7 april 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 7 april 2019
Voorganger: Ds. J. Eldering-Schenkel uit Vaaassen- 5e zondag in de 40 dagentijd 

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied 280 vers1 - 4
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 275 vers 1 - 3.
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Lied Evang Liedbundel lied 402 vers 4,5 en 6. ( Toenik dorst en honger had )
 • Woorden van bevrijding PS 104
 • Tien Woorden
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • 1e Lezing Ps 130
 • Zingen Evang Liedbundel 48 vers 1 en 2.( De steppe zal bloeien)
 • 2e lezing Joh 11 vers 1-4
 • Lied 283 vers 1,2 en 3.
 • Preek/ Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied Evang Liedbundrel 356 (Van U wil ik zingen)
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied 425.
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden