11 augustus 2019, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 11 augustus 2019
Voorganger: ds. W. Schaap uit Veenendaal
Welkom en mededelingen

 • Zingen: Psalm 65 : 1 en 2
 • Moment van inkeer en bezinning
 • Bemoediging en groet
 • Zingen Psalm 65 : 3 en 4
 • Gebed van toenadering
 • Lied 295 als gebed om de verlichting met de Heilige Geest. De voorzang wordt gesproken door de voorganger; het refrein zingt de gemeente.
 • Kindermoment voor de kinderen van de onderbouw
 • Schriftlezing: Colossenzen 1 : 1 -14
 • Zingen: Psalm 68 : 7 en 11
 • Evangelielezing Lucas 19 : 12-27
 • Zingen Lied 339a
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen Lied 351
 • Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
 • Inzameling van de gaven. Wij luisteren daarbij naar zie ik sterren aan de hemel staan
 • DE TIEN WOORDEN ALS HEENZENDING (parafrase)
 • Slotlied : Zo vrolijk als een vlinder van ds A.F.Troost op de melodie van : Op bergen en in dalen.
Zo vrolijk als een vlinder,
zo vrij en opgewekt
als één die ongehinderd
de hemel heeft ontdekt,
geloof en hoop gekregen,
als vleugels aangedaan,
de loze dood ontstegen
ben ik mezelf voortaan
Wat knelde is gestorven,
wat kwelde is vergaan-
ons leven is verborgen
bij God: een nieuw bestaan.
Als Christus zal verschijnen
verschijnt Hij niet alleen,
dan zingen al de zijnen
in paaslicht om Hem heen.
Zo vrolijk als een vlinder
leef ik voor U, o Heer;
de nacht boeit mij steeds minder,
het daglicht des te meer.
Uw liefde zal mij laven-
ik ben van nu af aan
in uw graf mee begraven
en met U opgestaan!
 • Zegen

  btnluisterenbtndownloaden