Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (3)

Symboliek in de schikking:

Sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht

De rode rozen staan symbool voor de volheid van de liefde die Jezus geeft .
De Gloriosa staan voor succes.
En de klimop staan voor God’s trouw aan de mens.