3 februari 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 3 februari 2019
Voorganger: Voorganger: Cock Kroon / Spreker: Marco Bouw
Gezamenlijke ZWO dienst in de Gereformeerdekerk

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 146c : 1 (Liedboek 2013)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 146c : 3, 7 (Liedboek 2013)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 28:16-20
 • Zingen: Hemelhoog 122 : 1, 4
 • Verkondiging: 'De minst bereikte mensen' (I)
 • Zingen: Hemelhoog 343 : 1 t/m 6 'Ik ben'
 • Bijdrage Marco Bouw: 'De minst bereikte mensen' (II)
 • Zingen: Hemelhoog 420 'Heer wijs mij uw weg'
 • Dankgebed en voorbede (door Marco)
 • Inzameling van de gaven + filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GxHCFQegwT0&t=46s
 • Zingen: Opwekking 551 'Ik zie uit naar de dag'
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden