Liturgische bloemschikking vierde Advent

Symboliek in de schikking:

De aanklacht van Micha gaat door, maar ook de lezing van vandaag eindigt met de hoop op ontferming.

Opnieuw zult u zich over ons ontfermen
en al onze zonden tenietdoen

U bewijst Jakob uw trouw
en Abraham uw goedheid,
zoals u gezworen hebt aan onze voorouders.
in de dagen van weleer (Micha 7:18-20)

Belofte en ontferming
De boog van belofte, de levensboog van trouw, de spanning tussen hemel en aarde staat centraal. Een gebogen vorm verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige.