Liturgische bloemschikking eerste Advent

Symboliek in de lezing en de schikking

 

Thema: Onrecht en verwachting van heil  lezing: Micha 2 , Mat 24:32-44

 

Micha wijst in de lezing op het kwaad en het onrecht dat hij ziet gebeuren.
Als verbeelding daarvoor kiezen we dode kronkeltakken.
Micha wijst op de verwachting van het heil en de bevrijding uit het kwaad.
In Matteus is als beeld van verwachting en hoop op een nieuw leven, takken met knoppen gebruikt.
De boog van klimop is als symbool voor de eeuwige verbondenheid en het eeuwig leven.

Als onrecht
zich vernauwt,
je gedachten verstrooit
en duisternis
je hart omvat,
als kronkeltakken
die de weg kwijt zijn,
ontsteek dan
het licht van een kaars
en sta stil
bij het licht van de Ene.
Hij brengt
herder en schapen samen
en wijst ons een weg
recht door zee
naar nieuw leven,
naar bevrijding van dat wat doodt.

LICHT van ons leven
richt ons kijken,
leer ons zien.