Oekraïne

MARANATHAKERK VOOR OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Als Maranathakerk willen we graag samen een bijdrage leveren. We willen hierbij zoveel mogelijk samenwerken met andere kerken in Lunteren en aansluiten bij organisaties als Vluchtelingenwerk Ede en Stichting De Vluchtheuvel.

Omdat de vluchtelingen nog maar net aangekomen zijn, moet alles nog opstarten. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe we een bijdrage kunnen leveren. Wel hebben we al nagedacht over wat we zouden kunnen doen. Wij denken onder andere aan programma’s voor de kinderen, geestelijke ondersteuning, verzorgen van kerkdiensten en alle andere zaken waar men ons voor vraagt. Ook zijn er plannen in voorbereiding voor zogenoemde ‘Meet and Eat’ bezoeken van vluchtelingen bij mensen thuis. Wij zullen u informeren als deze actie start, en hopen dat veel gemeenteleden hier aan deel willen nemen. Ook onze jeugd voelt zich betrokken. Samen met Stichting Gave wordt aan een rugzakkenactie gewerkt. Als laatste onderzoeken we hoe het gesteld is met Oekraïense vrachtwagenchauffeurs die mogelijk hier in de regio gestrand zijn.

We focussen ons als Maranathakerk op het ondersteunen van de vluchtelingen in Harskamp. Voor hulp in Oekraïne zelf (inzameling van goederen bijvoorbeeld) sluiten we ons bij bestaande initiatieven aan.

EXTRA COLLECTE VOOR OEKRAÏNE
Afgelopen zondag hebben we een extra collecte gehouden. Er is veel gegeven. Namens de Diaconie hartelijk dank. Heeft u nog niet gegeven en wilt u dat wel doen, dan kan dat nog steeds. Maak uw gift over via de bankrekeningnummer NL93RABO0337517932 van de Diaconie o.v.v. Oekraïne

HULPGOEDEREN
De stichting Hart en Handen voor Oekraïne heeft inmiddels twee vrachtwagenladingen met hulpgoederen afgeleverd in Oekraïne, en bereidt inmiddels de volgende transporten voor. Deze stichting heeft goede contacten in Oekraïne. De Oude Kerk en de Bethelkerk onderhouden nauwe banden met deze organisatie, en bieden inmiddels hulp.

OPVANG VLUCHTELINGEN
Inmiddels zijn vluchtelingen aangekomen in Harskamp. Daarnaast heeft de Gereformeerde Kerk de leegstaande pastorie ingericht voor opvang van vluchtelingen. Vanaf dit weekend zullen er 15 Oekraïners, waarvan 10 kinderen, ondergebracht worden. Binnen de Maranathakerk zijn er ook meerdere gemeenteleden die bereid zijn hun huis open te stellen voor vluchtelingen. Vanuit de werkgroep Oekraïne willen we deze gemeenteleden graag ondersteunen, middels een Whatsappgroep om ervaringen uit te wisselen en een voorlichtingsavond “Hoe om te gaan met getraumatiseerde vluchtelingen”. U kunt zich hiervoor aanmelden middels Oekraine@Maranathakerk.net

SAMENWERKING VLUCHTELINGENWEG EDE
Ellen van Maanen is aangesteld als contactpersoon naar CVV Ede. Deze organisatie coördineert het vrijwilligerswerk op de legerbasis. Vanuit de Maranathakerk zal zij de hulpvraag overzien en hulp coördineren.

Middels de website (www.Maranathakerk.net) zullen we u op de hoogte houden.

Vriendelijke groet namens de Werkgroep Oekraïne

Oekraine@Maranathakerk.net

Inzamelingsactie noodopvang Harskamp

INZAMELING KLEDING, PARAPLUS, KOFFERS & SPEELKLEDEN

De winter komt eraan… en dat betekent dat iedereen z’n zomerkleding weer opbergt en de winterkleding uit de kast haalt. Ook voor de kledingbeurs die twee keer per week open is voor de Oekrainers in Harskamp, is het belangrijk dat de zomerkleding plaats maakt voor winterkleding. Vandaar deze inzamelingsactie om te zorgen dat ook de Oekraïners er straks warm bij zitten. Alle winterkleding is welkom, maar vooral wordt er gezocht naar kleding voor mannen, vrouwen en tieners. Naast kleding, zijn er ook paraplus, koffers en speelkleden welkom!
We hebben in gemeente Ede meerdere locaties gevonden die de komende 2 weken open zijn om de goederen aan te nemen. Hieronder vindt u alle locaties en tijdstippen waarop u de gelegenheid heeft om de goederen in te leveren.
Vervolgens zullen wij ervoor zorgen dat het met een busje richting Harskamp wordt gebracht.
Deze actie loopt t/m zondag 9 oktober 2022!

De ontmoetingEmmalaan 1 in BennekomWoensdag 5 oktober en donderdag 6 oktober tussen 19:00-20:30 uur

LocatieAdresOpeningstijden
Buurthuis de MeerpaalIndustrielaan 1 in EdeMaandag t/m donderdag van 08.00 – 16.00 uur
Vrijdag van 08.00 – 12.00 uur
Publieksboerderij de ProosdijProosdijweg 37 in EdeDonderdag 29 september en donderdag 6 oktober tussen 20:00 en 21:00 uur
Hervormde Gemeente de ArkHeyendaal 10 in EdeMaandag en woensdagavond van 19:00-21:00 uur
MaranathakerkHertenlaan 37 in LunterenWoensdag 28 september en woensdag 5 oktober tussen 18:30-21:00 uur
Gereformeerde KerkOranjestraat 31 in LunterenDonderdag 29 september van 17:00 – 20:30 uur
De BethelkerkDe Haverkamp 1 in LunterenMaandag 3 t/m donderdag 6 oktober van 18:30-20:30 uur (in het fietsenhok achter de kerk kan het neergezet worden)

Nieuwsbrief 4 april 2022

Besteding collecteopbrenst

Van het mooie bedrag dat de collecten voor Oekraïne opleverden, heeft de diakonie een deel besteed aan ondergoed. Vluchtelingen die ondergebracht zijn op het defensieterrein in Harskamp kunnen kleding en nu dus ook ondergoed uitzoeken in een speciaal voor hen ingerichte winkel in Harskamp.  Ondergoed dat overblijft, wordt bewaard voor de volgende lichting vluchtelingen. Alle gevers aan de collecte, hartelijk dank.

Focus

Eerder is er besloten om vanuit onze gemeente ons te concentreren op de Oekraïners die hier verblijven en minder op mensen in Oekraïne. Dat blijft zo. Toch is er een groep bijgekomen. Waar we eerst vooral naar de mensen keken die op het defensieterrein in Harskamp verblijven, zijn daar nu verschillende mensen bijgekomen die bij particulieren in Lunteren onderdak hebben gekregen. Waar we kunnen, zullen we ook voor deze groep hulp aanbieden. Het gaat op dit moment om zo’n 30 personen.

Bijeenkomsten

Vanaf 11 april is de Mulderschuur iedere dinsdagmiddag open voor Oekraïners om elkaar te spreken. Wilt u ook een keer gastheer of gastvrouw zijn? Meld u dan aan.

Kinderen naar school

Vanaf vandaag, maandag 4 april, gaan de basisschoolkinderen van 9-12 uur naar school in Ederveen.  De kinderen uit Lunteren worden gebracht met auto’s, totdat leerlingenvervoer voor hen geregeld is door de Gemeente Ede. We zoeken nog mensen voor week 16. Kunt u brengen of halen? Neem dan contact met ons op.

Jongeren en Oekraïne

Vrijdagavond 1 april zijn een stuk of 10 tieners naar Harskamp geweest om spelletjes te doen met kinderen en tieners. Zij hebben een leuke avond gehad en vinden dit zeker voor herhaling vatbaar!

De eerder genoemde rugzakkenactie van St. Gave is in voorbereiding.

Diensten

We hebben in de achterliggende periode een priester bereid gevonden om een dienst te houden op het terrein in Harskamp. Helaas was dit niet toegestaan. Op dit moment worden er in Harskamp (buiten het terrein) door de plaatselijke kerken diensten belegd. Dit willen wij graag ondersteunen.

Gezamenlijk eten

De kerken zijn gezamenlijke maaltijden met Oekraïners aan het opstarten

Wat kan ik doen?

Wilt u zelf iets doen voor de vluchtelingen? Heel graag!

  • Kinderen brengen en halen naar school in Ederveen
  • Gastvrouw/gastheer zijn voor koffiemiddagen in de Mulderschuur
  • Met jongeren naar terrein in Harskamp om daar activiteit te houden
  • Kijk op https://cvvede.nl/ik-wil-helpen/hulpvragen/ hier staan steeds nieuwe hulpvragen.
  • Hulp bij opstarten van een platform voor particulieren die Oekraïners in huis hebben.
  • Helpen koken voor gezamenlijke maaltijden

Nieuwsbrief Oekraine Goede Vrijdag 2022

 

 

Er is alweer veel gebeurd in de afgelopen twee weken. Zo hebben we een app-groep gemaakt voor alle gezinnen die mensen opvangen, thuis of op hun terrein. Er wordt allerlei praktische informatie gedeeld. Een van de onderwerpen was het leerlingenvervoer naar de school in Ederveen. Er waren wat opstartproblemen, maar dankzij inzet van vooral de gereformeerde kerk is dit nu van de grond gekomen. Volgende week (vanaf 19 april) is de Maranathakerk aan de beurt. Er hebben zich 3 vrijwilligers aangemeld, die de kinderen ’s morgens heen brengen en om 12.00 uur weer ophalen.

 

Een andere mooi initiatief was een uitje op Tweede Paasdag; een busreis rondom verzorgd (bij het schrijven van dit stukje was de bestemming nog geheim). Een bevlogen Lunteraan heeft dit spontaan geregeld voor alle ‘Lunterse’ Oekraïners. Omdat er nog een gat in de begroting was, hebben de Lunterse diaconieën allemaal € 250,- bijgedragen.

 

Vanaf 12 mei zal elke donderdagavond een maaltijd in een van de vier kerken plaatsvinden. Dit ter ontlasting van de gastgezinnen. Iedere kerk is dus 1x per maand aan de beurt en vult dit op haar eigen manier in. Wil je helpen koken of wil je dit coördineren, neem dan contact op met Ellen van Maanen.

 

Er worden steeds meer lijntjes gelegd tussen verschillende organisaties en trekkers van initiatieven. Een vergadering met het CVVEde leverde op: een dominee die Oekraïns spreekt voor pastorale gesprekken, een Oekraïnse psychologe, ideeen hoe de gastouders te ondersteunen.