30 juni 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 30 juni 2019

Voorganger: Ds E.J. de Ruijter

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Lied 276: 1, 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 146a: 1, 2, 7
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matteüs 13:44-52 [NBV]
 • Zingen: Psalm 119: 13, 14
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: Lied 908: 1, 2, 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: Lied 670: 6 en 7
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 978: 1, 4
 • Wegzending en zegen (gezongen amen (3x))

btnluisteren btndownloaden