Links

Plaatselijk

Links naar kerken en organisaties in Lunteren.

Titel
Weblink Gereformeerde Kerk Lunteren

Informatieve website van de Gereformeerde Kerk Lunteren. Nieuws, achtergronden en roosters.

Weblink Hervormde Gemeente Lunteren PKN

Website van de Hervormde Gemeente Lunteren, welke meegegaan is in de PKN.

Weblink Stichting Scholen met de Bijbel Lunteren

Onze scholenvereniging is een “oude bekende” in Lunteren. Zij bestaat al sinds 1903.  De oprichters wilden in Lunteren onderwijs bieden waarmee ouders invulling kunnen geven aan hun in de kerk afgelegde doopbelofte.

Weblink De Bron

De Bron - School met de Bijbel - Op deze site vindt u allerlei informatie over onze school. Belangrijk is de visie en de missie van de school en hoe dat in de praktijk wordt vorm gegeven.

Weblink De Wegwijzer

De Wegwijzer, school met de Bijbel, in Lunteren. De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Een nieuwe school is op 24 augustus 2009 op de Kerkhoflaan in Lunteren van start gegaan. Een schoolgebouw, modern en geheel nieuw ingericht, volgens de eisen van deze tijd.

Weblink CBS Nederwoud

C.B.S. Nederwoud staat in het buitengebied op een kruispunt van wegen, die leiden naar Barneveld, Ederveen en Lunteren.

Weblink CNS De Triangel

Op 26 maart 1990 is de Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) te Lunteren opgericht.

Weblink De Vluchtheuvel Lunteren

Al meer dan vijfentwintig jaar vormt  de Vluchtheuvel een onderdeel van de diakonie. Het is een interkerkelijk samenwerkingsverband van de diakonieën; namelijk van de Geref. Kerk, de Oude Kerk, de Maranathakerk en de Hersteld Herv. Kerk.

Het doel van de stichting is om dienstbaar te zijn in de samenleving, vooral gericht op de inwoners van Lunteren, maar ook door middel van Gastopvang voor anderen, die geholpen moeten worden(bv.  crisisopvang van jongeren en kinderen gedurende enkele weken in gezinnen). 

In het stichtingbestuur is iedere kerk vertegenwoordigd door tenminste één persoon. Daarnaast zijn er twee coördinatoren en een aantal vrijwilligers, die er handen en voeten aan geven.

Weblink Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren

Website van de Hersteld Hervormde Gemeente Lunteren