6 januari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 6 januari 2019
Voorganger: ds. W. van Saane, Beiroet

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: LB 518: 1, 3 en 5 'Hoe helder staat de morgenster'
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 72 : 1 en 6
 • Leefregel
 • Zingen HH 649 'Licht van de wereld'
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de onderbouw
 • Zingen LB 520 'De wijzen, de wijzen' (beurtzang)
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Efeziërs 3:1-12
 • Zingen: LB 919: 1, 2, 3 en 4 'Gij die alle sterren houdt'
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: LB 1005: 1, 2, 3, 4 en 5 'Zoekend naar licht, hier in het duister'
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Collecten
 • Luisterlied: Sela, 'In het licht'
 • Zingen: LB 967: 1, 2, 3 en 4 'Zonne der gerechtigheid'
 • Zending en zegen

btnluisteren btndownloaden