7 juli 2019, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 7 juli 2019

Voorganger: Dhr. Gijsbert Duijzer - Jeugddienst

Thema 'Who is your influenser?'

Voor aanvang van de dienst (ongeveer 18.50u.):
1. U roept ons samen als kerk van de Heer (Nieuwe OTH 363)
2. U maakt ons één (Nieuwe OTH 362)

Welkom en afkondigingen
3. Samen in de Naam van Jezus (Nieuwe OTH 360)

Stil gebed, bemoediging en groet
4. Onze hulp en onze verwachting (Nieuwe OTH 209)
5. Ik zal er zijn (Nieuwe OTH 189)

Gebed
6. Heer ik kom tot U (Nieuwe OTH 273)

Schriftlezing
7. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus (Marcel Zimmer) - themalied
8. Hou vol (Kees Kraaijenoord)

Overdenking
9. Zegen aanbidding (Nieuwe OTH 346)
10. Alle eer aan God (Sela)

Slotgebed

Collecte Tijdens de collecte zal het lied You Say van Lauren Daigle afgespeeld worden

Zegenbede
12. Ga nu heen in vrede (Nieuwe OTH 350)

btnluisteren btndownloaden