23 juni 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 23 juni 2019

Voorganger: ds J.A. van den Berg - Doopdienst

Psalm 100
Stil gebed, votum groet
Psalm 8a: 1, 2 en 3

Gebed van toewijding
Opwekking 687: Heer wijs mij uw weg
Herinnering aan en onderwijs over de doop
Zingen: Sela Doop (In het water van de doop)

Inleiding naar bediening van de doop
Lied: laat de kind'ren tot Mij komen (kinderen worden binnengebracht
Voorstellen van de kinderen en hun ouders
Doopgebed
Doopgelofte
Weerklank 317: 1, 3 en 5 (wij komen bij het water saam; melodie Psalm 134)
Doopbediening
Ontsteken doopkaarsen
Vraag voor de gemeente:
Zegenlied Opwekking 185 De Here zegent jou

Dankgebed voor de doop en gebed om opening van het Woord
Kindermoment
Lezing: Johannes 2: 23 tot en met 3:21
Zingen Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij
Preek
Lied 686: De Geest des Heren heeft

Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 704 Dank, dank nu allen God
Zegen

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden