10 maart 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 10 maart 2019
Voorganger: Kees Verduijn

Invocabit

Voorganger – Kees Verduijn
Lector – Ineke van den Brink
Kamerkoor Chr. Hogeschool Ede, o.l.v. Marleen van der Kolk
Organist - Ina Tamerus

 • Orgelspel (In stilte luisteren we naar het inleidend orgelspel)
 • Mededelingen ouderling van dienst (Daarna: Allen gaan staan )
 • Koor: Introïtuslied: Bless us this day (Julie Knowles)
 • (allen blijven staan)
 • Opening: Vg. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, amen
 • Preces (NLB 191)
 • Hymn: Looft de Koning heel mijn wezen ( NLB 103c)
 • Koor: Psalmgebed – Wie in de schaduw Gods mag wonen (NLB 91a)
 • Hymn: Het woord dat u ten leven riep (NLB 316)
 • Eerste lezing: Romeinen 10:8-13
 • Koor: Magnificat, Eriks Esenvalds
 • Tweede Lezing: Lucas 4:1-13
 • Koor: Nunc Dimittis, George Dyson (Lofzang van Simeon)
 • Apostolicum, geloofsbelijdenis
 • Responses ( vervolg - NLB 191)
 • Collects (gebeden)
 • collect of the day (gebed van de dag)
 • collect for Peace (gebed om vrede)
 • collect for Aid against all Perils (gebed om hulp tegen dreigend gevaar)
 • Koor: Anthem Abendlied (Rheinberger)
 • Overweging
 • Hymn: Blijf mij nabij (NLB 247) allen: 1,3 en 5; Koor 2 en 4
 • Intercessions, (Gebeden)
 • Zegenbede
 • Orgel: Jesus bleibet meine Freude ( J.S. Bach)