Liturgische bloemschikking Pasen

Symboliek in de schikking:

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deel vertrouwen

God van het licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan