Liturgische bloemschikking 40-dagentijd (6)

Symboliek in de schikking:

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht

symboliek: de zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer.
De rode viooltjes vertellen over nederigheid.