10 maart 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 10 maart 2019
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen - 1ste zondag in de 40 dagentijd 

 • Zingen -ps.33,1+2+5
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen -HH 460 'Ik zal er zijn'
 • Gebed (toenadering)
 • Gebod (Deu.15,1-11)
 • Zingen -ps.25,9
 • Gebed (verlichting)
 • Kindermoment
 • Projectlied

Zie je die steenrijke man?
Al had hij veel van God geleerd,
door rijkdom kiest hij verkeerd.
't Is een kompas dat helpen kan.
refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

 • Kinderen naar de kindernevendienst
 • Bijbellezing Luk.19,1-10
 • Zingen -NLB 186
 • Verkondiging 'Jezus ziet ons aan'
 • 2019-03-10-Ochtend
 • Muzikale meditatie HH 352 'Jezus' liefde voor mij'
 • Zingen -HH 49 'Heer, u doorgrondt en kent mij'
 • Kinderen terug
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • Collecten (luisterlied HH 429 'Nog voordat je bestond')
 • Zingen -NLB 531
 • Zegen

 btnluisterenbtndownloaden