14 april 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 14 april 2019
Palmpasen - belijdenisdienst

In deze feestelijke dienst belijden acht gemeenteleden hun geloof Marcel Bos Rinus van den Brandhof Alex van den Brink Edwin Foppen Sonja Heinen-van Beek Jacco Mostert Julia Soons Mariëlle Verkerk-Klok

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Hemelhoog 391 'Breng ons samen'
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 121:1 en 4 'Ik sla mijn ogen op en zie'
 • Gebed van toenadering
 • Tien Woorden (Exodus 20:1-17)
 • Zingen: Lied: Hemelhoog 445 'Ik bouw op U'
 • Belijdenis Onderwijzing Presentatie kandidaten
 • Zingen: Hemelhoog 617 'Tienduizend redenen'
 • Afwending en toewending
 • Geloften
 • Handoplegging
 • Verwelkoming
 • Loflied: Psalm 134: 3'Dat 's Heren zegen op u daal'
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Zingen: Paasprojectlied (op de melodie van 'Hij kwam bij ons, heel gewoon')
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Eerste lezing: Jesaja 40: 1-5
 • Tweede lezing: Marcus 1: 1-3 1
 • Zingen: Lied 420 Hemelhoog 'Heer, wijs mij Uw weg'
 • Derde lezing: Marcus 11: 1-11
 • Zingen: Lied 413 EL 'Lichtstad met uw paarlen poorten'
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: Liedboek 885 'Groot is Uw trouw, o Heer'
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven (tijdens de collecten zingen wij Opwekking 764 'Zegekroon'
 • Slotlied: Hemelhoog 200 'U zij de glorie'
 • Zending en zegenbede

 btnordevandienst btnluisteren btndownloaden