12 mei 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 12 mei 2019
Voorganger: Ds J. van Slooten

 • Mededelingen / Welkom
 • Psalm van intocht: Psalm 66: 1
 • Stil gebed / Votum en Groet

V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

 • Groet
 • Zingen Psalm 66: 5
 • Drempelgebed
 • Tien Woorden
 • Zingen Psalm 119a: 1 en 4
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Zingen LLvO 65 'Zoek de stilte en vind de ruimte', 1, 2 en 3
Zoek de stilte, vind de ruimte
in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden,
wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar,
wis de ogen om te zien
wat van waarde is en kostbaar,
wat tot onze vrede dient.
Stilte vraagt om ons vertrouwen,
koelt de hitte, remt de tred.
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern.
Hij schept ruimt in ons denken,
schaduw die de zon laat zien,
schenkt ons de moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.
Laten wij inzijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimtemoet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimt voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!
 • Kindermoment en kinderlied: 'Abraham, Abraham' van Hanna Lam, 1, 2 en 3
 • Kinderen gaan naar de Nevendienst
 • 1e Schriftlezing: Genesis 22: 1-19
 • Zingen Lied 413: 1, 2 en 3
 • 2e Schriftlezing: Lucas 18: 9-14
 • Zingen Lied 209: 1, 2 en 3
 • Verkondiging
 • Meditatief muzikaal moment
 • Zingen Psalm 87: 1, 2, 3 en 4
 • Kinderen komen terug uit de Nevendienst
 • Eventuele pastorale mededelingen
 • Voorbeden / Stil gebed / gezamenlijk 'Onze Vader'
 • Collecte
 • Slotzang Lied 1016: 1, 2, 3 en 4
 • Zegen
 • Zingen 3 x Amen

  btnluisteren btndownloaden