1 augustus 2019, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Dankdienst voor het leven van Irene Beatrix Duister op 1 augustus 2019

Voorganger: Da A.L. Rijken-Hoevens
(Uitgewerkte orde van dienst staat onder de knop onderaan!)

 • Bij het binnen brengen van Irene in de kerk luisteren we naar het lied: “Als alles duister is”  (lied 598 uit de liedbundel 2013)
 • Welkom en bemoediging
 • Gedachtenis van Irene uit de familiekring Wessels
 • Zingen: “Heer, ik hoor van rijke zegen” ( lied 132 uit de bundel J. de Heer)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Jesaja 41 : 10 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Zingen: psalm 42: 1 en 3
 • Schriftlezing: Mattheus 6: 25 t/m 34 ( Naardense Bijbelvertaling)
 • Meditatie: “Vreest niet….Ik ben je God” ( Jesaja 41: 10)
 • Zingen: De Heer is mijn herder ( lied 23 b uit de bundel 2013)
 • Gebeden: Dankgebed - Voorbede - Stil Gebed
 • Zingen: Zolang wij ademhalen ( lied 657 uit de bundel; 2013)
 • Uitgeleide
 • We zingen: “U zij de glorie, opgestane Heer” ( lied 634 uit de bundel 2013), twee verzen en daarna wordt Irene op deze melodie de kerk uitgedragen.

Bij het graf:

 • Inleidende woorden
 • Graflegging
  Onze Vader
 • Zegen
 • Dankwoord

Er is in de Maranathakerk gelegenheid tot condoleren en ontmoeting.

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden