Mensen op weg

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw
die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta
werd helemaal in beslag genomen dor de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’(Lucas 10:38-42 )

De zomer vakantie staat voor velen van ons weer voor de deur. Even op adem komen, even los van de dagelijkse verplichtingen en het
eeuwige “moeten”. Hoe kan het zo zijn dat wij ons voortdurend laten regeren door de agenda en alle verplichtingen? Zelfs zoiets groots als
een wereldwijd virus remt dat uiteindelijk niet af.

‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk.’ Jezus zegt dit tegen Marta, die zich beklaagt over het gedrag van haar zus. Jezus zegt dit misschien vandaag ook wel tegen ons. Zet uw eigen naam maar op de plek van Marta. Waar maakt u zich druk over? Misschien bent u wel oprecht bezorgd over de toekomst van uw (klein)kinderen, uw werk, studie, de Corona-crisis of de klimaatverandering?

Toch zegt Jezus: ‘Er is maar één ding noodzakelijk, Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’ Maria luis-
tert naar zijn woorden. Luisteren wij nog naar de mensen om ons heen? Of is ons oordeel al klaar? Luisteren wij nog naar God en zijn
woord? Zowel de vakantietijd als ons dagelijks leven laten ons zien wie wij zijn. Op vakantie zijn we vaak vooral bezig met onze eigen
interesses. In het dagelijks leven hebben wij juist veel te maken met verplichtingen vanuit de verwachtingen van andere mensen om ons
heen. Zo is ons leven: aan de ene kant kunnen wij zelf keuzes ma ken in vrijheid. Aan de andere kan hebben we rekening te houden met
anderen, dat geeft een sterke verbondenheid. Zowel de vrijheid als de verbondenheid hebben wij beide nodig.

Marta kiest voor de verbondenheid, Maria voor de vrijheid. Het gaat om de balans. Je kunt niet al tijd voor een ander zorgen. Als wij de komende weken de tijd krijgen om tot rust te komen zijn wij ook welkom om net als Maria aan de voeten van de Heer te komen zitten en te luisteren naar Zijn woorden. Hij is het die rust en vrede en echte vrijheid geeft.

Fijne zomermaanden toegewenst.

• Giel Stomphorst

Deel deze pagina met anderen!