2 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 2 juni 2019
Voorganger: ds. A. Juffer uit Wageningen

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps.31:1,15
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied 195
 • Gebed om ontferming
 • Gebod: 1Joh.4:7-13
 • Lied 568a 2x (Hemelhoog 405)
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment. Kinderlied. Knd.
 • Lezingen Openb.21:1-4; Joh.14:15-21
 • Lied 670:1,2,3,7
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 663
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven - Tijdens de collecte HH 228:1-3
 • Slotlied 302:4
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden