9 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 9 juni 2019
Voorganger: ds. F. van Velzen

'Een brief van Jezus' – n.a.v. 2 Korintiërs 3,1-6
Lunteren – Maranathakerk – 1e pinksterdag

Uitgewerkte orde van dienst met de liederen etc kunt u vinden onder de knop "orde van dienst" onderaan.

 • Zingen HH 696 (Omdat de Heer verrezen is)
 • Stil gebed
 • Votum & groet
 • Zingen HH 399 (Samen in de naam van Jezus)
 • Gebed (toenadering)
 • Gebod Johannes 13,31-35
 • Zingen ps.133
 • Gebed (verlichting)
 • Kindermoment
 • Zingen HH 222 (Door de kracht)
 • Kinderen weg
 • Bijbellezing 1 Handelingen 2,1-7+16-21+41-47
 • Zingen NLB 680,2+3 (Waar Gij niet zijt, is het bestaan)
 • Bijbellezing 2 2Korintiërs 3,1-6
 • Zingen NLB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
 • Verkondiging 'Een brief van Jezus'
 • Muzikale meditatie (bijv. HH 232: Laat het huis gevuld zijn)
 • Zingen HH 103,1+4+5 (Meester, tot wie zouden wij gaan?)
 • Kinderen terug
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten (~lied – bijv. HH 221: De wind steekt op)
 • Zingen NLB 672,1+3+7 (Komt, laat ons deze dag)
 • Zegen

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden