3 februari 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 3 februari 2019 -Afscheid van Ds. Hansum en zijn gezin en Voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Hemelhoog 669 Bouw uw koninkrijk -koor-
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Hemelhoog 391 Breng ons samen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Als ons gebed om ontferming zingen we: Psalm 130c Uit de diepten roep ik U
 • Leefregel: Filippenzen 3: 10-16
 • Zingen: Hemelhoog 600 Jezus, wat een heerlijke naam
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied: Hemelhoog 302 Ho! Stop!
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Lukas 9: 51-62
 • Zingen: Blijf in Mij -melodie Hemelhoog 386-
 • Verkondiging: 'Ogen op de weg, handen aan het stuur'
 • Muzikale meditatie: https://www.youtube.com/watch?v=1u15rLnL9Gc Antwoordlied: Dear Lord and Father of mankind/O Heer die onze vader zijt LvK Gz 463 -afwisselend koor en gemeente-
 • Kinderen van de middenbouw komen terug
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed
 • Zingen: LB1006 Onze Vader in de hemel
 • Collecten
 • Tijdens de collecten: I still haven't found what I'm looking for -koor-
 • Woorden van afscheid
 • The Lord bless you and keep you -koor-
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op www.preach-it.nl

btnordevandienst btnluisterenbtndownloaden