Links

Landelijk

Links naar landelijke organisaties, instanties en verenigingen.

Titel
Weblink Protestantse Kerk in Nederland

Website van de landelijke organisatie van de PKN.

Weblink Kerk in Actie

Kerkinactie maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van kerken en kerkelijke organisaties. Onlosmakelijk met het woordlogo verbonden zijn de drie woorden "geloven-helpen-bouwen". Het is een kernachtige samenvatting van wat Kerkinactie is

Weblink Nederlands Bijbelgenootschap

De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen

Weblink Christenen voor Israël

De stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld.

Weblink World Servants

World Servants bouwt scholen, klinieken en huizen in diverse ontwikkelingslanden. In 2003 gingen meer dan 650 vrijwilligers aan de slag op 22 locaties in 10 landen. Een deel van de kosten van deze bouwprojecten wordt door de deelnemers zelf bijeengebracht.

Weblink Youth for Christ

Youth for Christ is een vrijwilligersorganisatie voor jongeren van ongeveer 10 tot 23 jaar. De jongerenorganisatie YfC organiseert het hele jaar door allerlei originele, sportieve, in- en ontspannende, gezellige, confronterende activiteiten in heel Nederland.

Weblink Lava Jeugdwerk

Jeugdwerkbureau Lava ondersteunt levensbeschouwelijk en kerkelijk jeugd- en jongerenwerk in Gelderland. Lava gaat uit van de leef- en belevingswereld van kinderen, tieners en jongeren. Lava richt zich op vrijwilligers en beroepskrachten.

Weblink Evangelische Alliantie

De Evangelische Alliantie is een platform van ruim 90 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers.

Weblink Alpha-cursus

Op de Alpha-cursus maak je in tien weken tijd kennis met het christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over het christelijk geloof. Daarna praat je in kleine groepjes door.