Lied 837: 1,4
 • Psalm 119: 13,37,49
 • Lied 489: 1,2
 • Lied 518: 2
 • Lied 209
 • Schriftlezing: Lucas 2: 40-52

btnluisteren btndownloaden

6 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 6 januari 2019
Voorganger: ds. W. van Saane, Beiroet

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: LB 518: 1, 3 en 5 'Hoe helder staat de morgenster'
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 72 : 1 en 6
 • Leefregel
 • Zingen HH 649 'Licht van de wereld'
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Zingen LB 520 'De wijzen, de wijzen' (beurtzang)
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Efeziërs 3:1-12
 • Zingen: LB 919: 1, 2, 3 en 4 'Gij die alle sterren houdt'
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: LB 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 'Zoekend naar licht, hier in het duister'
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Luisterlied: Sela, 'In het licht'
 • Zingen: LB 967: 1, 2, 3 en 4 'Zonne der gerechtigheid'
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden

1 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 1 januari 2019
(nieuwjaarsdienst in de Maranathakerk)
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • - Intochtslied: Psalm 101: 1,2 (staande).
 • - Stil gebed, Votum en Groet.
 • - Zingen: Mijn ziel maakt groot de Heer, Lied 157: 1,2,3,4
 • - Gebed
 • - Bijbellezing: Psalm 8, Lucas 2: 21.
 • - Zingen: Psalm 8
 • - Meditatief woord.
 • - Zingen: Een rijke schat van wijsheid, Lied 313: 1,2,5.
 • - Dankgebed en voorbeden.
 • - Collecte voor Open Doors
 • - Slotlied: Jezus, ga ons voor, Lied 835 (staande)
 • - Zegen, waarna we zingen: Zegen ons, Algoede, ', Lied 415: 1,2,3.

btnluisteren btndownloaden