7 juli 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 7 juli 2019
Voorganger: ds. Ronella Sonnenberg

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied Ps. 8:1, 2, 6
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Ps 84: 1,2, 4
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Woord van bevrijding
 • Lied HH 336: groot is uw trouw oh heer
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing Romeinen 12: 1-21
 • Lied 912: 1, 4, 5, 8
 • Preek/ Verkondiging 'Een betere wereld begint met jezelf?'
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied 974: 1, 2, 4, 5
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en
 • Onze Vader: lied 1006
 • Inzameling van de gaven  'Heer wijs mij uw weg'.
 • Slotlied HH 687 Maak ons tot een stralend licht
 • Zegen

btnluisterenbtndownloaden