31 maart 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 31 maart 2019 
Voorganger: Da. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Zingen: psalm 116 : 1
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: psalm 116: 2 en 3
 • Woorden ten leven: Christushymne uit Filipp. 2 : 5-11
 • Zingen: psalm 116 : 4,8
 • Gebed
 • Zingen: kinderlied: Abba Vader: lied 886
 • Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 21 – 25 : Lijden en kruisdood
 • Zingen: lied 576b: 1,4,6
 • Schriftlezing: 1 Petrus 3 : 18-22 : Nederdaling ter helle
 • Zingen: lied 575: 1 en 6
 • Verkondiging: "Neergedaald ter helle"
 • Meditatief orgelspel  organist speelt: J.S. Bach: Christ lag in Todesbanden"
 • Zingen: lied 618: 1.2.3.6
 • Gebeden
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis: lied 340b
 • Inzameling van gaven organist speelt: J.S. Bach: "O Lamm Gottes unschuldig"
 • Zingen: lied 409
 • Uitzending en zegen, beaamd met het zingen van amen ( 3x)
 • orgelspel

btnluisteren btndownloaden